Schweiz’ el 1:a halvåret -16

Schuster-160812-CH-Tot-16

Figur 1. Produktion och belastning jan – juli 2016.

Kärnkraft svarar för baskraften. På vintern krävs en betydande import. Vattenkraftens andel är jämförbar med kärnkraftens och den svarar också för systemets reglerkraft.

Schuster-160812-CH-Vind-16

Figur 2. Vindkraftens produktion.

Elbehovets toppar når 9 GW att jämföra med vindkraftens 0,03 GW, alltså 3,3 promille. Vindkraftens bidrag är således närmast försumbart.

Schuster-160812-CH-SolVind-16

Figur 3. Produktionen av sol- och vindkraft.

Solkraftens toppeffekt når nästan tio gånger högre än vindkraftens.

Schuster-160812-CH-ImpEx-10-16

Figur 4. Produktion, import och export 2010 – juli 2016.

Elbehovet visar en sjunkande trend fram till och med 2014 för att därefter stiga med 22 % 2015. Mycket markant är den omfattande exporten till Italien, som balanseras av en nästan lika stor import från Österrike, Tyskland och Frankrike. Schweiz fungerar således som transitland för en energimängd som motsvarar c:a hälften av det egna behovet.

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather