Tysk el juni 2016

Schuster-160701-D-Produktion

Schuster-160701-D-Tab

Nennleistung = Märkeffekt

Notera att minimum för levererad effekt från sol- och vindkraft är MINDRE än 1 %.

Schuster-160701-D-Vind

Schuster-160701-D-Vind-Tab

Notera att 60 % av den levererade energin äger rum vid lägre än 10 % av märkeffekten. Medelvärdet för en hel månad är bara 10 % av märkeffekten.

Schuster-160701-D-Produktion-Tot

Fördelningen av totala elproduktionen på energislag. Notera hur dominerande kärnkraft, brunkol och stenkol är, de energislag som “de Gröna” vill eliminera. Det är lätt att inse att det är fysiskt omöjligt innan helt nya, idag oprövade, former av teknik kan byggas i stor skala.

Schuster-160701-D-Vind-10-16

Utbyggnaden av vindkraft på land och hav. Det verkligt intressanta blir att se hur denna framställning ser ut om ett år. Den tyska regeringen har nu aviserat inskränkningar i subventioner och andra förutsättningar för att bygga olönsam energiproduktion. Resultatet därav kommer att synas först sedan alla nu pågående byggprojekt slutförts.

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

2 thoughts on “Tysk el juni 2016

 1. Hej Sture !
  Tack för ny och mycket intressant information om det tyska läget för
  sin elenergiproduktion och hur den fortsatta utbyggnaden av deras vindkraft
  ökar deras problem och som det är uppenbart att man måste sluta med så
  snart som möjligt.
  Vårt svenska problem är att Vattefall och andra elproducenter inte synes lära
  sig av denna gigantiska “läxa”.
  Min senaste sensationella rapport att mänskligheten behöver fortsätta att höja
  CO2- halten i vår atmosfär för att undvika en ny “LITEN ISTID ” förstärker det
  tokiga med att fortsätta bygga ut kärnkraften.

  Med vänlig hälsning / Olof Hellström

 2. Intressant information om den tyska elproduktionen. Hur många procent av den utbyggda vindkraften i Tyskland har utnyttjats för att producera el till nätet under ett helt år?

Comments are closed.