Spansk och svensk el 9/6

160609-Spansk el

Ovan visas elproduktionen i Spanien för en slumpvis vald vardag, med siffror för kl 13.00. Är du intresserad kan du gå in på länken och välja vilken dag du vill studera.(Balear link är matningen till Mallorca och öarna runt omkring, såvitt jag förstår.)

Notera hur stabil produktionen är för de tre nedersta fälten: ´Kärnkraft, kolkraft och gaskraft. Den sistnämnda parerar i någon mån nattens nedgång i elbehov. Det översta mörkgröna fältet för kraftvärme är stabilt liksom fältet i ljust beige, som avser import, såvitt jag förstår. Det lila fältet för biokraft är också stabilt men närmast negligerbart.

De röda och orangea fälten för solkraft varierar någorlunda förutsebart, medan vindkraftens effekt, grönt, varierar nyckfullt.

Avgörande för systemets stabilitet är vattenkraften, blått. Den anpassar sin effekt snabbt efter efterfrågan och de nyckfulla producenternas variationer.

Som jämförelse visar jag nedan den svenska bilden för samma dag också kl 13.00.

160609-Svensk el

Här är kärnkraften helt konstant. Nästan lika konstant är värmekraft och, händelsevis, vindkraft. Vattenkraften tar upp svängningarna i elbehovet från 32 % till 57 %.


Gemensamt för båda systemen är beroendet av vattenkraft för att balansera variationer i andras effekt och i elbehovet.

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather