Förnybara elen är en gigantisk samhällsförlust

Svenska Kraftnäts diagram över den aktuella produktionen av el. Den 24/8 var bidraget från vindkraft lägre än 1 % under en stor del av dagen.

2017-01-03 Dalarnas Tidningar tar in en debattartikel av Anders Wijkman m. fl.

Bromsa inte förnybar energi i Dalarna

Med anpassning till respektive län är samma manus infört i ett större antal lokaltidningar.

Sivert Göthlin fick en replik införd:

2017-01-05

Den utbyggnad som skett av förnybar el är en gigantisk samhällsförlust. Därför bör alla subventioner till vind och sol snarast avskaffas. Det är inte mer av subventioner som behövs för en effektiv elmarknad med rimliga elpriser.

Elförbrukningen i Sverige har inte ökat på 20–25 år. Orsakerna är flera. För hushållen kan pekas på utvecklingen av värmepumpar och energisnålare vitvaror. Elbehovet väntas heller inte öka framöver trots fler bostäder.

Elproduktionen är redan nu så fri från koldioxid den kan bli. Bara vid störningar behöver äldre oljeeldade anläggningar tas i drift.

Vindkraften har byggts ut snabbt med höga subventioner och produktionen var år 2015 16 TWh. Minskar i år till 15 TWh på grund av sämre vindförhållanden. Utbyggnaden har nästan helt upphört trots stödet och företagen går med nuvarande elpriser med förlust.

All vindkraft har byggts tack vare subventioner som lagts på elpriset. Samtidigt har ett elöverskott byggts upp som exporterats. Priset har under senare år varit lågt, ofta hälften av självkostnaden eller ännu lägre. Detta är en gigantisk nationalekonomisk förlust.

Solceller fyller ett viktigt behov i länder söderut men är här ett uruselt alternativ. Mesta produktionen sker sommartid när både elbehov och elpris är som lägst. Solceller på vanliga hustak riskerar även att vara täckta med fastfrusen snö i flera månader. Väderberoende vindkraft och solceller är inget alternativ så länge som energin inte kan lagras inom dygnet och året på ett billigt sätt. Vindkraften i Sverige är utbyggd till över 6 000 MW. Trots spridningen geografiskt kan produktionen ibland vara nästan obefintlig, något hundratal MW.

Elskatter flyttas nu från produktion till konsumtion enligt Energikommissionens förslag. Då förbättras företagens ekonomi så att gammal vattenkraft kan moderniseras och kärnkraften köras vidare.

Alla kärnkraftsaggregat kan drivas i ytterligare ett par decennier. Livslängden bestäms av gott underhåll och moderniseringar. Detta är det ekonomiskt överlägset bästa sättet att ge innevånarna och industrin billig och säker elförsörjning. Kraftföretagens beslut om förtida avveckling av fyra aggregat till 2020 bör därför omprövas.

En god utnyttjning av kärnkraften under ytterligare många år skapar tidsutrymme för ytterligare överväganden om hur produktionen skall ersättas.

Sivert Göthlin

Civilingenjör, tidigare ansvarig för driften av Vattenfalls elproduktion och det svenska stamnätet

+ – + – + – +

Institutionaliserad stupiditet

I Sverige hade vi en elproduktion, som dels var nästan helt fossilfri och dels helt tillräcklig för elbehoven även under torrår. I det läget pressar politiken in mera kapacitet, d.v.s. överkapacitet, på marknaden. Det behövs ingen ekonomisk utbildning för att inse, att priset på el därmed pressas ner till den gräns, där existerande konventionella anläggningar kan få täckning av sina rörliga kostnader, marginalkostnaderna, men inte för sina fasta kostnader.

Politiken har inneburit illojal konkurrens för existerande anläggningar och en parasitisk urholkning av deras värde.

De låga nuvarande elpriserna gör investeringar i ny vindkraft omöjliga. Därför tjatar MP om ökade subventioner. Det ökar överkapaciteten. Till vad nytta ?

Jo, Anders Wijkman skriver:

Det ger stor klimatnytta eftersom Sveriges elexport minskar utsläppen från kolkraftverk på kontinenten och i Baltikum.

De pengar som vi svenskar tvingas betala i subventioner skall alltså sändas utomlands. Vilka väljare har röstat för sådan generositet ?

