– – FRED GOLDBERG – –

goldberg-f

Dr. Fred Goldberg framför en glaciär i Japan.

Fred har lämnat oss efter en lång tids sjukdom. In i det sista behöll han sitt goda humör, som så ofta inspirerade oss andra.

Han var alltid vänlig och hjälpsam, vilket vunnit honom många vänner runt om i världen. Genom honom har vi i Klimatsans på så sätt haft nära kontakt med flera av världens mest kvalificerade klimatforskare.

Vi har lidit en stor förlust och känner djupt med familjen.

MEN, han lever vidare. I många av världens församlingar har han hållit föredrag, som bevarats på YouTube. Här ett aktuellt urval:

1. Goldberg Squashes Climate Alarmism,, 17 mars 2016.
Fred går igenom klimatets historia fram till årets “värmerekord” som han relaterar till den ovanligt starka El Niño och förutspår en kall vinter. Han nämner sitt meningsutbyte med IPCC:s förste ordförande, Bert Bolin.

2. Climate Change is about Theology, 18 mars 2016.
Ett utdrag ur ovanstående på två minuter med citat av den svenska ärkebiskopen.

3. Arctic Ice Cover, 14 maj 2014.
Han börjar med sina studier av isläget runt Island, som finns dokumenterat 1.200 år tillbaka och konstaterar att isens utbredning följer en cykel på c:a 60 år.

4. Can Humans Cause Global Warming with CO2-Emissions, 15 mars 2016.
Han konstaterar att vattenånga står för mer än 90 % av växthuseffekten, om denna finns, samt nämner Svensmarks teori om den kosmiska strålningens effekt. Blir den accepterad betyder det att IPCC:s hypotes om koldioxidens verkan faller ihop.

5. Är klimathotet en bluff, 20 september 2014.
Föredrag på Norra Latin. Han berättar hur han kunde förutse vargavintern 2009 och hur Michael Mann fuskat med data för sin “Hockeyklubba”.

Sture Åström

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

2 thoughts on “– – FRED GOLDBERG – –

  1. Tack Sture för information om att Fred Goldberg nu lämnat den fysiska världen. Vilken tur att han hann få uppleva att hans klimatkonferens genomfördes.

Comments are closed.