Hur kunde folk gå på det?

Edge of an ice shelf close to the Halley Station, Antarctica. Photo: Ralph Timmermann, Alfred Wegener Institute Schelfeiskante in der NŠhe der Halley-Station, Antarktis. Aufnahme von ANT12-3 aus dem Jahr 1995. Foto: Ralph Timmermann, Alfred-Wegener-Institut
Edge of an ice shelf close to the Halley Station, Antarctica. Photo: Ralph Timmermann, Alfred Wegener Institute
Schelfeiskante in der NŠhe der Halley-Station, Antarktis. Aufnahme von ANT12-3 aus dem Jahr 1995. Foto: Ralph Timmermann, Alfred-Wegener-Institut

Polarisarna visar inga tecken på att smälta bort.

KK-Logga

2016-09-01

Klimathotet alltså. Alla kommer en dag att undra ”hur kunde folk gå på det”. Larmen om den katastrofala uppvärmningen har kommit i 25 år, men den har inte inträffat.

Isen på havet i Arktis skulle vara borta sommaren 2013. Den visar inga tecken på att försvinna, googla ”dmi havisareal”.

Landisen på Antarktis växer och sänker den lilla stigningen av havets nivå marginellt. Resultatet blir en stigning på 1 à 2 mm/år, vilket inte blir farligt någonstans på klotet. Inga tecken tyder på att havet kan stiga snabbare. Korallerna på Söderhavsöarna växer lika snabbt, så fler öar växer än krymper.

De som påstår att en miljard människor i kustnära områden blir ”klimatflyktingar” gissar utan grund i fakta.

Årets värmerekord är en effekt av vinterns varma, naturliga väderfenomen El Niño lika det vi såg 1998. Det har nu förbytts i den kalla La Niña, som brukar kyla hela globen. Det talar för att 2016 blir kallare än 2015, googla ”nina nu igång”.

Det häpnadsväckande är att ”expertmyndigheter” som SMHI, amerikanska NASA och NOAA samt WMO, World Meteorological Organization och Världsbanken så okritiskt accepterat klimatpanelen IPCC:s hypotes om koldioxidens verkan, fast verkligheten visar att det är solen som påverkar klimatet mest. Den har nu gått in i en passiv fas som aviserar några kallare decennier. Det är vad mätningar visar. Sådana visar också att utsläppen under 60 år varit NYTTIGA för mänskligheten med större skördar, vilket gjort alla rikare.

Det har gått så långt att flera myndigheter , ex.vis NASA och NOAA diktar ihop temperaturer för att visa på en global uppvärmning, fast den slutade för 20 år sedan. De ändrar i sina databaser, så att gamla temperaturer blir lägre och sena blir högre. De ändrar alltså historien så som Sovjet gjorde, googla ”administrativt menneskeskapt klimaendring”.

Praktiskt omsätts vanvettet i miljardinvesteringar i onödiga vindkraftverk, som ju står stilla då det inte blåser. Vi behöver alltså kärnkraften hur mycket vindkraft vi än bygger.


Sture Åström

Nätverket KLIMATSANS

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

33 thoughts on “Hur kunde folk gå på det?

 1. Så du menar att glaciärernas tillbakagång välden över har ingenting med global uppvärmning att göra? Är det också felmätningar som ni påstår de temperaturökningar man ser utgör? Att isen ökar under en kortare tid är inget “bevis” på att det inte sker en global uppvärmning. Klimatologi och glaciologi har komplicersde samband och att isen ökar då det blir varmare behöver inte vara häpnansväckande – varmare temperatur kan påverka vindar och nederbörd liksom havsströmmar som i sin tur kan påverka isbildning. Enkla slutsatser som ni anklagar forskarsamhället för faller ni för på eget grepp!

  1. Vi anklagar inte “forskarsamhället” för något. De flesta forskarna jobbar inte för IPCC.

   Klimatpanelen är en “mellanstatlig” organisation (the Intergovernmental Panel of Climate Change). Det är så politiskt som något kan bli. De bluffar, när de kallar sig “vetenskapliga”. De bluffar ännu grövre, när de säger sig representera 97 % av “alla klimatforskare”, se posten “Läsa läxor eller tänka själv“. De hänvisade till en studie, som var utförd av sådana klåpare, att den egentligen visade NOLL stöd för deras hypotes, eftersom den avgörande frågan var felformulerad, eller möjligen kunde den visa 7 promille. IPCC har sedan fått ett halvdussin “studier” gjorda på olika universitet, men de har alla varit lika usla.

   När IPCC:s ordförande Pachauri hänvisar till så usla studier, visar det att han är endera djupt okunnig eller gravt ohederlig. Att ingen i organisationen uppmärksammat honom på misstaget, visar att det omdömet gäller för hela organisationen. Det bekräftar vad alla borde ha vetat från början: Politiker kan inte se skillnad på experter och charlataner, som kallar sig experter, kolla posten “IPCC var feltänkt“.

   Läs också mitt svar till Kjell Andersson här intill.

   För att ta några av dina uppgifter:

   1. När klimatet blivit varmare under hundra år är det naturligt att glaciärer och landisar förlorar is. Det tar mycket lång tid för temperaturen att tränga in i så tjocka lager. Det är alltså ett tecken på hur klimatet har varit och ett dåligt tecken på hur det är nu och inte indikerar det hur vi kan vänta oss att det utvecklas. I Norge växer nästan hälften av glaciärerna och sådana finns även i Alaska och på Grönland.

   2. Att isen på Antarktis växer behöver inte betyda att det blir kallare. Men det finns inga bevis för att det håller på att bli varmare annat än IPCC:s datorsimuleringar, som bevisats otillförlitliga. Vinterns temperatur-rekord beror på VÄDER-fenomenet El Niño och betyder inte att klimatet blir varmare. Nu har La Niña tagit över, vilket alltid skett förr och det brukar innebära en avkylning. Kolla posten “La Niña nu igång“.

   3. Det du presenterar är inga slutsatser utan spekulationer, som inte har något bevisvärde.

  2. Glaciärerna i allmänhet har varit på tillbakagång sedan senaste istiden. Det brukar normalt inte uppfattas som något negativt att t.ex. Norden inte längre är begravd under is.

   Vill du verkligen se växande glaciärer i din livstid? För jag lovar, växande glaciärer är sjukt dåliga nyheter.

  3. Det är klart att glaciärer drar sig tillbaka.. men de växte till i en otrolig fart under 1500-1600 talet… som var en kort men intensiv kallperiod. Det är naturligt att jorden återhämtar sig efter en sådan.

 2. Nu har Kina och USA godkänt klimatavtal enligt Aftonbladet.
  Tur att några tar klimatet på allvar

  1. USA:s president kan inte binda USA i avtal med andra länder utan att kongressen också godkänner det, vilket de inte har gjort. Kina har sagt tidigare, att de inte behöver minska sina koldioxidutsläpp om det missgynnar deras tillväxt, med det tillägget att de skall börja fundera på reduktion efter 2030.

  2. Det finns inte ens något klimatavtal att godkänna. Det som kom ut av Parismötet i fjol var en ÖVERENSKOMMELSE, inte ett avtal! President Obama får inte ratificera några avtal eller överenskommelser utan kongressens godkännande. Vilket han inte har en chans i världen att få när det handlar om minskningar av koldioxidutsläpp. Kina har inte lovat några utsläppsminskningar alls, så deras ratificering innebär i praktiken ingenting.

 3. Det är en mycket allvarlig anklagelse att påstå att flera myndigheter diktar ihop temperaturer för att visa på global uppvärmning. Vad har ni för underlag för detta.

  1. Det är mycket väl belagda “justeringar” utan tillfredsställande förklaringar samt rent påhittade temperaturer som ersättning för nedlagda mätstationer. I USA gäller detta storleksordningen 40 % av de man tar med i rapporterna. Det avgörande är inte att de fuskar utan att de är så inkompetenta att de inte förstår vidden av sitt fusk. Se posten “IPCC var feltänkt“, där du får flera länkar till utförliga rapporter.

   Du måste försöka vänja dig vid tanken att det är charlataner och aktivister som tagit över många tidigare ansedda institutioner. Du måste utgå från att det du får se och höra i media samt av myndigheter och politiker är vilseledande eller fel.

   Som du säger, detta är mycket allvarligt. Det handlar om världens största bedrägeri. MEN, media vill inte ta i det som skulle bli deras största SCOOP. Det finns idag inga riksmedia som ärligt följer de pressetiska reglernas krav att “båda sidor” skall ges utrymme. De uppträder som maktens megafoner, eftersom regeringarna besätts av så okunniga personer att de tror på klimathotet. De vill inte tro att FN är något annat än den idealbild de skapat sig. Fast den mycket väl insatta Inga-Britt Ahlenius offentliggjort att generalsekreteraren Ban Ki-Moon är en okunnig NOLLA. Som inte bekämpat vare sig korruption eller nepotism som han utlovat.

  2. Myndigheter är alltid styra av vad politikerna vill. Det innebär att inga myndigheter gör ett opartisk arbete med ett lands befolkning som sitt första intresse. Myndigheter har sin egen existens som första intresse. De gör vad som behövs för sin existera. Man behöver inte ens anklaga en myndighet för något. Det är bara att konstatera.

 4. Jag förstår inte hur ni kan uppmana till fortsatt fossil förbränning. Har ni inte sett hur det ser ut i alla storstäder med luftföroreningar? Fossil förbränning innebär att man frigör koldioxid som inte ingår i kretsloppet och som därför kan bidra till ökad koldioxidhalt.

  1. Vi “uppmuntrar” inte folk till “fossil förbränning”, men vi förklarar två avgörande förhållanden:

   1. Koldioxid påverkar INTE klimatet så mycket att det kunnat mätas. Några forskare hävdar att det inte finns ens teoretiska möjligheter att den gör det.

   2. Koldioxid är livets gas, som göder växtligheten och ger oss större skördar samt gör växterna mer motståndskraftiga mot torka, så att öknarna minskar.

   Det finns således ingen anledning att spara på fossil förbränning för klimatets skull. Utsläppen berikar atmosfären med mera gödning för växtligheten, vilket gör oss alla rikare.

   Koldioxid smutsar inte ner överhuvudtaget. Kinas problem med luftföroreningar beror på dålig utrustning för att rena avgaserna från kraftverk och uppvärmning av byggnader. I västländerna används så effektiv rening att avgaserna nästan enbart består av koldioxid och vattenånga. Reningen sker i flera steg med avskiljning av
   partiklar, tungmetaller och farliga kemikalier, ex.vis svavel.

   Det “fria” kolet som ingår i kretsloppen, d.v.s. de är inte bundna under marken, uppgår till närmare 40.000 GtC, gigaton kol, 38.000 i haven, 800 i atmosfären och minst 600 i biomassan. Vi bränner c:a 10 GtC per år, vilket blir 0,25 promille av de 40.000 GtC. Det försvinner i de mängder som växtlighet och marint liv konsumerar samt de enorma mängder, som kommer från c:a 200 aktiva vulkaner.

   Av de 100 ppm, som tillkommit det senste halva seklet kommer 95 från haven och bara 4 à 5 från människans utsläpp.

   1. En detalj är att inte ens Bert Bohlin trodde på en snabb smältning av Grönlandsisen. I en Brännpunkt artikel som publicerades just efter hans bortgång skrev han att – OK – Grönlandsisen fortsätter att smälta men det tar mellan 1000 – 2000 år innan den är borta. Han varnade också för den skräckbild som nu målas upp från många hålll.

   2. Först skriver du att koldioxid INTE påverkar klimatet, sedan ändrar du dig direkt i andra punkten och påstår att koldioxid är gynnsamt. Om den inte påverkar något, hur kan den då vara gynnsam?

    1. Koldioxiden påverkar inte klimatet, men mer koldioxid i luften gör att det växer bättre. Du får en utförlig beskrivning i posten “Ett liv utan koldioxid – omöjligt“. Klicka på den röda texten så kommer du direkt dit.

     När det växer bättre och växterna klarar torka bättre, så att de går in i det som var öken, blir skördarna större och maten billigare för miljarder människor. Fattigdomen minskar.

     Kampen mot utsläppen är alltså fullständigt kontraproduktiv.

