Svensk el 1:a halvåret -16

Schuster-160704-SE-Tot-Halvår

Total produktion. Notera hur kärnkraften minskat.

Schuster-160704-SE-Övr-Halvår

Här ingår kraftvärme.

Schuster-160809-SE-Stapel-16

Total energiproduktion fördelat på energislag.

Vindkraften har levererat 8,8 % av totalen.

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

6 thoughts on “Svensk el 1:a halvåret -16

 1. Att kärnkraften går ner under sommarmånaderna är väl det normala. Man utför då planerat förebyggande underhåll på anläggningarna när effektbehovet är som lägst i nätet.

 2. Hur mycket el- energi exporterade/importerade vi? Vid export får vi alltid ett högre pris än vi skulle få här hemma. Nils R

 3. Ja, det var en liten kryptisk formulering om kärnkraften. Det är inte “att” den minskar utan “hur” den minskar.

  Jag vet inte om någon tycker som jag. När det blåser på då verkar exporten öka.

  1. Har under några år följt exporten respektive importen av el- energi. Något samband mellan export och vindkraft har jag inte märkt. Sverige exporterar ungefär 15 – 20 TWh per år. Min fundering är hur om vi inte skulle få importera el- energi om vi avvecklade kärnkraften? Personligen anser jag att vindsnurrorna är en dyr hobbyverksamhet!

   1. Danmark och Tyskland som har stor andel vindkraft får därför stora problem med kraftförsörjningen när vindhastigheten är låg i norra Europa. Det har hänt att spottpriset gått upp till 15 kr per kWh (se annat inlägg som jag gjort idag). Tack vare större andel vattenkraft och kärnkraft kan Sverige då via Kontiscanförbindelsen (högspänd likströmsöverföring mellan Höganäs och Helsingör) leverera el till mycket höga priser. Detta sker emellertid på Svenska konsumenters bekostnad (de som inte har bundna avtal).

  2. Elpriset bestäms av spotmarknaden och kan variera från negativa till mycket höga värden. Spotpriset bestäms bland annat av hur snabbt produktionen kan regleras. När vindhastigheten minskar vill man snabbt kunna minska efterfågen med att höja priset på spotmarknaden. För några år sedan när vindhastigheten under en period var mycket låg i norra Europa) då gick spotpriset upp till omkring 15kr/kWh.
   Man måste kunna gå över till andra energislag, annars kan man få simultana fel i kraftnätet, vilket kan medföra att stamlinjestationer löser ut (stänger av) och stora områden blir utan elförsörjning.
   Den mycket stora nackdelen med vindkraft är att produktionen i dessa varierar så kraftigt, vilket i sin tur gör att man alltid måste ha tillgång till andra produktionsmedel (gasturbiner, kolkraft, kärnkraft och vattenkraft). Kolkraftverk måste alltid vara igång med drifttemperatur eftersom det tar några dagar att värma upp till omkring 400 gr C. När vinhastigheten ökat och vindkraft och solkraft producerar för fullt då händer det att elpriset i Tyskland går ner på minus.
   För säker elförsörjning måste våra kärnkraftverk vara i drift tills de ersatts av annat! Men vad?

Comments are closed.