Det man kallar “klimatnytta” är en ren bluff. Koldioxid påverkar inte klimatet så mycket att det kunnat mätas. Tvärtom är ökad halt av gasen i atmosfären ett resultat av stigande temperatur, precis tvärt emot IPCC:s hypotes, se posterna “Fasläget visar om koldioxid eller temperatur styr” och “Klimatförändringarnas verklighet“. Utsläppen är välgörande och det är även ett något varmare klimat, vilket historien tydligt visat, se posten “I själva verket är koldioxid välgörande“.

Drömmen om att skrota kärnkraftverken kan realiseras endast om man bygger gas- eller kolkraftverk med motsvarande kapacitet, se posten “Efter kärnkraften: Gaskraft“.

Den “fladderel” som sol- och vindkraft kan leverera, kan aldrig försörja en marknad, eftersom effekten med säkerhet går ner till noll ibland. Således behövs ALLTID pålitlig el från vatten- gas- eller kolkraft alternativt kärnkraft till marknadens fulla behov. Varför skall vi då bygga onödig vindkraft ?

Här vill jag göra en anmärkning om det nu aktuella påståendet att sol-kraft blivit billigare än kolkraft. Den som påstår det visar bara sin stupiditet eller ohederlighet. Solkraften behöver ju annan kraft, ex.vis kolkraft till sin fulla kapacitet, då solen inte lyser. I en korrekt kalkyl måste kostnaden för solpanelerna kompletteras med kostnaden för kolkraft av samma kapacitet för storskaliga anläggningar.

Subventionerna till sol- och vindkraft är den största svindel skattebetalarna är utsatta för.

Sture Åström

+ – + – + – +

2017-01-05

Förnybara elen är en gigantisk samhällsförlust

+ – + – + – +

2017-01-07

Förnybar energi är en förlust

 

+ – + – + – +

2017-01-08

Förnybar el gigantisk förlust för samhället

+ – + – + – +

2017-01-10

Den förnybara elen är en gigantisk samhällsförlust: “All vindkraft har byggts tack vare subventioner som lagts på elpriset”

+ – + – + – +

 

2017-01-10

Förnybara elen en gigantisk samhällsförlust

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

4 thoughts on “Förnybara elen är en gigantisk samhällsförlust

  1. Grafen ovan är från i somras (24/8) då vindkraften producerade lite eller inget under ungefär en veckas tid! Brukar följa hur elen produceras och hur den används. Idag till exempel är det en intressant situation i sydligaste el- området där man köper in dyr el- energi och säljer el- energi dyrare. Vi exporterar idag ungefär 1500 MWh totalt idag. skulle vi helt förlita oss på vattenkraft och vind skulle vi få importera. Vi får sällan eller aldrig veta vad denna export ger i intäkter. Med vind som ersättare för kärnkraft kommer elen att bli dyrare plus extra allmosor till vindkraften!! Min partikamrat(?) Anders Wijkman luras lite med klimatnyttan.

  2. Engqvist chefsanalytiker på Bixia påstår helt grovt att det är tack vare vindkraften som priset på el nu under köldperioden kan hållas nere. Märkligt uttalande!

    1. Vad jag kan se är exporten större eller lika med vad vindkraften producerar. All vindkraft är totalt onödig. Plocka bort subventionerna så blir priset ännu lägre.

      Jag ska vara lite rättvis och säga att det säkert finns några vindkraftverk som fyller sin funktion genom att vara ett komplement där priset normalt är högre än priset för vindkraft.

  3. Koldioxidutsläppens klimatpåverkan är ännu så länge obevisad. Vilket tyder på att det behövs mycket högre koldioxidhalt än dagens för att klimatförändringarna ska bli stora nog att sticka ut över naturliga variationer.
    Vindkraftens klimatpåverkan är däremot bevisad. Vindkraftverken hindrar konvektion och hindrar därmed att värme förs bort. I en vindkraftspark blir marken ett par grader varmare, enligt studier. Den värmen skulle egentligen ha förts uppåt och värmt atmosfären där uppe, så där blir det kallare i stället. För varje nytt vindkraftverk ökar mänsklighetens klimatpåverkan. Vore mänskligt skapade klimatförändringar ett problem, skulle vindkraften bara göra problemet värre!

Comments are closed.