Vindkraftens hårdvara

160802-Arise årsredovisning 2015-Maskinhus

Jag fick frågan: Vad är ett vindkraftverk egentligen? Så jag tittade i ett par årsredo-visningar, som var välgjorda med mycken information.

Bilden ovan finns i årsredovisningen 2015 för vindkraftbolaget Arise. Där finner jag följande intressanta uppgifter:

1. Dagens kraftverk har en navhöjd upp till 140 meter.

2. En modern växellåda utvecklar uppemot 5.000 hästkrafter och väger 28 ton.

3. Maskinhuset inklusive nav och vingar har en totalvikt på c:a 200 ton.

4. Allt detta står på en pelare som beräknats för att tåla stormbyar upp till 70 m/s

Här visar Eolus en bild av en vinge på väg:

160802-Eolus årsredovisning -14 -15-L

Vingen är 61,7 meter lång, vilket ger rotorns diameter 126 meter för Vestas modell V126, 3,3 MW. Nu offereras verk för effekter upp till 8 MW med 80 meters vingar.

För att inte blåsa omkull behöver pelaren stå på ett mycket stort fundament på tusentals ton betong, se posten “Vindkraft är inte förnybar“.

Utan tvekan representerar vindkraftverken en beundransvärd teknik.

Det är bara rent tragiskt att politiken forcerat fram utvecklingen av så avancerad teknik för ett behov som inte finns. Eftersom det inte blåser ibland, samtidigt i hela Europa, måste varje vindkraftverk ha ett “vanligt” kraftverk vid sin sida, som kan drivas när man begär det. I Storbritannien subventionerar man dieselaggregat som back-up. De kan inte nå lika bra verkningsgrad som “riktiga”, stora kraftverk. Därför har Tyskland beslutat att subventionera kolkraftverk, så att de inte skall läggas ner, då subventionerna till vindkraft annars konkurrerar ut kolkraft. Nu skall alltså denna få betalt även då den inte producerar någon el, eftersom man behöver den mer än man behöver vindkraften.

Allt är orsakat av den irrationella hypotesen att utsläppen av koldioxid bör begränsas. I verkligheten har de varit välgörande för hela mänskligheten. Och luften behöver nu “berikas” med mera koldioxid, eftersom växtligheten under miljoner år “sugit ut” koldioxid ur luften och omvandlat den till kalksten, kol och annat, som ligger still i jordskorpan. Vår förbränning återför kol till livets “kolcykel”, vilket på lång sikt är nödvändigt för livet på jorden enligt den ene grundaren av Greenpeace, Patrick Moore.

När väljarna börjar inse detta, så att subventionerna blir politiskt omöjliga, dör vindkraftindustrin.

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

2 thoughts on “Vindkraftens hårdvara

  1. Den enda hållbara lösningen på energiförsörjningen i världen med nu känd teknologi måste vara kärnkraft baserad på Thorium! Den duger inte till bomber och bränner sitt eget avfall, passar till distribuerade småskaliga kraftverk (fartyg ? )
    Se the thoriumalliance.org

  2. När jag arbetade på AB Atomenergi i Studsvik mellan 1962 – 1971 gjordes det försök med torium som kärnbränsle eller mer korrekt som indirekt kärnbränsle. (Jag tror det finns beskrivet i en rapport på sidan analys.se). Själv jobbade jag med plutonium som kärnbränsle.
    Priset på vindkraft har jag märkt bygger på ett enskilt verk vad det kan ge inte på vad en vindkraftspark tillsammans kan ge. Dessutom brukar det vara kraftiga glädjesiffror, som presenteras.

Comments are closed.