Köldrekord på Grönland

160809-DMI-Köldrekord-82748f7945

DMI, Danmarks Meteorologiske Institut, rapporterar ett nytt köldrekord på Grönland.

Sedan 1898 har de mätt temperaturen på toppen av landisen. Den övre kurvan visar absolut max.temp för varje månad sedan dess. Den under kurvan absolut min.temp.

För juli månad löd lägsta värdet sedan 1992 på – 27,7 grader C. Den siste juli i år noterades – 30,7 grader, alltså hela TRE grader lägre temperatur.

Det är inte sannolikt att det kan ske under “det varmaste året nånsin”, som åtskilliga spår att 2016 skall bli.

Ännu mer intressant är utvecklingen av den andel av ytan som varje dag nått smältpunkten, se nedan.

160809-DMI-Grönlands Avsmältning

Till vänster visar DMI löpande de ytor ovanpå isen, som nått smältpunkten de två senaste dagarna.

Till höger visar den blå kurvan den procentuella andel av arealen det gällt för varje dag på året. Det grå området visar genomsnittet för perioden 1990 – 2013.

Den konklusion man kan dra av kurvan är dramatisk:

I år har avsmältningen varit ovanligt liten.

I landisens massbalans ingår även Glaciärernas “kalvning” då isberg bryts loss ner i havet. DMI beräknar att Grönland tappar c:a 200 Gt, gigaton, per år. Det torde mer vara en effekt av de senate hundra årens uppvärmning än av dagsaktulla temperaturer. Det tar mycket lång tid för temperaturändringar att penetrera de tre kilometer isen mäter över lag.

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather