Hela Europa utan vind

schuster-161004-eu-vind-2016-02

Figur 1. Rolf Schuster har samlat produktionsdata för vindkraft från 14 länder i Europa. Här visas data för produktinen hittills i år från Schweiz i rött. Ovanpå dess data har han lagt dem från Tjeckien med grönt. Notera att maximum nås vid 250 MW.

schuster-161004-eu-vind-2016-14

Figur 2. Här har han fortsatt att addera data från andra länder, totalt 14 stycken. Notera att maximum nås vid 78.086 MW, där Tyskland svarar för hälften av effekten. Minimum är 3.748 MW = c:a 5 % av maximum.

Hela Europa kan vara utan vind samtidigt, se även posten “Vindstilla i hela Europa”.

Verkligheten visar att tesen:”Det blåser alltid någonstans” utgör rent önske-tänkande.

Vindkraft kan inte svara för någon större del av elbehovet på marknaden. Det måste alltid finnas “reglerkraft” till dess fulla effekt i beredskap. Det kan vara vattenkraft eller kraft från kol, olja och naturgas, energislag som är oberoende av vädret. Om sådan kraft alltid måste finnas, blir det svårt att motivera byggande av vindkraftverk. Dessa är helt simpelt onödiga.

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

5 thoughts on “Hela Europa utan vind

 1. Hur ska finansiering av t.ex. ett värmekraftverk ske som står stilla eller går på tomgång för att användas när det inte blåser. Kommer till att bli någon form av “reservkraftsskatt”?

  Faktiskt är det så att många hushåll i Sverige inte skulle klara en elräkning som är dubbelt så stor som idag. Det skulle även få en förödande effektiv på investeringar i Sverige. Observera att investering i detta fall avser inom privat sektor eftersom offentliga investeringar inte är investeringar utan endast kostnader och även innebär att de minskar de privata investeringarna. Det är det privata som skapar välstånd i Sverige.

  I Tyskland ska det visst vara 800 000 hushåll som inte ha råd att betala för elräkningen så de har blivit bortkopplade. Man talar om den nya ”energifattigdomen”.

  1. I Tyskland och Storbritannien subventioneras “reglerkraft” för att stå beredd, när det inte blåser. I Storbritannien står därför hela rader av dieselaggregat intill många vindkraftparker. I Tyskland skulle Vattenfall garanteras 8 % vinst ifall de behöll brunkolet.

   Detta exponerar det strukturella vanvett subventionerna inneburit. De har pressat in onödig kapacitet på en redan mättad marknad. Det har sänkt priserna, så att intäkterna till de tidigare lönsamma kraftverken minskat till den grad att de lägger ner. Då först inser politikerna att de behövs och lovar ännu mer subventioner, så att de inte skall skrotas. Dessutom kostar det att hålla dem varma i tomgång, så att de är startberedda med den korta varsel blåsten ger.

 2. Hej !
  Tack för ovanstående bekräftelse på en utveckling,som jag har förutsagt för
  flera år sedan och därefter bönat och bett om att få förståelse för.
  RENA EBBERÖDS BANK !

  Olof Hellström

 3. Finns det någon sammanställning över hur mycket som är installerad effekt i dessa 14 länder mtp på max produktionseffekt på 78 086 MW.

  1. Jag har efterlyst en sådan siffra och har gott hopp om att så småningom få den.

Comments are closed.