IPCC bluffar, del 1

161115-hoesung_lee

Hoesung Lee, chair of the Intergovernmental Panel on Climate Change

En schizofren organisation

FN:s klimatpanel heter ”the Intergovernmental Panel on Climate Change”, IPCC, och är alltså ett mellanstatligt organ. Dess omöjliga position visas direkt i dess presentation av sig själv på hemsidan. Under fliken ORGANIZATION kunde man fram till julen 2015 läsa så här i andra stycket:

The IPCC is a scientific body. (IPCC är ett vetenskapligt organ.)

Och fjärde stycket började så här:

The IPCC is an intergovernmental body. (IPCC är ett mellanstatligt organ.)

Ordvalet har sedan ändrats något, men betydelsen är densamma om man tänker efter. IPCC försöker vara två olika organ samtidigt. Organisationen är schizofren.

Därefter förklaras att panelen styrs av FN:s 195 medlemsnationer, det vill säga av politiker. Det gör den så politisk som något kan bli. De flesta nationerna är U-länder utan erfarenhet av att skilja på vetenskap och spekulationer.

Av dessa nationer kan bara ett 30-tal betraktas som demokratier med forskning vid universitet och vetenskapliga institutioner. Bland de övriga är en stor majoritet U-länder utan egen forskning och många är djupt korrumperade diktaturer. Deras politiker och delegater har sällan någon kunskap om vetenskapens villkor eller erfarenhet och kompetens att bedöma naturvetenskapliga fakta. Detsamma måste man tyvärr säga också om politikerna i I-länderna. Vilka miljöpolitiker i Sverige känner du till som har naturvetenskapliga studier bakom sig ?

När politiker skall fatta beslut blir det viktigt att upprätthålla rättvisa. Varje land måste få något, varje kontinent, varje folkgrupp och varje typ av personlighet som kvinnor, homofiler, etc. Sedan vet vi att nepotismen inom diktaturerna är närmast en självklarhet.

Ett illustrativt exempel är tillsättandet av IPCC:s ordföranden. De har varit:

1. 1988 – 1997, Bert Bolin, professor i meteorologi, Sverige

2. 1997 – 2002, Robert Watson, fil.dr. atmosfärens kemi, rådgivare till Världsbanken, UK.

3. 2002 – 2015, Rajendra Pachauri, järnvägsingenjör, Indien.

4. 2015 – , Hoesung Lee, professor i ekonomi, Sydkorea.

Efter två från Europa och en från södra Asien var det dags för någon långt därifrån. Kanske hade det någon betydelse att FN:s generalsekreterare var från Sydkorea och att Hoesung Lee hade en tidigare premiärminister bland bröderna. Erfarenheten av naturvetenskap och forskning har minskat varje gång.

En mer utförlig beskrivning finns i Tege Tornvalls bok, sid 39 ff och sid 63.

Därifrån tar jag ett exempel på beslutsvåndan: Man utgick tydligen från att man bara kunde ha EN ordförande och till slut blev man överens om ett namn. Men för vice ordförande var det inte lika självklart. Således behövde man utse 34 vice ordföranden för att tillräckligt många skulle bli tillfredsställda. Jag vet inget om arvodet för dessa poster, men inbillar mig att prestigen hemma i diktatorns hov stärks av titeln.

Den politiska kulturen bekräftas genomgående i dess öppna agerande. När IPCC presenterade sin stora rapport AR5 i Köpenhamn 2014, hade dess tusentals sidor sammanfattats på 30 sidor i en ”Summary for Policy Makers, SPM”, i medvetandet om att inga politiker eller journalister läser mer än så. DN rapporterar från söndagens presentation: Sedan i måndags har 350 delegater från fler än 120 länder gått igenom det, ord för ord. Under en hel vecka hade man förhandlat! Bakom stängda dörrar.

Det är inom politiken man förhandlar om formuleringar. Aldrig inom vetenskapen. IPCC:s ledning visar att de inte förstår vad vetenskap är. När de kallar sig vetenskapliga, hissar de falsk flagg.

Det inger inte förtroende.

