Svensk el juli 2016

Schuster-160801-SE-Tot-Juli

Schuster-160801-SE-Vind-Juli

Notera att under sex dagar med början den 20/7 var effekten från vindkraft mycket liten och nära noll vid fyra tillfällen. Under de dagarna var effekten från vindkraft låg även i Tyskland, se föregående post.

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

3 thoughts on “Svensk el juli 2016

  1. Om vi utgår från att export / import i diagrammet är nettot skulle det vara intressant att analysera vad orsaken till importen är. Saknade vi effekt? Är det resultat av vår roll som transitland för norsk vattenkraftsel? Kanske en funktion av vår roll i nordiska elnätet som leverantör av reglerkraft för att danskarnas vindkraft ska kunna klara dansk effektbalans? Någon som vet?

  2. Hej Evert!
    Gå in på sidan svk.se och sedan på drift av stamnätet och kontrollrummet. Där kan Du dagligen avläsa hur mycket el- energi som går ut på nätet och vilken som producerar samt också hur mycket som exporteras /importeras. På sidan finns också en karta med hur el- energin distribueras inom “nord-pool”.
    Hälsningar
    Nils R

Comments are closed.