Förnybart på Teneriffa ökar CO2

Wahlsten-160727-El_Tanque

Media på Kanarieöarna basunerar återkommande ut det glädjande beskedet att man på ön El Hierro genererat 100 % förnybar el, även om det bara handlar om några enstaka timmar. Detta har dock stimulerat de lokala politikerna på de övriga öarna att bli lika duktiga. Ö-rådet på Teneriffa vill nu bygga ett system för att lagra energi med hjälp av två dammar och dubbla vattenledningar, se figuren ovan.

För att undvika korrosion kan systemet inte arbeta med salt havsvatten, det måste avsal-tas. Man behöver också ständigt tillföra avsaltat vatten för att kompensera den avdunst-ning som sker i det varma klimatet.

De två dammarna, 7.000 meter vattenledningar samt fyra ”portabla” avsaltningsanlägg-ningar beräknas kosta 279 miljoner Euro. Till detta kommer ca 21 miljoner Euro för vattenpumpar, turbiner och en styrcentral. Turbinerna skall kunna leverera 207 MW, vilket är mycket med tanke på att den totala effekten på Teneriffa som mest ligger runt 550 MW.

Strävan att ta fram förnybar energi på Kanarieöarna har resulterat i en energiplan, Pecan. Målet var att år 2015 skulle 30% av elbehovet täckas av sol och vind. Med kraftiga subventioner har man uppnått målet på El Hierro. Där kom 34,6% av elenergin från vindkraft under de första 12 månaderna. Projektet kallas ”El Hierro – 100% förnybar” eftersom man förmodade att vindkraften skulle ge ett så stort överskott att dieselgeneratorerna aldrig mer behövde startas, se posten ”Måste El Hierro halvera sin befolkning?”. I juli 2016 blåste det stormvindar på El Hierro, så att anläggningen gav 100% förnybar el, ett nytt rekord. Att det varade bara under 55 timmar är det ingen som reagerat på.

Energilagringen ger stora förluster. Pumpar och turbiner för så högt tryck som 100 bar har låg verkningsgrad. Det blir tryckförluster i de långa ledningarna. Dammarna måste fyllas på med avsaltat vatten, vilket är energikrävande. Turbinerna måste hållas snurrande, när de skall ha beredskap för att balansera lasten. På El Hierro läcker dessutom den övre dammen, se posten ”El Hierro, fiasko för ”förnybart”.

Tillför man 100 kWh till energilagret, får man bara 60 kWh tillbaka.

NÄR ÄR DET DÅ MOTIVERAT ATT LAGRA ENERGI?
ENBART DÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GER ETT ÖVERSKOTT SOM INTE KAN BRUKAS DIREKT.

På El Hierro existerar ett överskott under ett fåtal timmar under året. På Teneriffa planeras en total kapacitet av förnybart som ALDRIG kommer att ge ett överskott. Eftersom vi inte kan styra sol och vind kommer därför den lagrade energin i dammarna att bestå av ”fossil energi”. När den lagrade energin senare tas tillvara, har 40% gått förlorade. Varför elda för kråkorna?

Även på Gran Canaria satsar man just nu på liknande kostnadskrävande projekt. Motivet att minska utsläppen av koldioxid har fallit, då det nu är klart att de inte påverkar klimatet, men är välgörande för växtlighet och mänsklighet. Bara i den meningen är den föreslagna energilagringen på Teneriffa positiv, den ökar utsläppen av koldioxid.

Mitt förslag är att man stänger ner pumpar och turbiner på El Hierro och stoppar all planering av liknande projekt.

Björn Wahlsten
civ. ing. Teneriffa

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

6 thoughts on “Förnybart på Teneriffa ökar CO2

 1. Om man tittar på verkningsgraden, dvs. vad som genereras vid generatorerna och vad som kommer fram till konsumenterna, så har den största vinsten gjorts i transmissionsystemen, dvs. de försluter som uppstår i ledningar, transformatorer och liknande anläggning, har kunnat minskas. Där har man funnit mest energi. Det är väldigt mycket pengar detta handlar om.

  Vad beskriver då denna artikel bland annat. Jo, att man ska nollställa alla vinster man har gjort och införa produkten med låg verkningsgrad. Vi konsumenter får nog se fram emot fler direktiv från EU där dammsugare och liknade ska ha ännu mindre motorer, tvättmaskiner vara ännu sämre, hus ska bli dyrare att bygga och vem vet vad mer hjärntrusten i Bryssel kan hitta på.

 2. Fråga till Björn: Hur kommer det sig att de inte smäller upp mer vindkraftverk? De kan ha dubbelt så många eller tre gånger så många. Då får de mer energi att pumpa vatten med.

  1. På El Hierro kan vindkraften generera 10 MW. På Teneriffa bor det 100 gånger så många människor. Således skulle det behövas minst 1000 MW på Teneriffa för att komma ikapp. Det är lång ifrån de 450 MW som kommer att vara installerade på alla Kanarieöarna fram till slutet av 2016.
   Helt nyligen godkände Ö-regeringen uppförande av fem nya vindkraftparker på Teneriffa som tillsammans kommer att kunna generera 97,15 MW. Det är flera olika privata företag inblandade, Alas Capital & Gas Natural S.A., Estudio Leyvi’s S.L., Sistemas Energéticos Islas Canarias S.L.

   Jag har svårt att föreställa mig ett företag som är intresserad av att bygga ett energilagringsystem som förbrukar energi. En företagare vill ha vinster, inte förluster. I fallet El Hierro handlar det om ett specialprojekt som betalts av Cabildo Insular (60%), Endesa (30%) och El Instituto Tecnológico de Canarias (10%). Dessutom har Staten skjutit till 35 miljoner Euro.

   1. Nu tror jag att jag förstår lite mer. Att producera el för att pumpa vatten är en ren förlust, det kostar mer än det genererar i intäkter. Därav kan man inte ha ha en överkapacitet i vindkraftverk då de bra kostar pengar. För att kalkylen ska gå ihop ska ett vindkraftverk leverera el till konsumenterna och eventuell överkapacitet ska pumpa vatten.

    Å andra sidan går det säkert att få ekonomi i systemet och nå 99 % förnybar el om man lägger ett pris per kWh på 20-30 kr.

    Är ni snåla på Kanarieöarna som inte vill vara med och rädda världen?

    1. Om man nödvändigtvis vill slösa bort 300 miljoner Euro på ett projekt som kostar pengar att driva, menar jag att det vore bättre att placera ut ett antal vindparker för dessa pengar. Så snåla är vi.

 3. Det kan vara intressant att känna till kostnaden för att installera vindkraft på Teneriffa.

  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2013-9898

  Att uppföra sju vindkraftverk som vardera kan generera 900 kW, typ Parque Eólico La Morra på Teneriffa, kostar 5,58 miljoner Euro. Det är en av de fem vindparker som just fått Ö-regeringens tillstånd att uppföras. De fem parkerna skall tillsammans skall generera 97,15 MW.

  Antar att man har tillgång till 300 miljoner Euro (projekt vattenlager). För dem kan man bygga 53 parker, typ den i La Morra, som tillsammans producerar 333 MW.
  Då kastar man inte pengarna i sjön.

Comments are closed.