Miljöministerns uttalanden är inte trovärdiga

161119-lovin

Krbl-Logga

2016-11-19

Världens ökenområden breder ut sig till följd av pågående global uppvärmning.

Orden kommer från miljöministern, tillika vice statsminister, Isabella Lövin som inter-vjuades i Aktuellt 10/11. Frågan gällde presidentvalet i USA och vilka konsekvenserna kunde tänkas bli om USA ändrar sin klimatpolitik.

I intervjun påstod Isabella Lövin att världens ökenområden breder ut sig till följd av pågå-ende global uppvärmning. Detta är fel och antingen en medveten lögn eller så är ministern slarvig med att ta reda på fakta inom sitt ämnesområde.

Sanningen är att världens öknar krymper. Den ökande koldioxidhalten i atmosfären gör att växtligheten stimuleras. Den ökande växtligheten tränger tillbaka en rad ökenområden. I södra delen av Sahara är detta speciellt tydligt. Ökengränsen flyttar gradvis norrut.

Det lögnaktiga uttalandet av klimatministern är ett exempel på hur klimathysterin hålls vid liv med hjälp av lögner och överdrifter om växande öknar, smältande polarisar, stigande havsnivåer och extremväder.

Det är inte första gången som Isabella Lövin framför ogrundade påståenden om klimatförändringar.

I en debattartikel i Aftonbladet 17/3 2015 visade dåvarande biståndsminister Lövin sin verklighetsfrånvända syn på klimatfrågan. Hon skriver tvärsäkert att cyklonen PAM bekräftar att antalet väderrelaterade katastrofer ökar och att om inte klimatförändringarna bromsas kommer katastroferna fortsätta öka. Hon menar tydligen att den globala upp-värmningen leder till en ökad frekvens av orkaner och att vi kan påverka detta. Antingen ljög hon medvetet, eller så begriper hon inte bättre. Och nu visar hon återigen hur lite hon bryr sig om sanningshalten i sina yttranden.

Det finns inga vetenskapliga belägg för att antalet orkaner eller cykloner har ökat, kommer att öka, eller att de har blivit våldsammare. Statistiken över orkanfrekvensen på jorden talar ett tydligt språk. Ovädren kommer och går. Något specifikt mönster kan inte urskiljas. Om något, ser man en viss minskning av orkanfrekvensen under senare år. Det finns tecken på att styrkan i de värsta ovädren kan bli större i en varmare värld. Konfidensgraden för detta är emellertid låg.

Varför gör ministern dessa osakliga uttalanden? Hennes patos är inte att ta miste på. Men nog bör väl en minister vara ärlig och så pass insatt i sina frågor att hon kan undvika att sprida rena felaktigheter.

Sigvard Eriksson

fri debattör, före detta företagsledare

+ – + – + – +

HH-Logga

2016-11-19

Isabella Lövins uttalande om öknar är inte trovärdigt

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

2 thoughts on “Miljöministerns uttalanden är inte trovärdiga

  1. Hej!
    Med acklamation har jag läst Sigvards berättigade oro och kritik av vår miljöministers fullständigt felaktiga och snedvridna uppfattning om den aktuella klimatsituationen i världen i allmänhet och i Sverige i synnerhet.

    Jag efterlyser många läsares stöd av denna kritik mot vår regerings nuvarande klimatpolitik i syfte att få en sanningsenlig bekräftelse på att denna politiska färdriktning är förkastlig och skadlig och måste med det snaraste ersättas av en klimatpolitik bygggd på mätningar och observationer och som därmed förkastar hypotesen om någon global uppvärmning av vår jord orsakad av en svagt ökande och ofarlig koldioxid.

    Olof Hellström / medlem i ICG och Clexit

  2. Vindar är luftmassor som rör sig. Varm luft stiger. Då sugs svalare luft in från sidorna = vindar. Ju större temperaturskillnad, desto större och snabbare luftbyte. Eftersom det alltid är varmt runt ekvatorn och i tropiska trakter, bestäms mer omfattande vindar av hur varmt eller kallt det är längre från ekvatorn.

    Global uppvärmning minskar dessa skillnader. Alltså blåser det mer när det blir kallare närmare polerna. Tvärtemot vad klimatalarmisterna hävdar. Däremot bor numera fler nära vatten och drabbas mer när det blåser, och fler media rapporterar mer. Det ger intryck av fler och värre stormar.

Comments are closed.