La Niña nu igång

201618-La Niña

Bilder från NOAA som visar ytvattnets temperatur mellan Peru och Filippinerna, den övre för januari, den nedre för juni.

I januari var El Niño väl utvecklad med varmare än normalt vatten längs ekvatorn, markerat med rött. Hur det uppstår förklaras i posten “El Niño och La Niña“.

Nu i juni har temperaturen sjunkit dramatiskt, se undre bilden med blå markering. När ytvattnet skvalpar fram och tillbaka mellan kontinenterna, har nu det läget uppstått då kallt djupvatten dragits upp till ytan.

Detta har redan inneburit en tydlig sänkning av den globala temperaturen. Den kan väntas fortgå ännu några månader.

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather