Många falsklarm om klimatet

151018-CO2-Ris

Tillväxtens beroende av halten koldioxid i luften.

Våra vanliga cerealier tillgodogör sig luftens koldioxid med en kemi som kallas C3, vilket gäller för de flesta växtslag. Här visas upptill hur mycket frodigare ris växer med ökande halt koldioxid i luften, siffrorna undertill. Samt att det förtvinar vid låga halter.

Ett fåtal växtslag har anpassat sig till dagens låga halt av koldioxid i luften och använder en kemi som kallas C4, se den nedre bilden. De stimuleras bara lite av mer koldioxid. Dit räknas majs.

+ – + – + – +

nwt-logga-stor

Lennart Back replikerade på Mattias Goldmann och ett par företrädare för MP den 24/11 i ett inlägg med rubriken: “När larmen tystnar“. Goldmann fick ett svar infört den 1/12 i både NWT och DT med rubriken: “Dags för handling efter larmen“.

2016-12-07

Det vore dessutom intressant att få veta var den statistik finns som kan visa en olycksbådande utveckling hos klimatet och som baseras på mätdata och inte datamodeller, skriver Lennart Back.

Svar till Mattias Goldmann (NWT 1/12)

Enligt Goldmann är jag glad över Trumps vinst. Min förtjusning är dock begränsad till hoppet att han följer partiprogrammets syn på klimatpolitiken. Då åstadkommer han åtminstone en bra sak – nämligen ett slut på den klimathysteri som omfattas av många fler än Goldmann och som baseras på omotiverad och överdriven koldioxidskräck. Det borde på sikt resultera i en mer sansad klimatdebatt och innebära slutet för allt lönsamt geschäft som frodas i skuggan av påstådda klimathot.

Billig energi är en förutsättning för att fattiga människor skall orka ägna sig åt annat än kamp för dagligt bröd, miljövård till exempel. Botad skräck för koldioxid kunde ge u-länder möjligheter att slippa de dyra och ineffektiva så kallade förnybara energisystem som FN vill skicka på dem och som de inte vill ha. De önskar sig ”riktig” el som levereras under alla dygnets timmar och de vill ha mer än lampor.

Goldmann påstår att 99,9 procent av alla tredjepartsgranskade studier och avhandlingar visar att klimatförändringar accelererar, ger svårstoppade tröskeleffekter och orsakas av människan. Då inställer sig några frågor: Hur stor andel av alla studier och avhandlingar har granskats, vilka har utfört granskningen och var finns redovisningen? Det hade varit klädsamt om Goldmann gett källhänvisningar då det är han som har att motivera det han påstår. Av 1 000 granskade objekt skulle alltså bara ett avvika! För mig som läst en del i ämnet är detta fullständigt orimligt. Det vore dessutom intressant att få veta var den stati-stik finns som kan visa en olycksbådande utveckling hos klimatet och som baseras på mätdata och inte datamodeller.

Nyss var det ovanligt milt i Arktis. Goldmann påstår att is skulle smälta och orsaka stigan-de havsnivå. Då denna is flyter påverkar en avsmältning inte havsnivån. Arkimedes princip lärs väl ut i grundskolan? Men Goldmann kan ta det lugnt. Den extrema kyla som samtidigt drabbade Sibirien, och som inte oväntat undgick våra medias uppmärksamhet, har nu hamnat i Arktis där den brukar vara och isen fryser till som den alltid gör så här års (källa DMI). Enligt Goldmann angav jag klimatförändringar som orsak till det ökade odlings-utbytet med 40 procent på 20 år. Goldmann läser slarvigt. Jag angav den ökande halten koldioxid som huvudsaklig orsak.

När godkände USA:s kongress Parisöverenskommelsen? Utan dess godkännande sägs Obamas namnteckning har samma värde som en autograf. FN:s agerande i sammanhanget är ingen konspiration. Det framgår för den som vill läsa dokumenten Agenda 21 från 1992, Agenda 2030 och följt bulletinerna från klimatmöten. Bland mycket annat vill man att de utvecklade västländerna skall bekosta en av FN administrerad klimatfond på 100 miljarder dollar per år. Det som blir över när FN tagit sitt fördelas till U-länder. För mig liknar det planekonomi på global nivå och ytterligare steg mot överstatlighet.

Att jag anklagade Miljöpartiet för att använda meningslösa beteckningar berodde på att det var en replik till miljöpartister. Men Goldmann har rätt. Även övriga politiska partier är hopplöst faktaresistenta och använder dessa begrepp. Möjligen kan man ana viss tvek-samhet hos SD. Det är förvånande att folk inte reagerar på medias ensidiga val av presentatörer i klimatfrågor. Man borde fråga sig om Sverige inte har fler än ett par tre stycken som kan uttala sig i ämnet. Dessutom är ingen av dem klimatforskare.

Lennart Back

Före detta adjunkt i maskinteknik

+ – + – + – +

I tidningarnas spalter är utrymmet begränsat, så det finns mer att säga om Goldmanns svar, se nästa post: “Mattias Goldmann naken“.

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather