Svensk el december och hela 2016

Figur 1. Levererad effekt under december. Notera hur vattenkraften måst reglera ner från en topp måndagen den 12:e till juldagarna, då en storm gav hög effekt från vindkraft. Notera också att denna storm täckte Tyskland, se föregående post. Vädret kan alltså vara mycket likartat över en stor del av Europa, vilket gör talet om att “det blåser alltid någonstans” till rent önsketänkande.

Figur 2. Vindkraftens levererade effekt. Notera variationerna från 0,4 GW den 3:e till 5,3 GW den 23:e och 27:e.

Figur 3. Produktionen under hela 2016. Dygnets maximala effekt varierar från c:a 15 GW till 25 GW. I vintras stod vattenkraften för de högsta effekterna.

Figur 4. Levererad energi under helåret 2016. Vindkraften stod för 10,6 %.

Figur 5. Levererad energi under helåret 2015. Vindkraften stod för 11,0 %.

Trots flera tillkommande vindkraftverk under 2016 och den starka vinden under hela julhelgen minskade alltså vindkraftens andel av levererad energi under 2016.

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

2 thoughts on “Svensk el december och hela 2016

  1. Bra elsystem vi har här i Sverige när vi kan reglera produktionen med vattenkraft.

  2. Jag tycker det är intressant att studera exporten. Det verkar som att när det blåser bra då ökar exporten.

Comments are closed.