Recension av ”Tänk om det blir kallare?”

WK-131106-Reykjavik

Diagram av professor Wibjörn Karlén:

Blå kurva visar verkliga och ursprungliga mätningar fram till 2012.
Röd kurva visar data som 2013 manipulerats i efterhand av NASA.

Diagrammet exemplifierar hur temperaturdata retroaktivt har “justerats” för att förbättra trovärdigheten åt IPCC:s domedagsprognoser om global uppvärmning. Detta visar hur viktigt det är att finna skillnaden mellan falska fakta och sanna fakta.

Se även posten “Fusk med temperaturdata“.

Standardverk för lättlästa och sanna klimatfakta.
”Tänk om det blir kallare?”, Tege Tornvall 2016

Tege Tornvall har gjort ett beundransvärt och gediget arbete med att sammanställa och redovisa ett mycket stort antal forskares rön och resultat, som visar på fakta om de verkliga bakomliggande processerna och drivkrafterna för klimatets naturliga förändringar över tid.

Denna typ av faktaredovisning är en stor bristvara idag, där FN:s klimatpanel IPCC ständigt larmat om hotande klimatkatastrofer , vilka dogmatiskt baserats på hypotesen att koldioxid från användning av fossila bränslen orsakar katastrofal Antropogen Global Warming, AGW.

Frågan om klimathotet har i det närmaste blivit en religion, som leds av IPCC och dess anhängare.

Behovet av faktabaserad information som motvikt är oändligt och Teges bok är ett väldigt bra uppslagsverk för information som berör hela spannet för ämnesområdet.

Tege tar i sin bok avstamp i klimatets historia, processer och drivkrafter i ett perspektiv, som ligger miljontals år bakåt i historien, men han fastnar inte där. Fokus ligger i stället på alla faktorer, som i modern tid påverkar klimatet: solens aktivitet, havens strömmar, atmosfär, molnbildning, nederbörd, isar, växthusgaser etc.

Han klargör också koldioxidens extremt viktiga roll som förutsättning för allt liv på jorden och redovisar utförligt det faktum att koldioxid från fossil förbränning, relativt andra växthusgaser, förekommer i så låga halter att påverkan på klimatet måste vara försumbar.

Vattenånga är ju den helt dominerande växthusgasen med koncentrationer i atmosfären på c:a 30.000 ppm jämfört med den totala halten koldioxid som är 400 ppm. Dessutom kommer i sin tur bara en bråkdel av den koncentrationen från fossil förbränning.

På 14 sidor listar Tornvall något tusental klimatforskare med namn och forskningsfält samt aktiva institut och organisationer, debattörer och böcker. En sida med förklaringar till förkortningar och facktermer uppskattas säkert av många läsare.

Förutom gediget författararbete med inhämtning och kontroll av fakta, präglas boken av bra illustrationer med ett stort antal figurer och diagram, som gör den mycket pedagogisk och lättläst.

Boken bör bli ett självklart standardverk i bokhyllan för alla som är seriöst intresserade av klimatfrågan och vill kolla debattens påståenden.

Mats Kälvemark
fri debattör, Örebro

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

3 thoughts on “Recension av ”Tänk om det blir kallare?”

  1. Hej och tack för intresserad och uppskattande recension. Mitt syfte var just en lättläst, överskådlig redogörelse som allmän information. Dock ett påpekande: även om jag på annan plats listat uppåt 1.500 kvalificerade klimatrealister, omfattar bokens lista bara knappt 260 av dem i representativt urval, fördelade på för klimatet relevanta områden. Alla namn skulle ta alldeles för mycket plats, och det finns därtill ytterligare tusentals all lista.

Comments are closed.