 5. Ett stort problem är den förvirring som mer eller mindre medvetet pumpas ut. Den förvirringen består i det mkt svårbegripliga och komplexa argumentet som sägs handla om en koppling mellan livststil och global uppvärmning. Ett ytterst svårbegripligt resonemang där gemene man inte har en chans att förstå processen så som den förklaras. Vill man har en change (med Obamas ord) behövs betydligt vassare argumentation. Exempelvis förklara kopplingen mellan slöseri av petroleumprodukter och gemenen mans plånbok. En annan argumentation skulle ju kunna vara kopplingen mellan engångsprodukter, produkter av låg kvalitet och den miljöpåverkan det har på vår planet. Exempelvis plastskräp i de stora världshaven. Den typen av argument är ju mer begripliga och kopplade till individens vardag än ett diffust o obegripligt hot om att vår värld håller på att koka bort i global uppvärmning. Vore jag miljöpartist skulle jag göra helt andra miljövinklingar än att ständigt hänvisa till global uppvärming.

  1. Du har rätt. Kraftsamlingen mot koldioxid tar de pengar, som behövs för verklig miljövård.

   Kampen mot utsläppen ger inget annat resultat än sämre skördar och större öknar. Den är kontraproduktiv. Klimatet påverkas inte.

  2. En sak som är min personliga uppfattning är att det behövs läggas pengar på viktiga saker såsom att få bort plast från haven i stället för att bygga meningslösa vindkraftverk eller beskatta koldioxid.

   Vi kan lägga ner hur mycket pengar som helst på begränsning av koldioxid och lyckas minska utsläppen som sedan hux flux överskrids tusen gånger om med ett vulkanutbrott.

   Vart 200 år sker ett så stort vulkanutbrott på jorden att det påverkar livsmedelsförsörjningen. När nästa sådant utbrott sker – som kan ske vilken dag som helst – då blir det svält i Sverige. Jag skulle önska att vi fokuserade lite på det problemet och kanske ägnade några slantar åt det. Vi ömmar för att några hundratal personer får flytta på sig, men verkar fullständigt ignorera om några 10.000-tals personer svälter ihjäl.

 6. Allt handlar om att suga oss på skattepengar så att vissa kan få bra betalda jobb 😢

 7. Suck! När någon enskild, eller några få, kallar seriöst arbetande och ytterst professionellt verksamma forskare världen över för charlataner och när samma individ(er) anklagar myndigheter och forskarinstitutioner för att falsifiera data enbart för några märkliga politiska syften har man satt snaran om sin egen hals (läs: sitt eget omdöme). Jag litar faktiskt hellre på professor Johan Rockström och hans djupt kunniga medarbetare vid Stockholm Resilience Centre och andra etablerade vetenskapliga institutioner än på en för mig anonym intellektuell vettvilling.

  1. Du har gått på bluffen: IPCC utgör inte “seriöst arbetande och ytterst professionellt verksamma forskare världen över”.

   I sitt officiella agerande visar de att de inte förstår vad vetenskap är, ex.vis genom att ständigt hänvisa till sina “97 % majoritet av klimatforskarna”. Det är TVÅ viktiga avslöjanden av dess inkompetens:

   1. Inom vetenskapen spelar det ingen roll HUR MÅNGA som har en åsikt. Det enda som räknas är uppmätta data och gjorda observationer. IPCC har inga sådan som visar att koldioxid påverkar klimatet, bara spekulationer och datorsimuleringar, som visat sig mer och mer felaktiga under två decennier. Genom at hänvisa till antal supporters visar de att de är politiker och inte forskare.

   2. För de 97 % hänvisar de till “studier” som är så amatörmässigt gjorda att de egentligen bara visar enstaka procent eller 7 promille. Kolla posten “Läsa läxor eller tänka själv“. Senare har flera andra studier gjort, men alltid avslöjats som lika usla. Att IPCC:s ordförande stött sig på sådant material visar att han endera är djupt okunnig eller gravt ohederlig. Att ingen i organisationen påpekat felet visar att detta omdöme gäller hela organisationen.

   Den kanadensiska journalisten Donna Laframboise har ingående granskat IPCC:s arbete och funnit att lögn, fusk och bluff tolereras där, se några utdrag ur hennes bok “The Delinquent Teenager“.

   Skandalen IPCC har många likheter med den nu aktuella skandalen på Karolinska, men den är många tiopotenser värre.

