Från Paris till hemmaplan

160627-Östersund-Seminarium

Ovanstående är ett klipp från ett nyligen distribuerat programblad. Dagens innehåll sammanfattas här:

160627-Östersund-Innehåll

Det framgår med all önskvärd tydlighet att arrangemanget utgör propaganda för den politik som Parismötet COP 21 avsåg: Global fördelningspolitik under en “New World Order” organiserad av FN.

Beteckningen “seminarium” är missvisande. I ett sådant förutsätts deltagarna ha möjlighet att få ordet, ex.vis för att ställa frågor till programmets talare. Erfarenheten från liknande arrangemang i andra kommuner visar att inga kritiska frågor får luftas. Det är därför att betrakta som ett led i en politisk kampanj.

Hela arrangemanget hänger i luften eftersom man inte behandlar den avgörande frågan: Gör koldioxid något med klimatet överhuvudtaget. Istället förutsätter man att koldioxid har en skadlig effekt.

De senaste 60 årens “Fullskaleprov” visar att om så är fallet, har det huvudsakligen haft mycket positiva effekter för mänskligheten. Utsläppen är BRA !

Arrangemanget baseras alltså på en lögn.

Mest alarmerande är att denna politiska kampanj huvudsakligen bekostas av skattemedel. Nedan visas hur programbladet visar seminariets nio sponsorer. Av dem är sex helt skattefinansierade myndigheter och de tre övriga uppbär förmodligen betydande bidrag av skattemedel.

160627-Östersund-Sponsorer

För att en demokrati skall fungera, får skattemedel inte användas till politisk propaganda. Ingen medborgare skall behöva finansiera åsikter motsatta hans egen uppfattning. Varje avvikelse från denna princip är ett steg mot fascism. Det accepteras nu brett av dagens “etablissemang” inom politik och media.

Vart är Sverige på väg ? ?

Sture Åström

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

2 thoughts on “Från Paris till hemmaplan

 1. Vi som säger det och de som vet men inte säger är numer faktiskt ganska ånga…..
  som vet exakt vartåt det barkar . . .

  Tyvärr så agerar vårt etablissemang som om de alla tillhörde grupp tre…..
  …fast de borde vara valda ur grupp 0.

  0. De realistiska visionärerna och inga drömmare.
  1. Att se in i framtiden är berikande för då kan man både planera och i sent skede parera.
  2. Att vänta tills facit är framme då är för sent för att påverka på riktigt
  3. Att vänta tills någon annan läser och dessutom måste förklara facit är det alldeles för sent . . .

  4. Då opinionssiffrorna rasar . . . . . då blir det fart…….

 2. Tyvärr kan ingen se in i framtiden. Pär Holmgren borde veta som fd väderspåman. Även Anders Wijkman som fd politiker borde också känna till det faktum att ingen kan spå framtiden. Alla andra vet att om framtiden vet ingen.
  Vad vi dock vet är att naturen är mycket stabil. Jämför vatten med olika buffertsystem som gör att pH- värdet i havsvatten ligger på cirka 8,5 och har inte sjunkit eller höjts under årens lopp. Inte ens Östersjöns vatten har sänkts nämnvärt pH 8,2.
  Nu blir frågan om den lilla mängd koldioxid som vi släpper ut har någon större inverkan. Djur går med mulen längs marken och släpper samtidigt ut koldioxid som de just avbetade gräset tar upp för att omvandla till kött med syre och andas ut en liten portion koldioxid osv. Kolfioxid- alarmisterna borde studera naturen och se hur fiffigt naturen är inrättat.

Comments are closed.