Svensk el november 2016

schuster-161205-se-jan-nov-stapel

Figur 1. Elproduktionen januari – november.

Vindkraften har svarat för 10 % av den totala produktionen en månad då vindförhållandena varit tämligen gynnsamma, se fig 3.

schuster-161205-se-nov-tot

Figur 2. Total produktion. Notera exportens topp på 4 GW den 26/11 orsakad av starka vindar.

schuster-161205-se-nov-vind

Figur 3. Vindkraftens effekt. Notera toppen den 26/11. Relationen mellan max- och min-effekt överstiger 10.

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

2 thoughts on “Svensk el november 2016

  1. Tack för att skalan är rätt denna månad. Installerad vindkrafteffekt är 6000 MW. Jag hade gärna sett medeleffekten utskriven. Nu får man uppskatta den ifrån kurvan vilket blir lite oprecist.

  2. Januar -November 2016, indeholdt 8040 timer.
    Så vil man have tallene i GW dividerer man antallet af terawatt timer med 8,040.

Comments are closed.