Venus och koldioxiden

160725-Venus passerar solen

Venus passerar framför solen, den lilla pricken uppe till höger.

Dess atmosfär består till mer än 90 % av koldioxid och är så tjock att trycket vid marken är mer än 90 ggr det på Jorden. Där är temperaturen över 400 grader C.

VLT-Logga

2016-07-19

VLT-160719-Per Såthe-Venus-2

2016-07-25

VLT-160725-Göran-Venus-1

+ – + – + – +

Per Såthe må vara ursäktad för sin grova missuppfattning om förhållandena på Venus. Han återger bara vad många “stora” debattörer förklarat. Värre är att på SMHI:s hemsida förklarar professor Markku Rummukainen:

På Venus råder en s.k. skenande ( runaway ) växthuseffekt.

SMHI har inte förstått att det är trycket vid marken, som är den viktigaste faktorn. IPCC har ännu inte kunnat visa att halten koldioxid i luften har någon mätbar verkan.

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

2 thoughts on “Venus och koldioxiden

 1. Värmekällan är Solen. Närmare Solen = mottar mer värme. Allmänna gaslagen: gasers massa och tryck styr deras temperatur. Tätare atmosfär med högre tryck = varmare.
  Vi jämför Venus-Jorden-Mars.
  Medelavstånd från Solen, miljoner km: Venus 108, Jorden 150, Mars 228
  Relativ massa: Venus 0,82, Jorden 1,0, Mars 0,1
  Atmosfärtryck: Venus 93 bar, Jorden 1 bar, Mars 0,006 bar
  CO2-halt i procent: Venus 96,5, Jorden 0,04, Mars 95,3
  Medeltemperatur, grader C: Venus + 480, Jorden + 15, Mars – 68.
  Med nästan samma gravitation som Jorden har Venus 93 gånger högre atomsfäriskt tryck, vilket jämte närheten till Solen gör atmosfären nära 500 grader varm – alltså ingen”skenande växthuseffekt” utan ett enkelt fysikaliskt samband.
  Inte en bokstav eller siffra rätt, Per Såthe – knappast heller för Rummukainen!

 2. Dags för SMHI att ”pudla”. Tidigare hade SMHI en länk där man kunde ställa frågor. Den länken är borttagen. Antagligen ställde folk ”fel ”frågor.
  Känner SMHI till att i enlighet med den ideala gaslagen antas trycket variera linjärt med temperatur, volym och mängd? Det tycks som om meterologerna deltagit i undervisningen i ”den nya skolan”.

Comments are closed.