Granskningsnämndens svar

160708-GRN-Henrik Jermsten-ordf

Henrik Jermsten är ordförande i granskningsnämnden för radio och tv, och domare i Högsta förvaltningsdomstolen.

På ett seminarium hos Timbro den 13/4 2016 förklarade han: “vi kollar inte fakta”. Det betyder att de inte ens FÖRSÖKER finna uppenbara brott mot sändningstilltåndens krav på opartiskhet. Det bekräftas i dagens svar på anmälan mot programmet “Friktion”.

+ – + – + – +

Ämne: Brevsvar i ärende 16-01708

Tack för din anmälan mot SVT, Friktion, Den överhettade planeten

En ordförande i granskningsnämnden har läst din anmälan och beslutat att den inte ska leda till en granskning.

Skälen för ordförandens beslut

Anmälningar och synpunkter från allmänheten är viktiga som underlag för nämndens tillsynsarbete. Enligt Myndigheten för press, radio och tv:s instruktion ska nämndens granskning främst avse de anmälningar vars prövning bidrar till effektiv kontroll och en god efterlevnad av gällande regler. Frågor av principiell betydelse eller som berör en enskilds personliga intressen eller liknande intressen för företag ska dock alltid prövas. För att effektivt utnyttja myndighetens och gransknings­nämndens resurser behöver nämnden prioritera vissa anmälningar. Detta innebär att alla anmälningar inte kan prövas.

Beslutet är inte överklagbart

Granskningsnämndens beslut får inte överklagas. Det framgår av 20 kap. 6 § radio- och tv-lagen.

Vid frågor vänligen kontakta oss på: registrator@mprt.se.

Med vänlig hälsning

Registraturen

+ – + – + – +

Lägg märke till svarets innehåll:

Frågor av principiell betydelse . . . ska dock alltid prövas.

Finns det någon principiell fråga av högre dignitet än den om SVT ägnar sig år politiskt kampanjande eller åt saklig information ?

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

3 thoughts on “Granskningsnämndens svar

  1. För inte så länge sedan kom en rapport om vilka partisympatier som anställda på SVT och SR har. Enligt en rapport av Kent Asp på Göteborgs universitet var siffrorna bland anställda på SVT följande.

    Miljöpartiet 52 procent
    Vänsterpartiet 18 procent
    Socialdemokraterna 13 procent

    Det innebär alltså att hela 83 procent av de anställda på SVT sympatiserar med de rödgröna. Betänk att SVT och SR har en politiskt korrekt agenda och där ingår det att man inte får ifrågasätta hypotesen att CO2 kraftigt påverkar klimatet. DDR, SVT, SR, det är samma samma typ av hjärntvättning.

  2. Att den kulturella eliten är vänstervriden i Sverige med vänsterideal som absolut icke skall ifrågasättas är väl knappast någon nyhet. Detta märks i alla politiskt korrekta åsikter då man absolut inte får diskutera “fel åsikt” när det gäller klimat, HBTQ, religion, immigration, tobak, prostitution osv osv osv osv. Endast Sverige har detta extremt uttalat. I de flesta andra länder i Europa som jag besökt så har det varit extremt högt till tak när 2 personer har diskuterat och slutat med “Vi är inte överens men jag respekterar din åsikt”. Detta har aldrig existerat i gamla Svea.

Comments are closed.