Balans för både energi och effekt

160731-Hylander-Siden-1

Jonny Hylander – professor i energiteknik, och Göran Sidén – universitetslektor i elkraftteknik.

VT-Logga

16-07-26

VT tog in min recension av Hylander-Sidéns rapport.

16-07-28 Replik

Effektbalans kan skapas

16-07-30 Genmäle

Balans för både energi och effekt

Herrarna Hylander och Sidén bekräftar nivån på sin kompetens.

1. Istället för att som vetenskapsmän diskutera sakfrågan, ägnar de mer än en fjärdedel av repliken åt min person med det nedsättande epitetet ”klimatförnekare”.

2. Civilingenjör Sivert Göthlin visade hur okunnigt det är att föreslå solceller, när dessas bidrag till effekten är noll vid vinterns maxbehov.

3. Det är naivt att diskutera priset för kapitalintensiv elproduktion utan hänsyn till antalet timmar den kan få betalt för driften. I Tyskland har norska Statkraft monterat ner en gasturbin, som fick gå med full effekt bara under 100 timmar på ett helt år.

Rapporten föreslår nästan en fördubbling av vindkraften, som står stilla ibland. Den kraft som då behövs, får alltså leverera och få betalt under exempelvis 1000 timmar, medan det normala för kol-, gas- och kärnkraft är 7000–8000 timmar. I Tyskland inför man nu subventioner till kolkraft, för att fler verk inte skall läggas ner.

4. Rapporten utgår från elbehovet 2015, som var både lite varmare och lite blåsigare än vanligt. Ett “normalår” behövs ytterligare 6 TWh och sedan finns det ”kallår” också. Ett ”torrår” kan vatten saknas för 20 TWh. Ett kompetent förslag till en omställning av hela elsystemet måste behandla alla sorters år.

5. Mest avslöjande är att de även i repliken bara nämner siffror på energi, fast det svåraste problemet är effekt: Var produceras elen, då sol- och vindkraft ger noll? Det händer ofta även våra grannländer.

Balans krävs för både energi och effekt. Då rapporten blundar för det senare, svårare problemet, har den naturligtvis ringa värde.

Sture Åström
Nätverket Klimatsans

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

7 thoughts on “Balans för både energi och effekt

 1. Sverige är ett konstigt land. Där bekostar Staten en kurs på LTH för att bli certifierad miljöalarmist. Sådant skit hade vi inte på vår tid. Vi ägnade inte någon studietid åt skolning i politisk korrekthet utan inhämtade kunskap i teknik och vetenskap. Denna kunskap använder vi idag för att kunna avslöja falska profeter. Herrarna Hylander och Sidén är typiska sådana.

 2. Björn: Så sant som det är sagt. Vad i fridens dar håller ni på med i kungariket!!! Sverige är ändå landet där ASEA och Electrolux grundades. Med denhär sortens trollkarlar vid makten kommer vi snart att frysa ihjäl i Norden.

  1. Du menar nog att de åker till Strasbourg. Ligger nära Luxemburg, så jag förstår att du har bildminne.

  2. Jag blev lite chockad över hur mycket kol som förbränns i Danmark enligt Vattenfalls rapport. De som skryter så mycket om sin vindkraft.

   Men, det var intressanta siffror om vindkraft och kärnkraft. Teknisk livslängd på ett vindkraftverk 20 år medan ett kärnkraftverk är på 50 år. Då det behövs cirka fem gånger mer installerad effekt för vindkraft än vad som behövs i ett kärnkraftverk och lägger på den tekniska livslängden blir det 12,5 gånger mer installerad effekt.

   Lite förenklat kan man säga, att om man i kärnkraftverket har en generator och ska ersätta den med vindkraft behöver man 12,5 likadana generatorer. Hur klokt är det? För mig låter det lite galet att slösa bort så mycket resurser.

   Observera att detta är snällt räknat för i verkligheten måste vi ha ännu mer generatorer i vindkraften eftersom de måste producera överskott som går till att lagra el som kan användas när det inte blåser.

   Investeringsråd. Investera inte i vindkraftsproduktion utan i företag som bygger generatorer. De gör sina vinster även om vindkraftsproducenterna går med förlust.

 3. Hur kan forskare vid en högskola vara så totalt okunniga om naturlagarna att de dels tror att det finns något som “förnybar energi” eller “förnybara energislag” och dels tror att intermittent elproduktion kan ersätta någon elproduktion som klarar av att producera oavsett väder, vind och tid på dagen?

Comments are closed.