Behåll kärnkraftverken

160114-Ringhals

Ringhals.

EK-Logga

2016-06-03

Tyskland har inom ramen för sin energipolitik installerat solpaneler och vindkraft med en så stor total märkeffekt att den skulle sörja för landets hela energibehov om det aldrig var mulet och om det hela tiden blåste lagom mycket. Tillgänglig statistik visar dock att dessa enorma anläggningar tillsammans i genomsnitt bara ger cirka 13 procent av energibehovet. 87 procent av behovet måste man alltså fixa med hjälp av fossila bränslen, det vill säga kol och gas, eftersom man har beslutat att lägga ner all kärnkraft.

Är det bara en from förhoppning att våra svenska politiker ska dra någon lärdom av detta eller kommer de att fortsätta med stora subventioner till olönsamma solpanelanläggningar och vindkraftsparker som vi inte behöver?

Mitt råd är följande: Behåll våra kärnkraftverk så länge som möjligt. Sluta slösa skattepengar på olönsam sol- och vindkraft och investera istället på utveckling av 4:e generationens kärnkraft som kan drivas med vårt uttjänta kärnbränsle.

Hela vårt välstånd har skapats tack vare fossila bränslen. Motsvarande utveckling vill våra folkvalda med en klimatpolitik som förbjuder användning av fossila bränslen inte unna fattiga människor i utvecklingsländerna. Denna cynism borde vi inte acceptera.

Tänk själv

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather