SVT, Metan och SvD

Luftens halt av metan, CH₄. Vänster skala visar halten i ppb, miljarddelar. Mellan 1950 och 1990 ökade den med 14 ppb/år och planade sedan ut med 3 ppb/år för att efter 2007 öka till 6 ppb /år, vilket fortsatt även efter 2010.

Utvecklingen kan korrekt beskrivas som en lägre ökningstakt än under 1900-talet.

SVT visar ständigt sina avsikter att skrämma folk med en kommande klimatkatastrof. De larmade om en tio gånger snabbare ökning de senaste åren, vilket Rutger Staaf invände mot i posten “Onödig oro för metan“. Påståendet om en tiofaldig ökning finner vi ingen grund för.

En av våra medlemmar sände Staafs analys till SvD:s reporter Peter Alestig. Denne läste posten uppmärksamt och svarade med några invändningar och frågor, som avslöjade såväl intresse som kunnande och skärpt logik, vilket gladde oss. Det är genom att byta information och åsikter om fakta som vetenskapen och allmänhetens kunskap om vetenskapen utvecklas.

Rutger har författat ett genmäle, som är baserat på mycket grundliga studier av tillgängliga referenser, bl. a. ovanstående graf. Det är alltför “vetenskapligt” för denna blogg, varför det ligger på hans egen blogg, där intresserade kan ta del av det: “Rutger Staafs svar till Peter Alestig

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

6 thoughts on “SVT, Metan och SvD

  1. Fortfarande gäller att metan i atmosfären reagerar med syre och bildar vatten(ånga) resp. koldioxid. CH4 + 2 x O2 = 2 x H2O + CO2. Det går ganska fort, även om klimatalarmister hävdar annat. Varför skulle det inte det?

  2. Luftens består av kväve och syre tillsammans utgör dessa gaser 99,98% av luften. 0,00014 % är metans tillskott och koldioxid 0,0390 %. Dessa två sistnämnda gaserna bedöms av en del vetenskapsmän vara farliga gaser som utgör ett problem för jordens överlevnad. Dessutom åker dessa vetenskapsmän jorden runt med flyg och varnar varandra det vill säga triggar upp varandra. Den ena axeln visar år men vad visar den andra? Lite klimatsans om jag får be från alarmisterna.

    1. I bildtexten står:”Vänster skala visar halten i ppb, miljarddelar.” D.v.s. parts per billion räknat efter volym.

  3. Vanligen räknas ppm dvs parts per million. Nu räknar vi tydligen ppb dvs parts per billion dvs 1000 ggr mindre än ppm . Har jag fel?

    1. Helt rätt ! Det finns så lite metan i atmosfären att det blir opraktiskt att mäta i ppm.

  4. De klimathotstroende brukar hävda att metan har 20, 30, 40 (de är inte överens) större klimatpåverkan än koldioxid. De låtsas inte begripa att det i så fall gäller per molekyl. Det finns inte ens 2 ppm metan i atmosfären, mot drygt 400 ppm koldioxid. Det finns 200 gånger fler koldioxidmolekyler än metanmolekyler. 20, 30 eller 40 dividerat med 200 ger ett tal som är klart mindre än ett. Metan försvinner dessutom från atmosfären fortare än koldioxid.

Comments are closed.