Svensk el juni 2016

Schuster-160704-SE-Tot-Juni

Total produktion under juni.

Schuster-160704-SE-Vind-Juni

Produktion av vindkraft. Notera de våldsamma svängningarna i levererad effekt i proportionen 1 /100. De måste andra energislag kompensera.

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

3 thoughts on “Svensk el juni 2016

 1. Den blå linjen i diagrammet kan förbrylla. Beror importen på att vi behöver den för eget bruk eller på att vi är transitland för norsk vattenkraft? D v s visar röd och blå linje nettot?

 2. Jag fortsätter att tjata.

  Enligt Energimyndighetens hemsida:
  Antal verk 3 300 vindkraftverk
  Installerad effekt 5,8 GW

  I figuren ska skalan gå till 5800 MW så att man ser hur relativt märkeffekten som genereras.

  1. Sorry, vi jobbar gratis som amatörer utan kansli med proffs inom media.

   Du får använda din fantasi, för att göra en riktig jämförelse.

Comments are closed.