Norsk el 2015 – 16

Schuster-160804-NO-Tot-15-16

Figur 1. Produktion och export av el 2015 och 1:a halvåret 2016.

Vattenkraft från “Water reservoir” avser turbiner vid en damm, bakom vilken en energireserv kan dämmas upp. Turbinernas effekt kan regleras efter behovet. Vattenkraft från “River” avser turbiner utan damm. Man får ta vara på den effekt naturen bjuder på, liksom för vindkraft, men med jämnare flöde.

Det är påtagligt hur mycket mera effektbehovet varierar över året jämfört med Danmark. Export är en betydande del av verksamheten.

Schuster-160804-NO-Stapel-16

Figur 2. Totala produktionen under 1:a halvåret 2016.

Exporten anges till 8,23 TWh medan differensen mellan produktion och behov är c:a 6 TWh. Det har inte varit möjligt att ännu utreda orsaken. Bilden visar dock tydligt vattenkraftens dominans.

Schuster-160804-NO-Exp-10-16

Figur 3. Intern förbrukning av el jämfört med export 2010 – 1:a halvåret 2016

Det är intressant att Nederländerna är lika stor kund som Danmark samt att Sverige ibland levererar el och ibland tar emot halva exporten.

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

One thought on “Norsk el 2015 – 16

  1. Rolf Schuster är en oerhörd tillgång som grafiskt presenterar hur olika länder generera sin energi.
    När jag betraktar energiförbrukningen i Norge och samtidigt läser att Norge har beställt ett antal landbaserade vindkraftsparker, låter detta som en Norgehistoria. Har man problem med penningöverskott i Norge?

Comments are closed.