Tysklands utbyggnad av sol- och vindkraft 2010 – 2016

schuster-161202-d-10-16-sol

Figur 1. Installerad märkeffekt av solkraft.

schuster-161202-d-10-16-wind

Figur 2. Installerad märkeffekt av vindkraft.

schuster-161202-d-10-16-wind-max-min

Figur 3. Varje års minsta, genomsnittliga och högsta levererade effekt samt årens märkeffekter. Relaterat till denna varierar medeleffekten mellan 15 % och 18 % med undantag av 2015, då den nådde 20 % av märkeffekten.

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather