Grön Ungdom om flygskatt

Sajten “Nyheter24.se” tog in en artikel från Grön Ungdom:

Därför är det så viktigt att vi inför flygskatt

Det bärande argumentet är:

Till skillnad från andra skatter finns det stark folklig opinion för införande av flygskatt.

Jag sände genast in nedanstående manus, vilket omgående blev refuserat, “platsbrist”.

Flygskatten påverkar inte klimatet

Grön Ungdom vill göra världen bättre och argumenterar för en flygskatt. Denna får emellertid ingen som helst verkan på klimatet, men den är rent destruktiv för näringslivet, det vill säga för många människors inkomster.

Det finns nämligen tydliga bevis för att det är solen och inte koldioxiden som styr klimatet.

Ungdomarna rår inte för sin förvillelse. Den kommer från moderpartiet, som kritiklöst har anammat de ständiga larmen från FN:s klimatpanel IPCC om kommande katastrofer. Dessa har dock sällan inträffat. Jag minns inte något allvarligt larm som varit motiverat.

Det beror på att IPCC inte styrs av vetenskaplig kompetens utan av okunniga politiker. Det är en “mellanstatlig” organisation, där alla FN:s 195 nationer har en röst var. Av dem är inte fler än 24 riktiga demokratier, som också har vetenskapliga institutioner. Av de övriga är en majoritet U-länder, där många är primitiva diktaturer kännetecknade av nepotism och korruption.

I den beslutande församlingen sitter alltså delegater utsedda av en despot, vars främsta intresse är att få ett miljardflöde av dollar till landets bankrutta ekonomi. Detta skulle motiveras av att I-länderna förstört klimatet med sina utsläpp av koldioxid. I tron på detta har de stärkts av I-världens okunniga politiker, som i sin iver att framstå som goda inte velat “syna korten”, det vill säga syna de riktiga forskningsresultaten.

Koldioxidens icke-verkan på klimatet redovisades tydligt av ett dussin nordiska forskare vid en konferens på Lidingö den 8/10, googla “klimat konferens succe”. Dit var miljöminister Isabella Lövin personligen inbjuden, men hon kom inte. Hon avskärmar sig från fakta om klimatet.

Solens inverkan rapporterades redan 1801 av William Herschel i London. IPCC har negligerat forskning om solen, men andra har funnit att den nu gått in i en fas som förebådar några kalla decennier.

Klimatets verklighet är enkel att förstå: Sedan 50-talet har klimatet blivit några tiondels grader varmare och halten koldioxid i luften har ökat med 30 procent. Det har ökat skör-darna med 40 procent på 20 år enligt FAO. De fattiga har fått mer mat och billigare mat, så att nära två miljarder har lyfts ur extrem fattigdom sedan 1990 enligt Världsbanken.

Värmen har varit BRA. Utsläppen har varit BRA.

Koldioxiden gör att öknarna minskar, skördarna ökar och alla blir rikare. IPCC har helt fel. Miljöpartiet driver politiken åt fel håll. Grön Ungdom har blivit vilseledda.

Nätverket KLIMATSANS

Sture Åström
sekreterare

+ – + – + – +

Några synpunkter kan tilläggas:

1. Att argumentera med opinionsundersökningar är vanskligt. De som svarar är i allmänhet dåligt eller inte alls insatta i problematiken. De får inte reda på konsekvenserna av de olika alternativen till svar. I detta fall är det få som nyttjar flyget i jobbet, vilka skulle drabbas om flyglinjer blir inställda. För turister som sällan flyger spelar någon hundralapp mera inte så stor roll då, varför de gärna röstar för att “de rika” får betala skatten.

2. I Sverige är allmänheten totalt felinformerad. Alla riksmedia trumpetar ut att koldioxid förstör klimatet. Det är en skröna från IPCC. Denna organisation har inte något existensberättigande utan denna tro bland allmänheten. Men fakta visar att koldioxiden inte har någon mätbar inverkan på klimatet. Väljarna när alltså felinformerade, så som Evert Andersson beskriver i posten “Dårskapens vägar“.

3. Nät-tidningen “Nyheter24” arbetar tydligen lika “Politiskt Korrekt” som andra riksmedia. En “riktig” journalist med sund nyfikenhet och anständig moral, skulle knappast avvisa ett inlägg, som bevisar att en införd debattartikel helt saknar skäl för sina argument. Särskilt när det gäller en så viktig fråga som klimatpolitiken. Sådan kritik är det viktigaste skälet för publicering på nätet. Nu blir det inte mer angeläget att läsa denna nät-tidning än vilken vanlig rikstidning som helst. Och intresseet för sådana är som bekant på snabb nedgång.

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather