Idel felslagna larm

Figur 1. Världen skulle översvämmas. Der Spiegel gottade sig åt bilden av Kölnerdomen simmande i vatten. National Geographic visade i september 2013 havets nivå halvvägs upp på Frihetsgudinnan. I Sverige minns vi bilderna av det översvämmade Riksdagshuset. Men det har inte hänt och det kommer inte att hända.

Naturlagarna säger att havets nivå INTE KAN stiga mer än enstaka millimeter per år, ÄVEN OM KLIMATET BLIR VARMARE. Det beror på att landisarna är så tjocka, 1 – 3 km, att det är 6 – 20 grader kallare på deras översida. Därför smälter isen på Grönland nästan bara längst ner längs kanterna i söder. Antarktis ligger precis över polen, så där är det så kallt att luften inte kan smälta isen. Den smälter underifrån av jordvärmen.

Havet kan stiga högst en eller två decimeter på hundra år. Innan det blir en meter, har vi nog en ny istid, som istället SÄNKER havets nivå.

+ – + – + – +

Vi märker nu att en tillnyktring kommer smygande inom media. Dessa har omgivit klimatets sanningar med en mur av tystnad, för att inte störa de halvsanningar och rena lögner, de ivrigt distribuerat. Allmänheten har blivit systematiskt felinformerad genom ständiga larmrapporter om kommande katastrofer.

Nu tycks små sprickor synas i muren. Tyska der Spiegel har deltagit i larmandet, men uttryckt vissa tvivel och i nummer 1/2017 undrar man vart katastroferna tagit vägen och visar flera förstasidor med stora rubriker.

Figur 2.

a) Nr 47/1981. Surt regn över Tyskland. Skogarna dör.

Javisst, man kunde se att förbränningen av olja och kol med svavel i orsakade surt regn. Detta sattes i samband med den skogsdöd som noterades på flera håll i Central-Europa.

Så här efteråt konstaterar man att skogsdöden nog berodde på torka. I andra områden växte skogen snabbare. Svavlet fungerade som gödning. Sedermera har restriktioner mot användningen av svavelhaltiga bränslen minskat nedfallet av svavel så mycket, att många bönder nu tillsätter svavel i sin gödning på åkrarna.

b) Nr 2/1984. Surt regn. Livsfara för babies.

c) Nr 20/1986. Angst = Rädsla, Skräck. Flykt från Kiev. Strålskräck i Europa.

I såväl Tyskland som Sverige tillämpar man gränsvärden för strålning , som är åtskilligt lägre än de nivåer som råder i flera områden, där människor bor utan särskilda hälsopro-blem. Ändå har väljarna i Tyskland valt att skrota kärnkraftverken, vilket medfört att an-vändningen av kol ökat.

d) Nr 7/1992. Ozonhål över Europa. Hudkräfta, Ögonskador, Missväxt.

Idel överdrifter. Det som kallades “Ozonhål” över Antarktis var stort och hade lång varaktighet. Över Europa har det handlat om tillfälligheter. Sentida forskning har ifrågasatt, om det verkligen påverkades av “freonerna”.

Figur 3.

a) Nr 45/2006. Lystring, Världen går under. Hur farlig är egentligen den globala uppvärmningen?

Den har avstannat sedan 20 år tillbaka.

b) Nr 19/2007. Hjälp. . . Jorden SMÄLTER. Är dock till slut alltsammans bara hysteri?

c) Nr 11/2011. Atomålderns slut. Den otänkbara olyckan i Japan tvingar till omtänkande.

GAU = Grösster anzunehmender Unfall, största tänkbara olycka.

d) Nr 9/2015. Den överhettade planeten. Inventering inför klimat-toppmötet i Paris.

Det skall bli spännande att se när vi får se sådan tillnyktring i svenska riksmedia.

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

3 thoughts on “Idel felslagna larm

  1. Jag håller med då det gäller co,debatten men att påstå att surt regn inte påverkar miljön är magstarkt, sjöarna i västsverige har hämtat sig mycket bra efter GB slutade med svavelhaltig koleldning

    1. Det där med så kallade sura regnen är väl utrett. Försurningen i Svenska skogar och sjöar hade inte med utsläpp att göra. Det gjordes experiment i Sverige där man täckte över skogar. Försurningen under övertäckningen uppvisade ingen skillnad mot den icke övertäckta skogen över tid.

  2. Enligt mitt sätt att se var det inte de sura regnen som gjorde att skogarna i Mellaneuropa dog. Man fann att det var skogarna på topparna av bergen som dog. Träden nere i dalarna klarade sig trots att de utsattes även för det sura(?) regnvattnet som rann ner från bergen.
    När kalla kriget gick mot sitt slut och man skrotade radarstationerna återhämtade sig skogarna. Tänk mikrovågor från radarstationer!
    Idag vet man att mikrovågor från basstationer dödar träd. Men, vem bryr sig…

Comments are closed.