   Att NASA, NCDC, NOAA och andra institutioner förfalskar mätdata är omvittnat och visat av många oberoende forskare. Kolla dessa poster:

   Fusk med temperaturdata

   Falska temperaturer i USA

   Jag förstår att du har svårt att ta in att de du trott på i hela livet, myndigheter, nu är de som ständigt försöker lura dig. Och detsamma gäller dem som skulle bevaka makten, media. När det gäller klimatet agerar riksmedia som kampanjorgan för “den katastrofala uppvärmningen”. För vilket det inte finns någon grund. Det är mer sannolikt att klimatet snart blir kallare.

  2. Det finns gott om litteratur som beskriver fusk i forskning. Inte bara i klimatfrågan utan i stort sett alla frågor.

   Den generella regeln för forskning är att följa pengarna.

   Dessutom. Hur definieras en seriös forskare?

   Om man som forskare eller vetenskapsman upptäcker att t.ex. NASA manipulerar siffror finns det två saker att göra. 1) Man håller käft. 2) Man berättar om sin upptäckt. Vilken av punkterna är seriösa? Vad gäller punkt 2 kan man verifiera om det stämmer. Om det stämmer, kan man då säga att uppgiften inte är seriös?

   Vad gäller fusk med temperaturdata har man 1) Upptäckt det och 2) Verifierat det.

   Nu skulle man i kunna verifiera om Johan Rockström är seriös genom att helt enkelt skriva till honom och fråga om det har förekommit några manipulationer av temperaturdata.

 8. När det blir en sådan stor och snabb omställning i en fråga, typ denna, initierad av politiker, måste ju man fråga sig vad som pågår. Var jag informerad från start? Nej. Intresserad? Nej. Blivit det? Ja. Djupt informerad? Nej.
  Global uppvärmning har ändrat karaktär till klimatförändringar, som fortfarande inte finns bevis för att det är Kalle Svenssons tvåtaktare som är orsaken. Kan det möjligen vara så att detta är ett ytproblem för att dölja en annan aktivitet som folket inte ska få veta något om. Dvs lås fast alla i klimatfrågan så att makthavarna får jobba ifred med det hemliga.
  Våga tänk tanken att det som sägs ska du suga i dig och bli engagerad i för att inte tänka kritisk i förlängningen. Du får inte tänka utanför gruppens konsensus.

  1. Du har så rätt. Sedan 70-talet har flera aktörer envist jobbat på the “New World Order” med global planekonomi styrd av FN:s icke-valda byråkrater och storbolagen, se posten “Fakta eller hypoteser“.

 9. Det kanske inte är direkt lämpligt att kalla Johan Rockström för charlataner, men man kan alltid lyssna till vad Johan Rockström kallar personer som har en annan uppfattning än honom. Inga snälla ord.

  1. Det är helt berättigat att kalla Rockström charlatan. Han är vare sig klimatforskare eller klimatexpert. Om han hade det minsta uns av heder i kroppen, skulle han protestera högljutt när någon försöker kalla honom klimatforskare eller klimatexpert. I stället låtsas han vara det. Hans uttalanden om olika klimatfrågor kan inte kallas annat än ovetenskapligt svammel. Han har turen att ingen av de journalister som andäktigt lyssnar på honom, och sedan okritiskt för det vidare till folk, gör den minsta lilla koll av vad vetenskapen verkligen säger. Ingen av dem är väl förresten tillräckligt kunnig för att klara av en sådan koll.

 10. Sture,
  Hur kan du påstå att Kinas problem beror på dålig rökgasrening. Det är naturligtvis en bidragande orsak men jag är övertygad om att fordonstrafiken är en mycket större orsak till deras luftföroreningar.

  1. Kolla med en kines. Det var länge sedan jag var i Kina. Verkligheten bryr sig inte om vare sig din eller min “övertygelse”.

 11. Det finns ganska bra med data på att planeten blir främst grönare. Mestadels på grund av koldioxid. Det innebär i klarspråk att vi har en renare planet nu än för 60 år sedan. Samtidigt måste man ju självklart göra skillnad på utsläpp och skräp. Ingen har sagt att plast är nyttigt i miljön exempelvis. Vidare är det konstigt att så många här ifrågasätter detta. Men ingen ifrågasätter mediebranschen eller klimatorganen. Är faktiskt lite förvånad.

  1. Kanske inte så konstigt att man inte ifrågasätter mediabranschen då det är den vissa hämtar sin information ifrån.

Comments are closed.