Klimatkonferens 8/10

160926-svenska-forskare

Fred Goldberg, Nils-Axel Mörner, Anders Lindroth, Hans Jelbring

160925-kr-1

Ole Humlum, Jan-Erik Solheim, Martin Hovland, Stein Bergsmark

Jag påminner om konferensen på Högberga Gård, som presenterades i posten den 10/9. Det är en stor glädje att här se internationellt ansedda forskare från Sverige och Norge presentera aktuell klimatforskning. Initiativet har tagits av Fred Goldberg och hans företag Svenska Polarinstitutet, som etablerat samarbete med den norska föreningen Klimarealistene och Nätverket Klimatsans.

Det är inte för sent att anmäla sig. Beställ program och anmäl dig till:

info(snabel-a)klimatsans.com

Anmälningsavgiften 995:- inkl moms betalas till BG 675-0160. Den inkluderar lunch och förtäring i två kaffepauser.

Observera:

08:30 Registrering och morgonkaffe.
08:50 Konferensen inleds.

Fred Goldberg är en internationell auktoritet på klimatets variationer och har kallats att föreläsa i flera länder. Många av variationerna kan tydligast avläsas i polartrakterna, vilka han studerat sedan 50-talet vid många personliga besök både i Arktis och Antarktis. Han har inte möjlighet att själv närvara då han undergår medicinsk behandling, men hans ande svävar över konferensen.

Ole Humlum, professor vid Oslo Universitet, inleder med en global klimatöversikt. Han driver en av världens mest kompletta och ansedda nätsidor för klimatfakta: http://climate4you.com/

Jan-Erik Solheim, professor em. Tromsø Universitet, behandlar solens och planeternas inflytande samt israndens variationer i Barents hav.

Hans Jelbring, fil.dr. klimatologi, behandlar sökandet efter klimatförändringarnas orsaker och deras beroende av vindarnas mönster, Jordens gravitation och atmosfärens massa.

Nils-Axel Mörner, docent, är en av världens främsta auktoriteter på havsnivåer, landhöjning och landsänkning sedan sin tid som ordförande för den kommitté , som behandlade havsnivåer inom INQUA, International Union for Quaternary Research. Han har personligen besökt de flesta av världens kritiska områden och studerat deras loggade havsnivåer samt strandlinjernas vittnesmål om historiska havsnivåer och redovisar observationer och fakta.

Martin Hovland, professor em. Bergens Universitet, har arbetat för Statoil i dess exploatering av Nordsjöns olja. Han har studerat djuphavens växlande temperatur, pH och salthalt. Han deltar inte själv i konferensen, men hans rön refereras av Nils-Axel Mörner.

Stein Bergsmark, fysiker em. vid Universitetet i Agder, redovisar förutsättningarna för “grön” energi, vind- och solkraft.

Anders Lindroth, professor, Lunds Universitet och direktör för svenska ICOS, Integrated Carbon Observatory System. Det innefattar ansvar för Norunda mätstation för växthusgaser , som besöks den 9/9. Han redovisar gällande mätprogram och de resultat man erhållit.

Tege Tornvall, sedan 50 år faktajournalist inom industri och näringsliv. Gav 2013 ut boken “Solen driver vårt klimat”. Lanserar på konferensen sin nya bok, “Tänk om det blir kallare?”, med belagda grundfakta och tusentals forskares rön om klimatets processer och drivkrafter. Redaktör i nätverket Klimatsans.

ICG, The Independent Committee on Geoethics, är en organisation med målet att försvara vetenskapens etik med respekt för fakta, observationer och fysiska lagar, vilket numera är så ovanligt i media. ICG arrangerade en sant vetenskaplig konferens om klimatet i London 8 – 9 september, där flera av världens mest ansedda klimatforskare framträdde. Bland initiativtagarna till ICG finns Nils-Axel Mörner, som berättar om konferensen i London.

Litteratur om klimatforskning och -politik presenteras på vår konferens.

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather