Har klimatfrågan blivit religion?

161121-nidgardsbreen-828

Figur 1. Denna bild illustrerade debattartikeln, som förklarar att isen i Arktis inte visar tecken på avsmältning. Men redaktionen väljer vanemässigt en illustration, som lätt associeras till isarnas avsmältning, d.v.s. motsatsen. Nu finns mycket exakta data på de norska glaciärerna, vilket redovisas nedan efter artikeln.

Det kan också vara notabelt att en annan debattartikel samma dag lagts ut på nätet, medan texten nedan inte vederfarits den äran. Ännu.

+ – + – + – +

NA-Logga

2016-11-21

Larmet om klimathotet har övergått i religion. Vi måste bekänna vår synd och tro. Påven inkluderar numera hotet i sitt budskap. Men verklighet och vetenskap kommer att vinna över tron, lika säkert som de gjorde under Galileis tid.

Fakta om klimatet är :

• IPCC-prognoserna har hittills slagit fel. Ökningen i temperatur är ca 1 grad Celsius sedan 1850. Historiskt har i stället globala köldperioder medfört farsoter, svält och massflykt.

• Havsnivån ökar sedan 1800-talet i en jämn takt med i genomsnitt 1,7 mm/år. (Dr. N-A Mörner).

• Arktis istäcke ligger inom normal spridning. (EUMETSAT) Det har 2016 ökat jämfört med minimum 2012 . Antalet isbjörnar är 25000 en ökning med 100% jämfört med 1950. Istäcket i Antarktis växer. Väderkatastroferna har inte blivit fler – bara mer omskrivna.

Fakta vad gäller utsläppen av koldioxid från jorden är, räknat på mängden kol som ingår:

• Till atmosfären avges per år totalt ca 800 gigaton (IPCC). 97% kommer från hav och land. Ingen koppling till fossil förbränning finns för dessa volymer.

• Från fossil förbränning avges 10 gigaton, som utgör 1.3 procent av den totalt avgivna årsvolymen koldioxid till atmosfären!

• Bidraget från hav och land är inte konstant, utan avgasningen ökar och upptagningen minskar med ökande temperatur. (Dr. F. Goldberg)
.
• Temperaturen ökar därför först, därefter koldioxidhalten efter ca 800 år. Ökande koldioxidhalt är alltså ”verkan” och inte ”orsak”. (Prof. G. Pettersson)

• Den totala koncentrationen av koldioxid i atmosfären (400 PPM) är mindre än 2% av koncentrationen vattenånga. (30000 PPM). (Dr. Fred Goldberg)

Vattenångan är därför den helt dominerande växthusgasen. Den gör vår planet beboelig med en medeltemperatur på +15 grader Celsius.

Utan vattenångan skulle medeltemperaturen vara –20 grader Celsius, det vill säga permanent istid!

Tror du mot denna bakgrund att fossil koldioxid kan ha en avgörande påverkan på klimatet? Bilda dig en egen uppfattning!!

Vad var då orsaken till de uppvärmningar till högre temperaturer än idag, som följde på 8 stycken historiska istider?

Med säkerhet inte koldioxid från fossil förbränning!

Senaste istiden slutade för ca 10000 år sedan med en uppvärmning, som vi bör vara glada för. Annars hade vi haft en 2 km tjock is över oss i Sverige! Jorden har därefter haft 4 stycken värmeperioder med högre temperaturer än idag. (Prof. Gösta Petterson)

Alla dessa värmeperioder förklaras av naturliga klimatvariationer då fossil förbränning varit noll.

”Klimathotsrörelsen” ger dem som leder den legitimitet till en överstatlig maktutövning med drag av sekterism. Agendan är klart uttalad, i Sverige med Johan Rockström i spetsen.

Enorma pengafloder strömmar i projekt för att ”frälsa oss från klimathotet”. Vi ser det på närhåll i Örebro. (Skattepengar i vindkraft och biogasprojekt etc.). Exemplen är otaliga, i övriga Sverige och Europa.

Vi kan se det öka i en nära framtid. På multilateral nivå i IPCC-regi kommer gigantiska belopp att flöda in i en grön, överstatlig fond för att minska koldioxidutsläpp i utvecklingsländer.

Från 2020 ska rika länder bidra med ofattbara100 miljarder USD varje år. Beloppet är lika stort som Sveriges statsbudget 2015, 800 miljarder kr!

Pengar dras undan från att bekämpa sjukdomar, svält och fattigdom. Bidragen från Sverige tar skattepengar från skola, vård och omsorg. De i ledningen för ”rörelsen”, vill självklart inte att flödena skall sina, de får ju sin försörjning och framtid därifrån. De gör allt för att förhindra spridning av faktabaserade ”irrläror”. Ifrågasättande av läran och debatt om den är bannlyst.


Mats Kälvemark

Fri debattör

2016-11-22

NA skall ha stor heder av att mycket snabbt ta in ett tillägg till denna artikel:

Glaciärer har krympt i 200 år

Min artikel “Har klimatfrågan blivit religion” blev införd under NA debatt 21/11 .
Den illustrerande bilden (smältande glaciär i Norge) var dock ensidigt vald av NA:s redaktion.

Fakta är:

Den globala uppvärmningen är en realitet som jag och andra “skeptiker” inte förnekar.
Däremot förnekar vi, baserat på solida fakta, att fossil koldioxid kan vara dominerande orsak.
Glaciärerna smälter, det är riktigt. Avsmältningstakten är jämn över snart 200 år och inleddes ca 1825 långt innan fossila utsläpp nådde “mätbara” nivåer i mitten av 1900-talet.

Mats Kälvemark
fri debattör

+ – + – + – +

Norges Glaciärer

NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, visar detaljerade data för ett urval glaciärer på sin hemsida nve.no/hydrology.

De räknar totalt 2.534 glaciärer, varav de tio största täcker 26 – 474 km². De mindre glaciärerna täcker ner till enstaka km². De flesta av dessa har bildats under Lilla Istiden, varför det är naturligt att de nu krymper, sedan vi fått en uppvärmning av närmare en grad. En sådan ändring tar lång tid att tränga ner de hundratals meter deras tjocklek kan räkna.

För många av glaciärerna visas hur många meter de dragit sig tillbaka för varje år sedan omkring 1900. De flesta av de små glaciärerna har backat snabbt under 30-talet fram till 1970. Många har avancerat under 90-talet, för att sedan backa med bara någon bråkdel av den tidigare takten. Förutom av temperaturen bestäms deras massbalans av mängden nederbörd.

Att de nu drar sig tillbaka är inte ett tecken på att klimatet håller på att bli varmare utan främst ett resultat av att klimatet redan har blivit varmare de senaste hundra åren.
122-soon
Figur 2. Arthur B. Robinson, Noah E. Robinson, and Willie Soon, Oregon, visar till väns-ter hur 169 glaciärer har växt och krympt sedan 1700. Krympningen börjar tidigt 1800-tal och fortsätter till år 2000 med en trend som inte påverkas av produktionen av fossila bränslen, som visas i nedre högra hörnet.

Till höger visas motsvarande data för havsnivåns stigning. Inte heller där har förbränningen av kol påverkat trenden.

Koldioxid har alltså ingen verkan på klimatet !

Sture Åström

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

12 thoughts on “Har klimatfrågan blivit religion?

 1. Hela världen är alltså utsatt för ett gigantiskt bedrägeri.

  1. Den bedömningen ligger nära till hands. Hur ska man annars beskriva det? Vidden av problemet får tillskrivas grupptänkande. Johan Grant leg. psykolog, fil. dr. och VD för Organisationspsykologerna har beskrivit fenomenet:

   Grupptänkande handlar om hur konformitet, prestige, frånvaro av kritiskt tänkande och en känsla av moralisk upphöjdhet, skapar en konfliktundvikande tysthetskultur, som urholkar omdömet ………etc.

