Rockström fabulerar om Arktis

humlum-161127-arktis-is

Sammanställning av historiska uppgifter om det arktiska istäckets utbredning på vint-rarna, professor Ole Humlum, Oslo. Uppgifter för tiden innan satellitåldern har erhållits från sjöfarares loggböcker.

Bilden visar fler detaljer än jag förklarar här. Avsikten är att visa hur mycket kunskap “riktiga forskare” har samlat om Arktis. Isens utbredning har varierat inom mycket visa gränser. År 1888 nådde den nästan fram till Skottland.

Professor Johan Rockström har en ovanlig talang att attrahera journalisters uppmärk-samhet. På en och samma dag fick han tillträde till Rapport i SVT och Nyhetsmorgon i TV4 samt en artikel i DN 2016-11-26: Risk för oväntade effekter i Arktis.

Publiken, journalisterna, fascineras av domedagspredikantens skräckskildringar av Jordens undergång och hans löften om frälsning, ifall vi bara offrar vår bekvämlighet och slutar använda fossila bränslen. Och han får alltid tala oemotsagd utan kritiska frågor.

Artikeln visar främst den okunnighet som Rockström och hans VD-kollega Johan Kuylenstierna avslöjar. Arktis uppvisar inga snabba, oväntade förändringar. Och det är omsorgs-fullt bevisat att koldioxid gör så lite åt klimatet att det inte kunnat mätas. Både sjukan och medicinen är påhittade.

Isen på havet växer och krymper i cykler med perioden 60 år och har nu gått in i en tillväxt-fas, som väntas pågå i c:a 30 år. Minns att Rockström har larmat om smältande Arktis i många år och om dramatiskt stigande havsnivå. Han har aldrig fått rätt i sina larm.

Året 2013 skulle Arktis bli isfritt i september enligt Rockströms kollegor, men isen blev en miljon kvadratkilometer större än 2012. Under de senaste tio åren har årsminimum stabilt varierat mellan 4 och 5 miljoner kvadratkilometer med undantag av år 2012, som slog minimirekord. Då hade ovanligt långvariga stormar under augusti blåst ihop drivisbälten med 20 m tjocklek, så isens massa var ingalunda exceptionellt låg. Sedan växte utbredningen snabbt och blev på vintern efteråt större än flera tidigare år.

Den senaste dryga veckan har utbredningen plötsligt blivit nästan en halv miljon kvadrat-kilometer mindre än år 2012 sedan den legat precis lika i över en månad, enligt DMI:s dagliga rapportering. Luftens temperatur har tillfälligt nått 20 grader över det normala. Värmen måste anses vara ett kortvarigt väderfenomen med ursprung i senaste vinterns ovanligt starka el Niño, som påverkat vädret över hela globen. Värmen i Arktis balanseras av lika extrem kyla över Sibirien.

Det är i högsta grad okvalificerat att börja tala om klimatförändringar efter extrem-väder i en vecka.

Artikelns okunskap accentueras av påståendet: “Om isen i Arktis smälter kommer havsni-våerna att stiga med sju meter”. Det är dubbelt okunnigt.

1. Påståendet kan bara avse landisen på Grönland. Havsisen påverkar inte havets nivå alls. Och landisen har vuxit det senaste året. Den håller inte på att smälta bort. Notera att den är tre km tjock och på den höjden är temperaturen 20 grader lägre än vid havsytan.

2. OM klimatet skulle bli så varmt att landisen verkligen skulle börja smälta, kan det alltså bara ske närmast marken. Därmed skulle det ta flera tiotusentals år innan den var borta. Dessförinnan har vi en ny riktig istid både på Grönland och här i Sverige.

Artikeln visar hur okunnigt Sveriges klimatdebatt bedrivs. Det är ett underbetyg till svenska media. Det dessa publicerar om klimatet är nästan alltid endera vilseledan-de eller rena lögner.

Sture Åström

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

6 thoughts on “Rockström fabulerar om Arktis

  1. Om solens aktivitet medför att Arktis blir isfritt är det bara att acceptera det liksom att havsnivån skulle stiga. Varför redovisas inte det? Just nu ökar nivån 1 – 2 mm/år. Då skulle det ta 6.000 – 12.000 år tills havsnivån stigit 12 meter. Rockströms uppgift är att skrämma upp folk och göra dem oroliga. Jag är övertygad om att solen styr klimatet och att jag är död om några tusen år. För övrigt anser jag att det är lika sannolikt at vi är på väg mot en ny istid. Den kommer jag heller aldrig att få uppleva. Trist att ”experterna är chockade, de borde syssla med forskning istället för att gå i IPCC´s ledband.
    Att hänvisa till dagar eller timmar då man uppmätt en hög temperatur visar bara att man saknar en överblick. Klimat ändras inte under några timmar, bara vädret.

    1. Den söta profilbilden Du har ledde till en association om IPCC:s ledband. Han drar ju i det ledbandet till det yttersta, som en ivrig hund drar i kopplet. Tillåter sej såväl överdrifter som lögner. För man vill ju inte tro att en professor egentligen inte kan mer om fakta.

  2. Ja 7 meter har jag läst också rörande Grönland dock tror jag inte att men räknar in den landhöjning som förmodligen uppstår då isen smälter precis som det gjort i Skandinavien

  3. I IPCC:s första rapportomgång fanns ett diagram som visade att havsistäcket i Arktis ökade åren 1972-1979. Senare försvann visst det diagrammet, och de data det byggde på, i något svart hål. Numera börjar dataserien omkring 1980 och visar på ständigt minskande istäcke.

Comments are closed.