Okunnigt om förnybart och kärnkraft

160725-Ringhals

HN-Logga

2016-07-25

Okunnigt om förnybart och kärnkraft i rapport

Den 30/6 kom en rapport med titeln: 100 procent förnybar elenergi, där man hävdar att Sverige till år 2020, 2025 eller 2030 kan bygga bort behovet av kärnkraft utan att bygga fossilkraft. Rapporten har författats av fyra personer vid forskningsmiljön BLESS i Halmstad med professor Jonny Hylander och lektor Göran Sidén i spetsen. Den är beställd av Världsnaturfonden WWF, Naturskyddsföreningen, Greenpeace och organisationen 100 procent förnybart (googla greenpeace hylander förnybart).

Författarna presenterade rapporten på DN Debatt den 12/7 under rubriken: Satsning på solceller kan göra Sverige helt förnybart 2020. Dagen efter infördes en replik av civilingenjören Sivert Göthlin, tidigare ansvarig för driften av Vattenfalls elproduktion och det svenska stamnätet. Han har alltså upplevt villkoren för att Svensson skall få lampan att lysa varje gång han trycker på knappen, inte bara ibland:

”Författarna saknar de mest elementära kunskaper om elförsörjningens krav. . . Förbrukningen är som störst en kall vinterdag i december-januari. Toppen nås på morgonen före klockan 9 eller efter klockan 15 på eftermiddagen. Vid båda tillfällena är det mörkt och solceller ger garanterat noll oberoende av hur mycket som byggs ut.”

Som ersättning för kärnkraft är solceller således värdelösa, helt värdelösa. Enda alternativet är vindkraft. Det allt överskuggande problemet är: Varifrån kommer elen vid vindstilla?

Detta negligerar författarna, men konstaterar i förbigående att vindkraften är beroende av vädret. De har dock inte undersökt hur vanligt det är med vindstilla, fast sådana uppgifter är lätt tillgängliga (googla vindstilla Europa och Sveriges el maj 2016). Under maj levererade vindkraften mellan 3,2 och 0,3 GW, gigawatt. Kapaciteten var sällan mer än 1 GW, det vill säga 17 procent av vindkraftens totala märkeffekt, 6,0 GW. Under en hel månad!

De refererar till professor Lennart Söder, KTH, som förklarar att det svenska nätet visat sig ha förmågan att reglera mellan det maximala behovet, 26 GW och det minimala behovet, 9 GW. Därför kan det givetvis balansera variationer i vindkraft om exempelvis 12 GW.

Således: Dagens alla elgeneratorer kan producera 26 GW. Och några kan stängas av, så det istället blir 9 GW.

Rapporten förutsätter att kärnkraftens generatorer är stängda, ersatta av vindkraft. Men denna levererar ibland så lite som ett par procent. Alltså behövs generatorer, som inte finns i dag, (googla efter kärnkraften gaskraft). Det är så självklart att ett barn kan förstå det!

Rapporten består av idel misstag: Den utgår från 2015, som var ett varmt år. Ett normalår krävs ytterligare 6 TWh, terawatt-timmar. Ett torrår saknas vatten för 20 TWh. Beräkningarna av kostnader är naiva utan hänsyn till kapitalkostnadernas beroende av utnyttjningsgrad.

Vår medlem Björn Viklund noterade att koldioxid inte påverkar klimatet och konstaterade:

”Så det finns ingen lösning för vind utan kärnkraft. . .Och en lösning med kärnkraft behöver inte vind. . .”

Sture Åström

Nätverket Klimatsans

+ – + – + – +

VT-Logga

2016-07-26

Okunnigt om sol- och vindkraft

En något förkortad version.

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

6 thoughts on “Okunnigt om förnybart och kärnkraft

 1. Utmärkt att du nagelfar sådan gallimatias. Häromdagen mötte jag ett koppel långtradare som for genom Västerås lastade med rotorvingar som löpte från förarhytt och bort över bakre släp. Och där sitter man maktlös i sin bil och tänker på alla sköna skattekronor som går till subventionerna.

 2. Hej !

  Mycket upprörande att dylikt dravel kan publiceras som en beställning
  av organisationer, som vi vet kommer att “svälja” detta med ” hull och
  “hår”. Jag ber att NÅGON ansvarar för bekräfta att dessa organisationer
  ÄR OKUNNIGA OCH SKALL INTE HA NÅGOT INFLYTANDE PÅ VÅR FRAMTIDA
  ENERGIMIX !
  MVH/ OLOF HELLSTRÖM

 3. Förnybar energi är bara ett helt ovetenskapligt flumuttryck. Det enda möjliga är 0 % förnybar energi. Det finns ingenting sådant som förnybar energi. Om politikerna vore lite kunniga och vettiga, skulle de i stället satsa på mesta möjliga elproduktion för minsta möjliga kostnad i form av pengar och ändliga resurser. Då skulle vindkraften vara det första som valdes bort, medan kärnkraft skulle vara ett självklart inslag bland de energislag som väljs.

 4. Nu ska jag ge mig på en naiv beräkning. Som sagt i artikeln ovan så lyser solen mellan 9 och 15 som bäst. Det innebär att dessa solceller producerar el under 25 % av ett dygn. Det måste således till en massa mer solceller som laddar batterier för den tid solcellerna inte kan producera el. Det måste även laddas batterier under de producerbara 6 timmarna för oförutsedda händelser såsom att produktionen kan bli 0 % eller 90 %.

  Bara för att vara ironisk så anser jag att kärnkraften är förnybar. Det avfall som vi ämnar gräva ner innehåller väldigt mycket energi som kan återanvändas. Bästa sättet att göra sig av med farligt avfall är att göra det ofarligt. Hur kommer det sig att inga miljövänner vill göra det? En obehaglig sanning?

 5. Hur kan en hel bunt av (visserligen politiskt följsamma) professorer bortse från energikällornas mycket olika effektivitet. Intressant att läsa Kelly’s studie av EROI Energy Return On Investment. Levererad energi genom insatt energi under livslängden. Sol 1,6. Vind 3,5. Fossil 30. Vattenkraft 35. Kärnkraft 75.

  Under 10 är det bara att avveckla välfärden som vi ser den.

  http://journals.cambridge.org/download.php?file=%2FMRE%2FMRE3%2FS2329222916000039a.pdf&code=d177581e6cf8ff8abe3d4e84592ebdd3

 6. På tal om Pudelns kärna ss. kärnkraft (Lars Kamel) och dammbristning (Magnus Törne), AGW, m.m. I Ny Teknik 1975: 8 står:
  “I en så tekniskt komplicerad fråga bör politikerna såsom de alltför ofta har för sed, inte bara följa en folkopinion som kan vara missledd, ibland av kortsiktiga bedömningar, ibland av en känsloladdad och ofta ovederhäftig offentlig debatt.
  Och jag har betonat att det skall vara DEN RÄTTA konstellationen av auktoriteter som förhörs, inte specialister på andra fält, de må så vara nobelpristagare.”
  “Jag” är Uno Lamm.
  På tal om nobelpristagare, häromåret står en sådan (kan ha varit en am. fysiker – ngn som minns?) i talarstolen i Blå Hallen och säger, att det är viktigt att vi gör något åt AGW och CO2-utsläppen.

Comments are closed.