1934 varmare än 2016

Roy Spencers graf över den aktuella globala temperaturen. Den har nu sjunkit så mycket att årets medeltemperatur blir densamma som 1998 års. Han utmärker sig för att INTE “justera” dagens eller gårdagens temperaturer, så som de officiella myndigheterna NASA-GISS och NOAA gjort på senare tid, se posten “Fusk med temperaturdata“.

Fusket med just 1934 redovisas utförligt av Steven Goddard:

NOAA Temperature Fraud Expands (Part 1)

Notera att han visar de grafer NASA-GISS haft på nätet, men ändrat i efterskott, så att de blivit olika beroende på när man laddat ner dem.

Johan Rockström m. fl. kommer att fortsätta hävda att 2016 var “historiens varmaste år”. Be honom då förklara varför data för 1934 ändrats i efterskott.

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

4 thoughts on “1934 varmare än 2016

  1. Varför jämföra just med 1998 års temperatur, och inte någon annan temperatur som t.ex. 1997 års temperatur, eller temperaturen runt år 2000?

    1. 1998 var ett El Niño år liksom 2016. El Niño ger ett varmare år. Du kan alltså inte jämföra temperaturen för ett El Niño år med ett år utan El Niño.

      1. Fast det besvarar ju inte frågan. Även om vi begränsar oss till el niño-år, varför just 1998?

  2. Det ser lite lustigt ut i diagrammet till artikeln då den röda kurvan är högre 2016 än 1998. Det finns ingen temperatur utsatt för 1998.

    Borde det inte varit med ett diagram som visar temperaturen från år 1900 och framåt?

Comments are closed.