Kan kärnkraften ersättas av sol- och vindkraft?

150820-Vindkraft-VT

Alternativet till kärnkraft skall vara vindkraft, men den står ofta stilla !

KK-Logga

2016-08-02

På hemsidan annonserar Greenpeace att det är möjligt med 100 procent förnybart elsystem utan kärnkraft enligt en ”forskningsrapport”, som de beställt från Högskolan i Halmstad. Bland författarna märks Jonny Hylander – professor i energiteknik, och Göran Sidén – universitetslektor i elkraftteknik. Det låter tryggt.

En presentation på DN Debatt den 12/7 fick rubriken: ”Satsning på solceller kan göra Sverige helt förnybart 2020”. Sivert Göthlin, som tidigare under många år ansvarat för driften av Vattenfalls elproduktion och det svenska stamnätet, replikerade:

”Författarna saknar de mest elementära kunskaper om elförsörjningens krav. . . Förbrukningen är som störst en kall vinterdag i december–januari. Toppen nås på morgonen före klockan 9 eller efter klockan 15 på eftermiddagen. Vid båda tillfällena är det mörkt och solceller ger garanterat noll . . .”

Alternativet till kärnkraften är således vindkraft, som ibland står still. Vindstilla råder ofta samtidigt över norra Europa, och ibland över hela kontinenten. Ändå förutsätter rapporten att vi kan få el från våra grannar, googla ”vindstilla europa” och ”sveriges el maj 2016”.

Då behöver vi kraft som vi inte har idag. Det kan ett barn förstå, googla ”efter kärnkraften gaskraft”.

Rapporten består av idel misstag: Den diskuterar ingående ”energi”, inte det svårare problemet ”effekt”. Den utgår från 2015 som var varmt. Ett ”normalår” krävs 4 procent mer. Ett ”torrår” saknas vatten för 15 procent av behovet. Kostnaderna beräknas utan hänsyn till utnyttjningsgrad.

Hur vill Greenpeace använda en så undermålig rapport?

Sture Åström
Nätverket KLIMATSANS

+ – + – + – +

LTZ-Logga

2016-08-02

Kan kärnkraften ersättas av sol och vind?

+ – + – + – +

Arb-Logga

2016-08-03

Kan kärnkraften ersättas av sol-och vindkraft?

+ – + – + – +

Krbl-Logga

2016-08-05

Kan kärnkraft ersättas av sol och vind?

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

7 thoughts on “Kan kärnkraften ersättas av sol- och vindkraft?

 1. Professorerna är tydligen på grönbete efter en lång och grå vinter.
  Nils R

 2. Vad är definitionen på 100% förnybart? Elproduktionen på El Hierro lär enligt vissa vara 100% förnybar. Under de 12 månade anläggningen varit i drift, har det skapats ett överskott på förnybar energi under 397 av årets 8760 dagar. Kan man kalla en anläggning som genererar 100% förnybart under 4,5% av året dagar för 100% förnybart? Med den definitionen kan t.o.m Jonny Hylander och Göran Sidén göra Sverige helt förnybart 2020. Om inte El Hierro hade dieselgeneratorer igång 8363 dagar om året skulle elsystemet kollapsa.
  Om herrarna Jonny Hylander och Göran Sidén samt Greenpease påstår att det går att göra Sverige helt förnybart ALLA 365 DAGAR OM ÅRET, tror jag snarare att det handlar om viljan att göra Sverige helt förnybar 2020.

  1. Jag läste just en mycket poetisk beskrivning av projektet på El Hierro. Jag fastnade för uttrycket “100*100 energía renovable” som betecknade ett mål, att under 100% av tiden producera 100% förnybar energi. Dit har man inte kommit på El Hierro, bara under 4,5% av tiden har man lyckats genera förnybar energi utan att dieselaggregaten var i drift. Det kan beskrivas som: 4,5*100 förnybar energi, dvs att att man under 4,5% av tiden genererar 100% förnybar energi. Vad sägs om det?
   I femårsscenariet summeras vattenkraft, vindkraft, biokraft och solkraft till 134 TWh. Behovet skulle 2020 nämligen vara 134 TWh. Var finns reserverna?
   Den dag det är vindstilla försvinner plötsligt 43 TWh. Jag skulle vilja ha en studie som anger t.ex 50*100 förnybar energi. Då får man klart för sig att det krävs en tillförlitlig energikälla som kan leverera 100*100. Det kan vara kärnkraft eller fossila kraftverk.

 3. Det behövs elproduktion där bränslet kan lagras vid produktionsanläggningen. En intermittent använd gasledning får det svårt med att täcka kapitalkostnaderna. Så det blir i första hand dieselolja som är lättlagrad och som möjliggör stora effekter med kort starttid.

  1. Och det finns redan i England. Dieselaggregat subventioneras för att garantera säker el t ex till sjukhus.

 4. Allt är möjligt om någon vill betala för det. Det som är dyrast är att ta bort teknik som inte är utsliten och ersätta den med ny.

  När det gäller effekttoppar så är det inte bara december-januari utan även februari. Det är i slutet på januari och början på februari det är som kallast i landet. Att det varit höga elförbrukningar även i december några gånger beror kallt i kombination med kraftiga vindar. De gånger det varit elförbrukning över 26 000 MW i Sverige har det blåst väldigt mycket. Så var det den 5 februari 2001 då elförbrukningen var 27 000 MW. Då hade Sverige nästan ingen vindkraft. Det var inte det årets kallaste dag men det var att det blåste som gjorde att elförbrukningen var den högsta. Det är likadant vintern 2015/2016, den kallaste dagen var 21 januari men elförbrukningen var högre några andra dagar då det blåste mer bl a den 15 januari då elförbrukningen var 26 700 MW. Vindkraften producerade då c:a 2000 MW.

Comments are closed.