Oro klimat och politik

160701-UAH-2016-projection

Vid University of Alabama, Huntsville, UAH, ansvarar dr Roy Spencer för de mätningar av den globala medeltemperaturen som görs med ett av satellitsystemen. De genomförs konsekvent och anses vara bland de mest tillförlitliga måtten på den globala temperaturen. Ovan visar han dels hur någon stigande trend inte syns sedan 1998 samt att det senaste årets “rekord”, förklaras av väderfenomenet El Niño, inte av “klimatförändringar”. Då kalla La Niña regelmässigt kommer därefter spekulerar han här med röd markering om den närmaste framtiden.

Ser man på havets temperatur blir bilden ännu tydligare.

Aktuella mätningar ger INGEN ANLEDNING till att vänta en framtida uppvärmning. Däremot har många solforskare, som nära följer solens utstrålning, sedan länge förutsagt en upprepning av en period med låg solaktivitet. En sådan har nu påbörjats. Sådana har tidigare återkommit med 200 års intervall och sammanfallit med perioder av kallt klimat.

Aktuella mätningar tyder på en framtida AVKYLNING.

SkD-Logga

2016-06-23

På sidan för Opinion fanns två inlägg, som kunde kopplas samman:

Ledarskribenten Martina Jarminders kolumn fick följande presentation:

Miljöförstöring och rasism är det som folk oroar sig mest för, visar siffror från SOM-institutet i Göteborg.

Mot slutet skriver hon:

“Oro är ingen bra grund för långsiktig politik. Den mest upprörda vinner numera debatten i Sverige, oavsett hur jönsiga argument som framförs.”

Detta matchade precis inlägget därunder av professionella alarmisten Pontus Björkman, som inleder så här:

“Den globala uppvärmningen tickar på. Nästan varje månad slås nya temperaturrekord. Konsekvenserna blir allt våldsammare för människor och andra arter på denna jord. . . Klimatfrågan måste börja genomsyra alla politikområden, och bli en grundbult i de internationella regelverken för handel.”

Hans manus finns på flera håll, ex.vis i Dala-Demokraten: Klimatomställningen måste bli TTIP:s grundbult

2016-07-01

Mitt inlägg:

På sidan för Opinion råkade två inlägg komplettera varandra den 23/6. Under rubriken ”Väljarnas oro” behandlade Martina Jarminder oron för invandring, rasism, miljöförstöring och framtida klimat. Hon konstaterade klokt att ”oro” är ingen bra grund för politik.

Under rubriken ”Klimatet måste bli grundbulten i handelsavtalen” gjorde Pontus Björkman sitt bästa för att skapa oro. Han skräms med osanna och grundlösa påståenden. I bristande seriositet refererar han till nya temperaturrekord ”nästan varje månad”. För data om klimatet gäller perioder om decennier och sekler.

Dessutom har han fel. Sedan det naturliga väderfenomenet El Niño efterträtts av La Niña har den globala temperaturen sjunkit snabbt de senaste månaderna, googla ”la tagit över”.

Han nämner ”Parisavtalet” som om det vore ett avtal. Ett sådant förutsätter bindande åtaganden och preciserade konsekvenser, om de inte uppfylls. Det finns inte i dokumentet från COP 21 i Paris. Det är en avsiktsförklaring utan ansvar.

Förhandlingarna i Paris ägde rum utan kontakt med den verklighet som visat att både de utsläpp och den uppvärmning vi haft i ett fullskaleprov under 60 år varit mycket gynnsamma för mänskligheten, googla ”pålästa fullskaleprov”.
För koldioxidens verkan på klimatet talar inga fakta, bara gissningar, som kallas hypoteser, datorsimuleringar eller klimatmodeller. På dem bygger myten om klimathotet.

Efter ett fullskaleprov vet man och behöver inte gissa. Vi behöver alltså inte oroa oss för någon klimatkatastrof.

Sture Åström
Nätverket KLIMATSANS

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

One thought on “Oro klimat och politik

  1. Ett problem med Pontus Björkman åsikter är att centralplanering av miljö och klimat leder till än värre förhållanden.

    Handel mellan människor och företag sker för att de vill det. Vilja består av att alla parter gör varandra nöjda. Planerar man handel för att åstadkomma välfärd kommer den viktiga faktorn att göra parterna nöjda minska. Det kommer att leda till mindre handel. Det innebär i sin tur att incitamentet att förverkliga en idé till en färdig produkt eller tjänst kommer att minska. Detta blir en ständigt nedåtgående spiral.

    Märk väl att Pontus Björkman har en människofientlig inställning. Förmodligen är han inte medveten om det. I princip innebär hans åsikter att Afrika och kontinentens invånare ska hållas i ständig fattigdom.

Comments are closed.