Brittisk el 2015 – 16

Schuster-160813-GB-Tårta-16

Figur 1. Fördelningen av Storbritanniens elproduktion på energislag 1 januari till 11 augusti 2016.

Att det senare datumet är udda beror på att Skottland förklarat att man söndagen den 7/8 producerat 106 % av det egna behovet med vindkraft. Detta föranledde en närmare studie av produktionsdata.

Schuster-160813-GB-Staplar-15-16

Figur 2. Produktionens fördelning och netto import samt belastning 2015 och 2016 fram till 11/8.

Då statistiken utgörs av siffror från olika håll har en osäkerhet om c:a 5 % uppstått. Notera att gaskraften har ökat från 33 % 2015 till närmare 50 % 2016.

Schuster-160813-GB-Tot-15-16

Figur 3. Produktion, import-export och belastning 2015 och 2016 fram till 11/8.

Kärnkraft utgör basen. Kolkraft minskar oh gaskraft ökar.

Schuster-160813-GB-Kol-15-16

Figur 4. Kolkraftens produktion 2015 -16. Här syns tydligt hur dramatiskt den har minskat.

Schuster-160813-GB-Vind-15-16

Figur 5. Vindkraftens produktion. Anmärkningsvärt är att kapaciteten inte tycks ha ökat. Produktionen är mindre sommaren 2016 än motsvarande tid 2015. (Har vädret varit så mycket “vackrare” ?)

Schuster-160813-GB-Aug-16

Figur 6. Produktionen 1/8 till 11/8 2016. Gaskraft dominerar och står för effektbalansen.

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather