Retoriken om klimatet

160828-Tom o Tim

Lethbridge Herald-Logga

(Lethbridge är den största staden i södra Alberta, Kanada.)

2016-08-25

Originalets titel: Wading through the rhetoric

Lethbridge-160825-Rubrik

Av Tom Harris och Tim Ball

Det bästa svaret på många av de påståenden som gjorts om klimatförändringar i stadshusen runtom i Kanada den här sommaren, det är helt enkelt: Naturligtvis!

”Klimatförändringarna är på riktigt”, säger de. Ja, självklart. Tyngdkraften och solupp-gången är också på riktigt. Men det betyder inte att vi orsakar dem eller att vi skulle klara oss bättre utan dem. Klimatet har förändrats hela tiden ända sedan atmosfärens tillblivelse för miljarder år sedan.

Men, ”att människan har förändrat klimatet är ett faktum”, svarar de. Naturligtvis! Det är uppenbart att det är varmare i urbana områden än ute på landet på grund av mänsklig inverkan. Dock, det enda ställe där en ökning av koldioxid (CO2) orsakar en temperatur-höjning är i datormodellerna som programmerats för att just bevisa detsamma. Klimathistorien visar å andra sidan, att först kommer temperaturhöjningen och därefter kommer en koldioxidökning.

Det enda som borde bekymra myndigheterna: Är CO2-utsläppen på något sätt farliga? Eftersom högst sannolikt så inte är fallet, förefaller den miljard dollar som dagligen ödslas på klimatåtgärder runt om i världen vara huvudsakligen bortkastad.

”Vetenskapliga organisationer över hela jorden är överens om klimathotet”, säger miljöaktivisterna och politikerna. Ja, givetvis! Många vetenskapsinstitutioner har starka finansiella och politiska motiv att vara Politiskt Korrekta. Men ingen har kunnat visa att majorite-ten av deras forskare verkligen stödjer klimatalarmismen. Och ingen världsomspännande undersökning värd namnet har kunnat visa att en majoritet av de vetenskapsmän som forskar om hur klimatförändringar uppkommer ansluter sig till hypotesen: att våra utsläpp av CO2 kommer att medföra en farlig klimatförändring.

Aktivisterna talar också om för oss, att ”2014 var det varmaste året som uppmätts och att 2015 till och med överträffade det. De två senaste decennierna omfattar de 19 hetaste åren i mätningarna.”

Självklart! Naturligtvis förväntar man sig att de varmaste åren ska ligga i slutet av en uppvärmningsperiod. Tack gode Gud för att vi har befunnit oss i en successiv uppvärmnings-fas sedan den kallaste delen av Lilla Istiden under sent 1500-tal.

Bortsett från detta slog 2014 rekordet med cirka fyra hundradels grader Celsius; 2015 med 16 hundradelar. Dessa förändringar är för små för att räknas och den ena faller till och med inom den gällande felmarginalen, 8 hundradels grader.

Men ”de extrema väderlekshändelserna ökar. Försäkringskostnaderna skjuter i höjden”, präntar de i oss.

Givetvis! Då bosättningarna ökar i områden som tidigare var sparsamt befolkade, kommer det såklart att bli fler rapporter om extremväder och därmed högre försäkrings-anspråk. Men vi har inga övertygande bevis på att extrema väderlekshändelser har ökat i antal eller styrka i Kanada på senare år.

Nästa påstående från alarmisterna: ”Havsnivåerna steg med närapå 2 dm det senaste århundradet!”

Självfallet! Havsnivån har stigit alltsedan slutet av den senaste istiden för 15000 år sedan. Någon acceleration har inte kunnat märkas i modern tid. Nuvarande höjningstakt är mindre än en tiondel av vad som inträffade för 8000 år sedan.

Efterhand som aktivisternas olika teser om klimatförändringar visar sig fel, växlar de spår: ”Haven blir mer och mer försurade!”