   Fenomenet har studerats flitigt och har vållat organisatoriska haverier där grupper av högst kompetenta personer förvandlats till idioter.

   Förvånansvärt så väl det stämmer på klimathotsfrågan.

 2. Starten på global uppvärmning är ett medvetet bedrägeri. Men detta gigantiska bedrägeri kan bara existera om en massa människor ställer upp på det.

  Jag kunde läsa i en artikel att Donald Trump hade bjudit in de största mediaföregagen i USA på ett möte. De arma mediapersonerna trodde de skulle få information om hur de skulle få tillgång till nya presidentens stab. Istället blev de utskällda för att vara oärliga och lögnare.

  Jag undrar med anledning av ovan om det kommer att bli ett möte en dag där en massa forskare kommer att bli utskällda som lögnare och oärliga när klimatbedrägeriet väl har blivit den rådande sanningen.

  Och, kommer dessa forskare, politiker, företagsledare och andra som har stulit pengar från medborgarna betala tillbaka alla pengar de har parasiterat på?

 3. Om det är en konspiration – så måste det väl isf vara för att skada Exxon och oljeshejkerna. och Putin – och Norge? Och för att skynda på utveckling av alternativa energislag och drivmedel?
  Men “facit” dyker väl upp senast om 10 år eller så?

  1. Hej Peter !

   Det är inte en konspiration på det sättet att de engagerade kommit samman och lovat varandra att djävlas med omvärlden. Men på olika håll har små grupper agerat “världsfrälsare” och predikat den nya religionen: Vill du vara god, måste du rädda världen genom att bekämpa djävulen, koldioxiden.

   En sådan grupp är Rom-Klubben, där Anders Wijkman är ordförande. De vill införa “the New World Order”, NWO, där förståndigt folk, d.v.s. de själva, skall styra över hela globen. Där finner du Rothschilds, Rocksfellers, Soros och andra multimiljardärer. De har fått med sig FN:s 10.000 byråkrater, som ju räknar med att få säkrare jobb med att styra världens ekonomi. Föreställ dig hur genomkorrumperade byråkrater skall fördela den Gröna Klimatfondens 100 miljarder dollar varje år.

   Miljardärerna finansierar så kallade NGO:s som WWF, Greenpeace, Oxfam, 350.0rg, m. fl. som organiserar gatudemonstrationer, så att folkligt stöd kan fejkas.

   Sedan har du “vanligt folk” som vill känna sig goda. När t.o.m. prästerskapet säger att man blir god genom att hata djävulen, koldioxiden, gör många tanklösa människor just det. Dessutom har du dem som vill bli erkända som godare än alla andra, politiker. De lockas att förstärka domedagspredikanternas skräckmålningar, vilket gynnar deras önskan om mera skatter.

   Det värsta av allt är att bland “de goda” har spritt sig en uppfattning att de vill vara så goda i en så viktig fråga att “lite ljuga” är nödvändigt, för att förmå populasen att gå med på de nödvändig uppoffringarna, t.ex. äta gräshoppor och maskar. Och “lite ljuga” har växt till “alltid ljuga och det stort”.

   Resultatet är att de styrande i politik och media alltid serverar stora och små lögner. Du kan inte lite på något som politiker och journalister säger om klimatet.

   Det är ett kulturellt problem som blivit möjligt endast genom att vi har de mest okunniga till att styra i samhället. Okunskapen gäller även media, som skulle granska de styrande, men inte har tillräckligt kunnande för att ställa relevanta frågor, när de intervjuar politiker och myndighetsrepresentanter.

   Men Trumps seger visar att i folkdjupet har förståelsen för det gigantiska bedrägeriet spritt sig. Det kommer snart i Sverige också ! ! !