För att stärka förtroendet har ordförandena ständigt hänvisat till ett överväldigande stöd från världens “klimatforskare”. Bolin hävdade att det rådde “konsensus” bland dem, d.v.s. 100 % stöd för hypotesen om koldioxidens dominerande verkan på klimatet: Anthropogenic Global Warming. AGW.

Från två stora vetenskapliga konferenser i Willach, Österrike, under 80-talet visste han att det fanns åtskilliga forskare som ansåg att ingen onormal uppvärmning kunnat konstateras och andra menade att den som skett ingalunda kunde bevisas vara orsakad av koldioxidens ökade halt i luften.

Därmed knäsatte Bolin lögn och bluff som acceptabla verktyg inom organisationen. Problemet med skeptiker löstes enkelt genom att inte släppa in några sådana på IPCC:s arrangemang. Skeptiker motarbetades metodiskt, vilket avslöjades i Climategate-skandalerna.

År 2009 insåg dåvarande ordföranden Rajendra Pachauri att 100 % var ohållbart och reducerade stödet till 97 %. Men han refererade till en studie, som var så amatörmässigt utförd att den egentligen var meningslös, men möjligen kunde sägas visa på stöd av 7 promille, se posten: Läsa läxor . . .

Att en så usel referens användes i flera år visar att IPCC:s ledning var ytterligt inkompetent. Man har sedan låtit utföra flera studier, som vanligen kommit till resultatet 97 %, men som vid granskning visar sig vara värdelösa. Den senaste utfördes av John Cook vid University of Queensland 2010. Den omfattade granskning av 11.944 artiklar om klimatet. Av dem bedömde Cook själv att 97 % stödde hypotesen om AGW. Han vägrade emellertid att lämna ut sina data, varför det tog tre år innan han tvingades till detta, så att studien kunde granskas. Då fann många författare att han tilldelat dem åsikter de inte hade. Sedan återstod 41 artiklar, vilket blir 3 promille. Se sid 76 i Tornvalls bok.

Inom vetenskapen delar forskarna villigt med sig av sina uppmätta data och sina funderingar över dem. Vetenskapens avancemang hänger ofta på att andra kunniga personer kommer med sina erfarenheter och synpunkter. Att Cooks agerande accepterades av IPCC, som använde hans falska resultat, bekräftar den inkompetens som kännetecknar IPCC.

Det är egentligen naturligt: När politiker som inte kan och förstår naturvetenskap ändå skall besluta i miljöfrågor, som nödvändigtvis handlar om naturvetenskap, behöver de råd från “experter”. MEN, då de inte har egen kompetens, kan de inte bedöma andras kompetens, d.v.s. skilja en riktig “expert” från en “charlatan”.

Klimatpanelen IPCC är alltså feltänkt från början och kan därför inte reformeras. Den måste avvecklas.

Sture Åström

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

11 thoughts on “IPCC bluffar, del 1

  1. Jag menade förstås deras vetenskapliga kompetens. Jag tar kanske med din synpunkt i en kommande del.

 1. Det här skrev jag i en debattartikel efter Parismötet:

  Reportagen i media om det ”historiska genombrottet” i Paris lät genomgående positivt. Men alla dessa yttranden från FN-ledningen, miljöministrar, experter och miljöorganisationer är missledande. Parisavtalet är inte bindande och innehåller mest pompösa och ovetenskapligt grundade målsättningar, som inget land behöver följa om de inte vill.
  Jag undrar hur många av våra makthavare som läst avtalstexten och förstått den. Om de struntat i det kan jag mycket väl förstå dem, för det är knölig FN-byråkratiska. Här är Artikel 7, paragraf 5, som ett bra exempel.

  ”Parterna erkänner att anpassningsåtgärder bör följa ett nationsdrivet, genuskänsligt, deltagarorienterat och helt igenom transparent angreppssätt som uppmärksammar utsatta grupper, samhällen och ekosystem och dessutom baseras på och inspireras av bästa tillgängliga vetenskap liksom, då det är lämpligt, av traditionell kunskap, kunskap hos ursprungsbefolkningar och lokala kunskapssystem i avsikt att integrera anpassningen i relevanta socioekonomiska och miljöorienterad politik tillika sådana åtgärder där så är lämpligt”.

