Svensk el september

schuster-161002-se-sep-tot

Figur 1. Total produktion fördelat på energislag med redovisning även av export och import. De som vill lägga ner kärnkraften har en del att förklara.

schuster-161002-se-sep-vind

Figur 2. Vindkraftens produktion. Effekten svänger i storleksordningen 1:50.

schuster-161002-se-jan-sep-annan

Figur 3. “Annan produktion” hittills i år, vilket förmodligen mest avser kraftvärmeverk för fjärrvärme. Säsongsberoendet framgår tydligt. En djup svacka syns omkring den 1/2. Var vädret ovanligt varmt då?

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

2 thoughts on “Svensk el september

  1. Produktion av el och hur den produceras är intressant. Sedan är kostnaderna intressanta och speciellt den mängd vi exporterar. Exportpriset brukar nästan alltid vara högre än det pris som elproducenten får för den el som förbrukas inom landet.

  2. Figur 2 ska normeras mot installerad effekt (6000 MW). Medeleffekten för vindkraften är intressant att få utskriven.

Comments are closed.