Tysk el december 2016

Figur 1. Effekten av sol- och vindkraft jämfört med förbrukningen. Notera hur hög effekten var under juldagarna samtidigt som efterfrågan var låg.

Figur 2. Tabell över produktionen av sol- och vindkraft. Även denna månad var minimieffekten mindre än 1 %.

Figur 3. Produktion av alla energislag. Vit linje visar volymen, som omsätts på börsen. Notera hur stormen under juldagarna “stör” den konventionella produktionen.

Figur 4. Konventionell produktion. Den prickade linjen avser elpriset på börsen. Under juldagarna går det tidvis lägre än MINUS 60 €/MWh jämfört med normala 50 €/MWh.

Figur 5. För åren 2010 – 2016 minimi-, medel- och maximiproduktion i förhållande till installerad märkeffekt. Medelvärdet utgör 18 – 20 % av märkeffekten.

Figur 6. Antalet timmar vid full last som levererad energi motsvarar åren 1990 – 2016. Räknar man bort det lägsta och högsta värdet, varierar nyttjandegraden 13,7 – 20,5 %.

Medelvärdet blir c:a 17 %. Det gäller ett helt land under 27 år ! ! !

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather