Österrikes el 2015 – 16

Schuster-160810-AT-Tot-Jan-Juli-16

Figur 1. Österrikes elmarknad januari – juli 2016. (AT = Austria)

Det lägsta behovet är i april, inte i juni-juli.

Schuster-160810-AT-Tot-Jan+Juli-16

Figur 2. Jämförelse av totala produktionen i januari med juli.

Importen är stor på vintern och exporten på sommaren. Vattenkraften ger markant större effekt på sommaren.

Schuster-160810-AT-SolVind-Jan+Juli-16

Figur 3. Sol- och vindkraft i januari respektive juli.

Vindkraftens effekt flaxar i relationen 1:15. Solpanelerna ger ett obetydligt bidrag på vintern.

Schuster-160810-AT-ImpEx-15-16

Figur 4. Import och export 2015 – juli 2016.

Variationerna med årstiden är mycket stora.

Schuster-160810-AT-Staplar-15-16

Figur 5. Energimängderna i produktion respektive behov, import och export.

Vindkraften står för 8 % av elbehovet.

Volymerna av import och export ligger mellan en tredjedel och hälften av produktionen. Österrike är således mycket beroende av grannländernas produktionskapacitet.

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather