Vindkraftens enkla matematik

160603-Diesel containers

I Storbritannien satsade man käckt på vindkraft. I tron att “det blåser alltid någonstans” tillät man nedläggning av kärnkraft och stora konventionella kraftverk. Sedan märkte man att ibland blåser det ingenstans. I panik inrättades generösa subventioner för “back-up” kapacitet, vare sig den producerar el eller inte. Snabbast ökade man kapaciteten med seriebyggda dieselaggregat i containers, som man placerar i vindkraftparkerna. Då uppnår man en annan fördel, nämligen att ledningsnätets belastning bir stabil. Från parken kommer alltid el, endera från vind eller från diesel.

Men systemet är ett steg bakåt tekniskt och ekonomiskt: Dieselaggregaten är stora, men jämfört med en konventionell kraftstation är de små och har sämre verkningsgrad.

Detta är en bra illustration till okunniga politikers oförmåga att skilja på verkliga experter och charlataner, som kallar sig experter, men också är okunniga. Meningsutbytet nedan är ett svenskt exempel på detta.

+ – + – + – +

Världsnaturfonden WWF och vindkraftsbolaget OX2 har närmare dussinet införanden av en artikel, som anpassats till respektive län:

Alliansen avgör länets förnybara elproduktion

Där argumenterar de för bibehållen skatt på kärnkraft och mer stöd till “förnybart”. Med “enkel matematik” räknar de ihop mängden energi, antalet TWh, terawatt-timmar, från olika energislag och får fram hur mycket vi måste bygga åren framöver.

Östran-Logga

2016-05-31

Vindkraftens enkla matematik

WWF och OX2 räknar med ”enkel matematik” men lyckas få fel resultat av det enkla skälet att de valt fel räkneuppgift. De beskriver hur mycket energi vi behöver för att ersätta kärnkraften. Visserligen har de räknat fel på 10 TWh, eftersom de glömt att det förekommer torrår, då vattenkraften ger lite el. Men värre är att de inte räknar med vare sig effekt eller kostnad.

Både sol- och vindkraft ger ingen effekt alls ibland, vilket visats för hela den tyska marknaden, googla ”tysk el april 2016”. De kan inte ersätta kärnkraft, som snurrar alla timmar på året. Det kan också vattenkraften göra, men den behövs för att balansera variationerna i elsystemets effektbehov.

Alltså: Hur mycket vindkraft vi än bygger, måste vi bygga konventionella kraftverk med tillräcklig kapacitet, för att nå det maximala effektbehovet. De kan sedan eldas med gas, kol eller träpellets, beroende på bränslets kostnad.

Vindkraften fungerar bara på den förvridna marknad som politiken skapat med ohemula subventioner. Dessa motiveras av myten om utsläppens riskabla verkan på klimatet. Någon sådan verkan har inte kunnat mätas. Utsläppen har istället visat sig ge större skördar, vilket gjort hela mänskligheten rikare, googla ”klimatförändringarnas verklighet”.

Då väljarna inser att de blivit lurade, försvinner subventionerna och vindkraftbolagen med dem.

Sture Åström
Nätverket KLIMATSANS

+ – + – + – +

WWF och OX2 vilseleder inte bara med sin felräkning. De inleder med: Både solenergin och vindkraften växer kraftigt internationellt

Men de nämner inte att i flera länder har man kommit till vägs ände och börjat dra ner på subventionerna och därmed investeringarna i sol- och vindkraft. Det gäller ex.vis Danmark, Tyskland och Spanien. Både sol- och vindbranscherna har drabbats av stora konkurser. “Förnybart” är alltså inte framtiden utan tillbakagång till en mer primitiv produktion av el.

+ – + – + – +

Arb-Logga

2016-05-31

Vindkraftens enkla matematik

+ – + – + – +

ÖA-Logga-1

2016-06-03

Politikerna luras om vindkraften

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

2 thoughts on “Vindkraftens enkla matematik

  1. Om oljeindustrin skulle vara tvugna att själva bära kostnaden för hela hanteringen, även sanering av mark och vatten, skulle oljepriset gå upp och alternativa energisystem bli ekonomiskt bärkraftiga.
    Nu tar oljeindustrin vinsterna och vi (skattebetalare) betalar sanering av förstörd miljö. Bara i Sverige finns 2-3000 tomter efter nerlagda och rivna mackar som måste saneras. Tror ni oljebolagen är intresserade att vara med och dela kostnaden, det tror inte jag.
    Vind och sol är mer klimatneutral energikälla, bristen bör täckas med kärnkraft. Huvudsaken är att vi slutar använda olja och kol.

    1. Din kommentar saknar allt sunt förnuft. Varje bilist betalar in väldigt mycket skatt. Dubbelt så mycket i skatt än vad som används för bilism.

Comments are closed.