   1. Kom just på att om man först sager att CO2 är farligt o vi minskar produktionen, sedan köper man upp de gamla produktionssiterna till en billig peng, går ut med att det var fel med global uppvärmning o CO2 är en god gas, så sitter man ju på en guldgruva. Bara köra igång oljepumpandet igen och tjäna stora pengar o speciellt om de flesta har konkat så blir man ju ensam here på täppan .

 4. Bloggen redovisar en massa “fakta” som stöd för sin tes, men inga referenser. Ör dessa fabricerade fakta eller är de hårdfakta publicerade i faktagranskade vetenskapkiga artiklar. Om inte är ni ute på djupt vatten!

  1. Du har kanske inte sett att du kan klicka på de röda texterna. Gör så och du hittar referenser.

   Men vi vänder oss till “vanligt folk” som inte läser “faktagranskade vetenskapliga artiklar”. Om du söker sådana rekommenderar jag ett besök på Klimatupplysningen.

  2. Ett sådant typisk konspirationsinlägg. Säkert från någon tankesmedja. Det är enkelt att kontrollera fakta. I och för sig kan det vara svårt med tanka på dagens utbildning i skolorna, men den utvecklingen ligger de politisk korrekta tankesmedjorna bakom.

   Många som läser Klimatsans läser även andra källor som även hänvisar till andra källor, så detta lilla försök att så tvivel, ja, vad är egentligen meningen med det?

 5. Som det faktum att den Amerikanska kongressen med Al Gore i spetsen lånar ut hälften av kongressens pengar till Worldbank US. Pengarna investeras bl a till 3 700st megadams (stora vattenkraftverk) i de fattiga delarna av världen som saknar miljökonsekvensanalys. Floder som Nilen, Kongfloden, Amazonas och Kinas floder är nu oanvändbara för fiskar som är beroende av lekvandring. Ca 4000 olika fiskarter är påverkade och lägg då till alla insekter, fåglar och organismer som påverkas Personligen tycker jag att vi med dessa bakgrundsfakta ska anmäla Mp, Rockström&co och slutligen Al Gore mfl för allmän ödeläggelse av biologisk mångfald? Deras miljöpolitik driver dessutom oskyldiga på flykt när dom genomför sina klimatavtal, vattenkraftverk osv.
  https://savethebaltic.wordpress.com/2016/09/30/forskare-bekraftar-att-vattenkraften-skapar-25-mer-vaxthusgaser-an-man-tidigare-trott/

  1. Det är bra att vara miljövän men även att också skaffa sig lite kunskap också. Naturligtvis kommer MP aldrig tala om konsekvenserna av kraftverksdammar eller vindkraftverk som dödar fåglar. Eller, för den delen, alla människor i världen som tvingas till lågt välstånd eller svält tack vare miljövännernas krav på klimathysteri.

   Även om Hans Rosling är lite paria idag sade han några kloka ord om de fattiga i utvecklingsländerna: Först måste de bli gröna, sedan kan de få välstånd.

 6. Självklart är klimathotstron en religion! Den har allt som religioner brukar ha, utom en gud. Fast buddhismen har heller inte någon gud, så gud(ar) är inget nödvändigt krav för att kallas religion.
  Klimathotstron har domedagsprofetior (om en snar klimatkatastrof). Den har vägen till frälsning (en snar, fossilfri värld). Den har massor av självgoda anhängare som inbillar sig att de arbetar för något gott. Den har dogmer, som att koldioxidhalten är det som bestämmer den globala medeltemperaturen. Den har övernaturliga fenomen, som att den ökande koldioxidhalten på något sätt lyckas smälta is som alltid befinner sig i temperaturer under smältpunkten (exempelvis toppglaciären på Kilimanjaro). Den har det förakt och de misstolkningar av vetenskap som religioner idag brukar ha. Den har sina heliga böcker (IPCC:s rapporter) med tolkningar av det som faktiskt står där. Tolkningar som de icke-religiösa finner märkliga och har svårt att hålla med om.

Comments are closed.