Läsa läxor eller tänka själv

150325-Illinois 97 %

Den centrala frågan i klimatdebatten är ofta förtroendet för FN:s klimatpanel IPCC och dess hypotes om koldioxidens dominerande verkan på klimatet, ex.vis med påståenden som: “99,99 procent av världens forskare är överens om klimathotet”.

IPCC:s förste ordförande, Bert Bolin hävdade att det rådde “konsensus” d.v.s. 100 % majoritet. Det upprepade ständigt hans efterträdare, fast fler än 30.000 forskare i USA skrivit under en protest. År 2009 reducerade dåvarande ordföranden Rajendra Pachauri majoriteten till 97 % med hänvisning till den “studie” vid Illinois University, som visas ovan.

De flesta “klimatforskare” ansågs tillhöra American Geophysical Union, AGU, som har 62.000 medlemmar i 144 länder, 65 % i USA och Kanada, 17 % i Västeuropa. I den enkät, som studien byggde på, sände man ett frågeformulär till 10.257 medlemmar. 3.146 svarade, d.v.s. bortfallet var 70 %. Det är tillräckligt för att göra studien meningslös. Därefter gjorde man något om inte får förekomma i en opinionsundersökning: Man sorterade de inkomna svaren. Alla svar utom 77 sorterades bort. De ansågs komma från verkliga “klimatforskare”. Således 2 % av de som svarat och 7,5 promille av de tillfrågade. Av de 77 hade 75 givit “rätt” svar på den kritiska frågan. Det blir 97 % av de 77. Frågan var emellertid så formulerad att den inte behövde betyda stöd till IPCC:s hypotes. I verkligheten bevisar svaren således inte att fler än NOLL forskare stöder IPCC.

Att IPCC ändå hänvisade till en så utomordentligt usel “studie” betyder att dess ledning är ytterligt inkompetent.

Då informationen om uselheten började spridas, gjordes fler “studier”. I en hade 49 av 50 “svarat rätt”, vilket annonserades som 98 % stöd. I verkligheten utgjorde de 49 bara enstaka procent av de tillfrågade. Sedan har flera “studier” gjorts, som alla visat sig förtjäna beteckningen “bluff”.

+ – + – + – +

Arb-Logga

Tidningen Arbetarbladet i Gävle har nyligen visat stor öppenhet för debatt om klimatet. Insändare har snabbt postats på nätet. Huruvida de kommit i tryck vet jag inte. Då debatten blivit typisk på flera sätt tar jag upp de senaste inläggen.

+ – + – + – +

2016-06-13

Unge Marcus Henriksson, Falun, gymnasielärare i SO och aktiv i Miljöpartiet, inleder med en uppmaning att “rösta på rätt personer” i nästa val. Detta för att undvika den framtida värmekatastrofen, som kommer att driva miljontals människor på flykt:

Hur ser världens framtid ut?

+ – + – + – +

2016-06-14

Jag fick in en replik redan nästa dag:

Du har så fel i dina påståenden om vår framtid

(Rubriken formulerades av redaktionen.)

Svar till Marcus Henriksson, 13 juni

Våra problem illustrerar Marcus Henriksson med sina påståenden:

1. Aldrig någonsin i historien försvinner arter i så snabb takt som nu. Det är direkt fel. Dinosaurierna utrotades helt och mycket snabbt. Om han bara menar den sentida historien, vet man inte. Mänskligheten har inte tidigare hållit reda på alla arter.

2. Aldrig någonsin i historien har vi haft så stora klyftor, mellan fattiga och rika. Han har inte läst sin historia.

Förr fanns slaveri och livegna bönder. Många svalt ihjäl, 100 000 i Sverige år 1697. På 1920-talet fanns fattighjon i svenska socknar.

3. Aldrig någonsin har miljöförstöringen varit så stor. Där har han nog rätt, men hans eget parti, Miljöpartiet, är själv det värsta miljöhotet. Dess vettlösa kamp mot det inbillade klimathotet gör att resurserna inte räcker till verklig miljövård. Det står nu klart att koldioxid påverkar klimatet så lite att det inte kunnat mätas.

