Vindkraft kan inte ersätta kärnkraft

160611-Forsmark-Solnedgång-2

Skall solen gå ned över Forsmark även bildlikt?

ST-Logga

2016-06-12

Tyskland har kastat bort 2000 miljarder med enda resultat att de totalförstört en fungerande energimarknad. Ingen vet längre hur man ska ta sig ur det hela. Sverige bör undvika att gå i Tysklands fotspår vad gäller energipolitik.

Vindkraft är ett blindspår som passar särskilt illa i mörka och kalla norra Sverige. Vindkraft förstör enorma arealer värdefull natur. Naturen som är värdefull för turism, lantbruk och sunt skogsbruk. Vindkraft är en intermittent kraftkälla som inte kan matcha stabil baskraft.

Svenska folkets tidigare positiva inställning till vindkraft urholkas snabbt (enligt SOM-institutet). Den inställningen kommer att minska ytterligare därför att motståndet är starkt och aktivt. Att påstå att vindkraft skulle kunna ersätta kärnkraft är naivt. Vindkraftsexploa-törer är naturligtvis intresserade av en snabb avveckling av kärnkraften eftersom en sådan skulle leda till kraftigt höjda elpriser och därmed göra intermittent vindkraft mer lönsam.

Frågan är då: Vad tycker elkunderna om skenande elpriser? Kraftigt höjda elpriser skulle kraftigt minska elkundernas köpkraft och skada samhällsekonomin. Vindkraftsägarna skulle däremot kunna skratta hela vägen till banken men det kommer inte att ske. Långt innan kommer det att avslöjas att vindkraften är en kejsare helt utan kläder.

Torbjörn Eriksson

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

One thought on “Vindkraft kan inte ersätta kärnkraft

  1. Mycket bra och saklig information,som förtjänar största möjliga
    spridning !

    Olof Hellström

Comments are closed.