Javisst! Men förändringen är obetydlig. Det finns områden i haven där pH-värdet varierar mer på en dag än vad de mest extrema prognoserna för 2000-talet anger. Ändå anpassar sig livet i havet.

När allt kommer omkring har haven aldrig varit sura (pH-värde under 7). Craig Idso, grundaren av Center for the Study of Carbon Dioxide and Global Change i Tempe, Arizona, förklarar: ”Prognoser om framtida pH-värde grundar sig på obevisade, teoretiska antaganden hos modeller som utgår från att haven absorberar CO2”.
Dessutom finns det inget som kan kallas representativt pH-värde för havet i sin helhet. Det varierar stort mellan kustnära områden och sådana där djupvatten väller upp, mycket mer än den prognostiserade försurningen.

Klimataktivisterna är upprörda över att företag som arbetar med fossila bränslen stödjer några av de grupper, som ifrågasätter den Politiska Korrektheten visavi klimatfrågan.

Förvisso! Men de gigantiska summor som strömmar in till de institutioner som under-blåser klimathotet är gigantiskt mycket större. Den senaste Foundation Center-rapporten (2010) visar att den Kalifornien-baserade Flora Hewlett-fonden ensam donerade mer än en halv miljard dollar till klimatprogrammen 2008, mer än 100 gånger så mycket som den genomsnittliga, årliga donation som klimataktivisterna klagar på att de konservativa Koch Brothers har skänkt till skeptiker.

Allt detta skulle vara skrattretande om det inte fick så allvarliga följdeffekter. I ett fåfängt hopp om att stoppa obetydliga förändringar i klimatet, arbetar aktivisterna och följsamma politiker hårt, för att få oss att gå över från kol och andra fossila bränslen, våra minst dyra och rikligast förekommande energikällor, till opålitliga och dyra alternativ som vind- och solkraft. Allmänheten måste fråga dem: ”Varför gör ni detta? Vilka är det ni försöker behaga?”

Tom Harris är VD för den Ottawa-baserade International Climate Science Coalition.
Tim Ball är miljökonsult och tidigare professor i klimatologi vid universitetet i Winnipeg i Manitoba.

Översättning: Britt Mauritzson

+ – + – + – +

I en debattartikel får bara några få argument plats. Här finns större plats, så jag kan göra några kompletteringar:

1. De anförda värmerekorden från i vintras beror på det varma väderfenomenet El Niño och betyder inte att klimatet förändrats. El Niño avlöstes i våras av kalla La Niña, som snabbt sänkt den globala temperaturen. Om ett par dagar får vi veta resultatet för augusti, som sannolikt visar att temperaturen är nere på “normal” nivå igen. Därefter kan vi vänta en ytterligare avkylning några månader att döma av tidigare La Niña.

2. De världsomfattande återförsäkringsbolagen Munich Re och Swiss Re noterar MINSKADE kostnader för “naturkatastrofer”. Frekvens och styrka i världens orkaner och cykloner har minskat sedan 90-talet.

3. Fler Söderhavsöar växer än krymper. Korallerna växer upp mot ljuset allt eftersom havet stiger.

4. Haven omges av enorma kalkstensformationer, som är basiska och effektivt buffrar ökad halt av koldioxid. Haven kan helt enkelt aldrig bli det minsta sura.

5. Under vintern har vi sett flera spådomar om att Arktis is på havet skulle helt smälta bort i sommar. Nu är det bara tre veckor kvar tills isen normalt börjar frysa till igen. Den är fortfarande 5 miljoner kvadratkilometer, 10 ggr Sveriges yta, vilket betyder att den sannolikt kommer att mäta c:a 4 miljoner kvadratkilometer vid sitt årsminimum omkring den 20 september.

Sture Åström

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

2 thoughts on “Retoriken om klimatet

  1. Havsytan har till och med stigit i 20000 år. Och ungefär hälften av tiden mycket snabbare än de senaste 150 åren.
    Annars bemöter Harris och Ball väl de vanligaste argument som de klimathotstroende brukar ta upp. Argument som inte alls håller.

Comments are closed.