4. I framtiden kommer det absolut största hot vi kommer att möta, vara klimatförändringarna.

Här har han rätt, om vi ser 10 000 år framåt. Då ligger isen en kilometer tjock över Gävle. I ett mer mänskligt perspektiv kan han ha rätt, men ändå helt fel. Han tror att det blir varmare.

För det talar endast klimatpanelen IPCC:s datorsimuleringar, som dess egna experter förklarade meningslösa redan 2001. Solforskare visar att solen gått in i en passiv fas som för 200 och 400 år sedan. Då var det kallt. Kyla är värre än värme.

Framtidens värsta problem är den politiska klassens överåriga ungdomsförbundare, som aldrig lärt sig vad riktigt arbete är.

Sture Åström

Nätverket Klimatsans

+ – + – + – +

2016-06-15

Vad sägs om att läsa en bok om klimatförändringar?

Han upprepar sin övertygelse: 99,99 procent av världens forskare är överens om klimathotet. Nej, jag vet att det blir varmare.

+ – + – + – +

2016-06-15

Mitt svar kom in redan samma dag:

Läsa läxor eller tänka själv?

Svar till Marcus Henriksson, 15 juni

Klimatet är alltför omfattande för insändarsidor. Därför tar jag upp enstaka punkter här, men hänvisar till utförligare information.

Våra kunskapsnivåer är olika. Men viktigare är nivån på erfarenheter. Han har varit med i dryga 20 år, medan jag varit med i dryga 80 år och dessutom arbetat i många länder. Han är nöjd med att läsa en bok. Han behöver läsa en till: Tege Tornvall “Solen driver vårt klimat”. Men framför allt måste han lära sig att tänka själv. Kritiskt.

Henriksson tror att “99,99 procent av världens forskare är överens om klimathotet”. Det är inte sant. Klimatpanelen IPCC har reducerat majoriteten till 97 procent med hänvisning till flera “studier”. Dessa har varit så subjektivt utförda att de bara visat enstaka procent, googla “fusk i klimatdebatten”. Att IPCC refererat till dem vittnar om dess vetenskapliga inkompetens.

IPCC är en “intergovernmental” organisation, det vill säga “mellanstatlig”, rent politisk med andra ord. Dess förutsägelser vilar på datorsimuleringar, som dess egna experter förklarade meningslösa redan 2001, googla “ipcc tar wg1 505” och läs stycket som börjar “In sum. . .” IPCC förtjänar ingen trovärdighet. Det gör däremot det fullskaleprov vi haft under 60 år. Då har både temperaturen och halten koldioxid i luften stigit. Jorden har blivit grönare, skördarna ökat dramatiskt och nära två miljarder människor har lyfts ur extrem fattigdom, googla “klimatförändringarnas verklighet“. Både värme och utsläpp är alltså bra. Efter ett fullskaleprov vet man och behöver inte gissa.

Koldioxid påverkar klimatet så lite att det inte kunnat mätas. IPCC:s larm har oftast slagit helt fel. Polarisarna smälter inte i ett 30-årigt perspektiv, isbjörnarna mår bra, havet stiger inte onormalt, fler söderhavsöar växer än minskar, havets pH är stabilt basiskt, orkaner och cykloner har blivit färre sedan 1990-talet.

Jag kommer gärna till Marcus Henrikssons skola och visar fakta som stöder mina påståenden.

Sture Åström

+ – + – + – +

2016-06-16

Frifräsaren Rickard hoppar in och drar ner debatten till rännstensnivå, så som många alarmister gör.

Du förnekar alltså hela växthuseffekten?

Ursäkta uttrycket, men vad är det för smörja du skriver. Fast vad kan förväntas av en representant för propagandanätverket “Klimatsans”. Ett nätverk sprunget ut Stockholmsinitiativet belönade med den föga så smickrande nomineringen “årets försnillare” av föreningen vetenskap och folkbildning.

Jag kan ge listor på flera hundra vetenskapliga institutioner, världen över, som intygar mänsklig pådriven klimatförändring.

+ – + – + – +

2016-06-18

Fakta, hypoteser och datorsimuleringar

Svar till Rickard, 16 juni

Bäste Rickard!

En utnämning till “årets förvillare” (inte “försnillare”) är något så lågt som vuxenmobbning. På min skolgård insåg tio-åringarna att: “Den som sa’t, han va’t”.

Jag förnekar ingalunda “växthuseffekten”, men noterar att kopplingen till koldioxid är obevisad och närmast helt motbevisad. Se mitt inlägg: “Läsa läxor” och googla “påläst men okunnigt“. Inom vetenskapen spelar det ingen roll hur många som tycker något. Det som räknas är vad mätresultat visar, om de så funnits av bara en man.

Efter de senaste 60 årens “fullskaleprov” vet man och behöver inte gissa. IPCC har arbetat med gissningar, vare sig de kallats hypotes, antagande, datorsimulering eller klimatmodell. De har inte stöd i några fakta, men sådana finner du genom att googla “rena observerade klimatfakta“.

I dag vet man alltså att utsläppen är nyttiga liksom att mer värme skulle vara bra. Dock visar solen att vår närmaste framtid sannolikt blir svalare, googla “solen jorden kallare“.

Sture Åström

Nätverket Klimatsans

+ – + – + – +

Det skall bli intressant att se om Miljöpartiet mobiliserar mer kompetent assistans till Marcus Henriksson. Det tycks inte ha skett, ännu efter en vecka har han inte återkommit.

+ – + – + – +

Arbetarbladet fortsätter sin generösa öppenhet för bidrag om klimatet. Här listar jag några fortsatta bidrag (Klicka på röd text, så kommer du direkt till källan):

Därför utsågs ni till årets förvillare

Rickard fortsätter sitt försök till mobbning. Jag frågar mig i vilket sällskap en fullvuxen och läskunnig medborgare kan sjunka så djupt.

+ – + – + – +

Inga fakta, bara beskyllningar

Mitt svar till Rickard. Därmed hade Klimatsans fått så mycken plats, att redaktionen införde en paus. Men andra fortsatte.

+ – + – + – +

Parisavtalet om klimatet finns inte

Mycket tydligt förklarar Lars Kamél skillnaden mellan ett “avtal” och en “överenskommelse”. Dokumentet innehåller inga bindande åtaganden och kan därför inte benämnas “Avtal”.

Man kan då undra hur akademierna nu behandlar kunskap, då juris doktor Åsa Romson kallat det för ett “bindande avtal”.

+ – + – + – +

Öbl-Logga

Marcus Henriksson fick sitt första inlägg publicerat i Ölandsbladet, vilket jag av en händelse noterade. De tog in mitt första svar.

2016-07-26

Världens problematiska framtid

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

3 thoughts on “Läsa läxor eller tänka själv

 1. Det finns en länk som hänvisar till hur frågorna ställts:

  https://espanol.wunderground.com/resources/climate/928.asp

  Question #1: When compared with pre-1800s levels, do you think that mean global temperatures have generally risen, fallen, or remained relatively constant?

  Question #2: Do you think human activity is a significant contributing factor in changing mean global temperatures?

  Att undersökningen inte har med statistik att göra är ju uppenbart. Den har emellertid fått stor publicitet. Ju längre tiden går utan utan att den datorsimulerade temperaturökningen inträffar, desto färre tar undersökningen på allvar.

  1. Ja, frågan är hur man skall tolka betydelsen av “signifikant”.

   I andra sannanhang kan man se att tolkningen kan gå från “nätt och jämnt märkbart” till “dominerande”. Det beror på sammanhanget.

   I detta fall ger sammanhanget ingen antydan om rätt tolkning. Här skulle en siffra ha angivits, för att precisera om man menade mer än ex.vis 5 %, 10 %, 25 % eller 50 %.

 2. Bra genmälen Sture Åström. Mycket som stöder vår mer sansade uppfattning i frågan finns att hämta i IPCC:s egna dokument från Work Groups. Problemet är att de flesta inte orkar dit utan är nöjda med SPM Summary for Policy Makers. De är politiskt nattmanglade så att alla kan bli överens och absolut rensade från allt som kan röja minsta tvivel på slutsatsen om AGW-hypotesen. Och själva benämningen antyder ju att det är inte meningen att politiker ska fördjupa sig mer än så för att fatta “rätt” beslut!

Comments are closed.