  Text som kan tolkas efter behov samt tuggad och nattmanglad så att alla kan skriva under. Jag tror det står att vi ska göra så gott vi kan efter lokala förutsättningar. Inget för presidenter med proffsig retorik förstås.

 2. Hej !

  Du har med Din arkiv-studio kommit till den uppfattningen att IPCC måste
  avvecklas, vilket stämmer med den uppfattning jag definitivt fick år 2006 och
  som har bekräftats från många mycket auktoritativa vetenskapsmän sedan
  dess.
  De närmast inblandade i bedägeriet av IPCC:s andra rapport år 1995 vilket
  gjordes i “Sammanfattingen för beslutsfattare” i juni 1996 och som ledde fram
  till Kyoto-protokollet år 1997 har aldrig ställts ansvariga för detta uppenbara
  svek genom ett större antal ändringar i huvudrapporten, som förnekade AGW-
  hypotesen. En protestskrivelse upprättades och finns tillgänglig i Washington
  med hittills minst 33 000 underskrifter. Redan då framkom förslag om
  avveckling av IPCC !
  FN:s ledning och världens politiska ledare är helt ansvariga för att inte IPCC
  för länge sedan har avvecklats! Ett av världens största bedrägerier är ett
  faktum, som sannolikt aldrig kommer att erkännas men som ändå måste
  undanröjas!
  MVH / Olof H-m

 3. Hej Sture !

  Efter att ha läst Din ambitiösa del 2 vill jag påpeka att jag inte anser att
  ordet “bluff” är adekvat på ett helt uppenbart och väl dokumenterat bedrägeri !
  IPCC var medvetna om detta otroliga bedrägeri och alla deras försök därefter
  har inneburit nya bedrägerier såsom exempelvis den så kallade “hockey-klubban”
  och ändrade mätvärden benämnda Climategate” och senare deras falska
  sannolikhetsredovisning.
  Att solen är huvudansvarig för vårt liv på denna planet har aldrig någon
  betvivlat eftersom jorden vore en isklump denna förutan.

  mvh / Olof H-m

  1. Hej Olof !

   Du har en poäng där. Mitt ordval beror på att jag försöker skriva en serie avsnitt om olika aspekter på IPCC:s verksamhet. Innan jag blivit klar över vad de skulle innehålla, ville jag inte ta i för hårt. Det kan också vara svårt att skilja bedrägeri från stupiditet.

 4. Det finns en förening som kallar sig ”Föreningen Vetenskap och Folkbildning”.
  De skriver om ”Klimatförnekare”:

  Klimatförnekare, klimatskeptiker, personer och organisationer som sprider felaktiga slutsatser angående det aktuella klimatforskningsläget, och i synnerhet människans påverkan på klimatet. Ofta parat med en politisk övertygelse…

  Klimatförnekare har undermåligt vetenskapligt stöd. Framför allt är koldioxidens roll viktig när det kommer till människans påverkan på klimatet, eftersom den är den vanligaste växthusgasen som släpps ut i det moderna samhället. Klimatförnekare ifrågasätter oftast koldioxidens betydelse…

  http://www.vof.se/skepdic/klimatfornekare/

  När föreningen bildades varnades för tendenser till ökad vetenskapsfientlighet i samhället. ”Pseudovetenskapliga och mysticistiska riktningar verkar på en del håll mötas med ökad respekt.”

  Jag tillhör ”klimatförnekarna” och menar att IPCC är fullfjädrade bedragare, liksom Föreningen Vetenskap och Folkbildning. Ingen av dem sysslar ju med vetenskap.

 5. Om IPCC vet sambandet mellan temperatur och koldioxidhalt skulle klimatmötet COP21 i Paris kunnat sätta ett tak för koldioxiden som motsvarar 2 graders temperaturökning från någon vagt definierad tid. Men IPCC vet inte sambandet och valde därför inte ett tak för koldioxidhalten.

Comments are closed.