Trump kan rädda världen från miljömarodörerna

161117-mikael-karlsson-4

Mikael Karlsson, tidigare ordförande i Svenska Naturskyddsföreningen, SNF.

För tidskriften Aktuell Hållbarhet förklarade han inför sin avgång: “Jag vill arbeta med samhällsförändring på något sätt.” Det låter som politik, men han ville inte engagera sig i något politiskt parti. Han hade insett att politiker inte vågar göra något utan en rapport från “forskare” att stödja sig på. Nu är han alltså forskare på KTH.

I den positionen är han fri att föra politisk debatt, vilket han gjorde igår på SvD:s debattsida under rubriken:

Trump blir sannolikt en global miljömarodör

Artikeln finns bakom en betalvägg, men om du mejlar mig kan du få texten. Den inleds så här:

” Donald Trump är nästan ensam bland folkvalda stats- och regeringschefer att förneka vetenskapen om klimatet.”

“Och internationellt riskerar USA återigen bli en bromskloss inom FN.” Men kanske kan Trump övertygas om att klimatarbetet är lönsamt. . .

Artikeln består av hans personliga spekulationer om vad Trump kanske kommer att göra och vad resten av världen sedan gör. Det är sådant man annars brukar kalla “kannstöperier”.

Sammantaget är det en text av en politiker eller av en politisk aktivist. Några spår av en forskares nyfikenhet på verkligheten finns inte.

Jag sände in nedanstående manus, som jag bad ett par professorer att också underteckna, men det blev inte aktuellt, då SvD svarade “nej tack” inom en timme.

+ – + – + – +

Klimatfrågan gäller “civilisationens överlevnad”. Således finns knappast någon vikti-gare fråga på lång sikt.

Mikael Karlsson har helt fel, när han påstår att Trump “förnekar vetenskapen om klimatet”. Det är just för att Trump studerat verkliga fakta om klimatet, som han kallar “klimathotet” en bluff.

Vid en vetenskaplig konferens på Lidingö den 8/10 visade ett dussin av Nordens främsta klimatforskare att koldioxid inte kan ha någon betydande inverkan på klimatet.

Professor Ole Humlum, Oslo, har analyserat oregelbundenheterna i de globala temperaturerna över land och över hav samt i halten av koldioxid i atmosfären. Han visade att temperaturen ändras innan halten. Därmed kan koldioxiden inte ha någon nämnvärd inverkan på temperaturen.

Hans analys bekräftar bara vad många forskare funnit för decennier sedan, ex.vis, professor Richard Lindzen, MIT, dr. Willie Soon, Harvard, professor Nir Shaviv, Israel, och Habibullo Abdussamatov, St. Petersburg.

Temperaturen driver koldioxiden, inte tvärtom. Det senare är vad FN:s klimatpanel IPCC hävdar och förgäves försökt bevisa i mer än 25 år.

Från konferensen på Lidingö finns en serie videor med forskarnas föredrag. Googla: “humlum cool” för en intervju på 5 minuter, där Humlum säger att verkan av koldioxid är underordnad naturliga krafter. I hans föredrag finns diagram över fasföljden för temperaturer och koldioxid. En kort beskrivning finns här: “klimatsans fasläget”.

Dr. Nils-Axel Mörner är en av världens mest erfarna experter på havets nivå. Han är en av de mycket få som personligen besökt de kritiska platserna flera gånger, ex.vis, Maldiverna, Bangladesh, Kiribati, New Orleans och Venedig.

IPCC använder satellitmätningar av havets nivå, vilka inte stämmer med mätningar i världens hamnar. De senare visar takten i havets stigning sedan 1700-talet. Den har inte ändrats, när fossila bränslen börjat användas. Det visar också att koldioxid inte påverkar klimatet.

I Sverige är landhöjningen större än havets stigning i hela landet med undantag för Falsterbo, där de två processerna tar ut varandra.

Takten är drygt 1 mm/år. Söderhavsöarnas koraller växer snabbare, så att fler öar växer än minskar i area. Det finns ingen risk att havet kommer att översvämma dem. Även om klimatet skulle bli 4 grader varmare, kan havet inte stiga med mer än ytterligare 1 mm/år. Naturlagarna sätter den gränsen.

Mörner beräknade havets stigning för år 2100 till + 5 cm ± 15 cm. Den avkylning av klimatet som väntas sänker då nivån.

Professor em. Jan-Erik Solheim, Tromsö, är en internationellt erkänd expert på Arktis. Han visade hur utbredningen av isen varierat under tusen år. Från Island finns så gamla data. Senare har man fått säkra uppgifter från fartygs loggböcker. Den fasta isen sträckte sig nästan ända till Skottland 1888 medan den slutade norr om Spetsbergen 1769. Åren 1866 och 1966 löpte iskanten nästan längs samma linje. Utbredningen varierar alltså inom vida gränser, men svänger upp och ner.

De senaste 10 åren har varit relativt stabila. Sommarens minimum har varit mellan 4 och drygt 5 miljoner kvadratkilometer varje år utom 2012, som kännetecknades av stormar, som skapade extremt tjocka bälten av drivis.

Som astrofysiker pekade han på klimatets samband med solens varierande antal solfläckar och planeternas rörelser. Det tyder på ett minimum i solens aktivitet 2025 – 2050, då vi kan vänta oss ett kallare klimat.

Hans Jelbring, fil. dr. i klimatologi, visade hur isen på havet i norr och söder växer och krymper i motfas. Den globala mängden är relativt konstant.

I övrigt uppehöll han sig vid de stora bristerna i dagens kunnande om klimatets variatio-ner. Dessa har en tydlig koppling till de cykliska variationerna av antalet solfäckar, men vad som driver dessa är mycket osäkert. Han refererade dels till Annie Maunder, som redan 1907 publicerade solfläcksdata och slutsatser om planeternas påverkan, med ett visst inflytande av Jorden och Månen.

Han refererade också till en omfattande studie av John Herman och Richard Goldberg, NASA från 1978: Sun, Weather and Climate. Pris 417:- idag.

IPCC har arbetat i 25 år och inte låtsats om att dessa arbeten visat hur viktig solen är för vårt klimat. Det visar att IPCC inte arbetat vetenskapligt. IPCC ägnar sig inte åt “vetenskap” utan åt “pseudovetenskap”.

Jelbring avslutade: Innan vi förstår hur solfläckarna uppstår, kan vi inte förutsäga klimatet.

Ovanstående fakta vill Karlsson inte erkänna att de finns. Det är Karlsson, IPCC, Isabella Lövin och Anders Wijkman, som förnekar vetenskapen om klimatet. Denna säger att inverkan av koldioxid är så liten att den inte kunnat mätas samt att vi går mot kallare tider, inte varmare.

De som kan kallas “miljömarodörer” är de som förmått världens politiker att slösa sanslösa summor på meningslösa åtgärder för att minska utsläppen. De flera hundra miljarder, som vindkraftverken kostat, kunde istället ha satsats på verkliga miljöproblem. Sådana finns det fortfarande gott om.

Vi hoppas Trump lyckas belysa den sanna vetenskapen om klimatet och rädda oss från civilisationens kollaps i en “fossilfri” framtid.

Nätverket KLIMATSANS

Sture Åström
sekreterare

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

One thought on “Trump kan rädda världen från miljömarodörerna

Comments are closed.