Klimatfakta på video

Fred Goldberg var en mycket ansedd föredragshållare om klimatfakta.

Här listar vi ett antal föredrag av andra framstående forskare:

Föredrag av välrenommerade skeptiker på engelska rekommenderade av Rudolf Sillén 2016. De finns på YouTube.com
Skriv namnet på det föredrag du vill se i sökrutan.                 Tid

• Dr Fred Goldberg Squashes Climate Alarmism                                                  1:17

• 2015 GWPF annual lecture – Patrick Moore                                                             42

• Science proving climate change is not man-made    Svensmark                    53

• Dr Easterbrook Global warming hoax and facts                                                 1:26

• Atmospheric Carbon. Lecture 18th July 2016 by prof. Murry Salby            1:25

• The Great Global Warming Swindle Full Movie British Channel 4                1:16

• What they haven´t told you about climate change Patrick Moore                    5

• All Climate Change is Natural – Professor Carl-Otto Weiss                                  24

• Prof Nir Shaviv – Where the IPCC has gone wrong                                               1:13

• Climate Change in 12 minutes – The Skeptic´s case    Dr. David Evans          13

• Unstoppable Solar Cycles – The Real Story of Greenland   Dr. Willie Soon    11

• The Myth of the Global Warming Hypotesis NASA scientists                                49

• Nobel laurate smashes the global warming hoax    Prof. Ivar Giaever             30

• Professor Matt Riley; Global warming is global greening                                       40

• John Christy on the economics and politics of climate change                       1:06

• Man-caused global warming: the greatest scam in world history Jay Lehr     56

• Tim Ball – The deliberate corruption of climate science                                      2:04

• The IPCC Exposed                                                                    Corbett Report                  45

• Climate change hoax exposed by geologists straight to UK govt  Ian Plimer 15

• Global warming is a blatant lie & this short video proves it     Ted Cruz            10

• Global warming; 31487 scientists say NO to alarm      Petition Projekt             16

• Do 97 % of climate scientists really agree?                     Alex Epstein                        5

+ – + – + – +

Länkar till föreläsningar på svenska, norska och danska:

Klimatkonferensen på Lidingö den 8/10:

Jan-Erik Solheim, professor em. presenterar Fred Goldbergs polarforskning  17
http://www.cooltv.se/video/fred-goldberg-cooltv?html5=0

Ole Humlum, professor i Oslo: Klimatets processer och drivkrafter                     30
http://www.cooltv.se/video/ole-humlum-fktakonferens-om-klimatets-processer-och-drivkrafter?html5=0

Nils-Axel Mörner, fil dr. : Havet, marin geologi                                                                  29
http://www.cooltv.se/video/nils-axel-morner-cooltv?html5=0

Hans Jelbring, civ.ing. fil. dr: Solens, månens och planeternas inflytande          38
http://www.cooltv.se/video/hans-jelbring?html5=0

Jan-Erik Solheim: Växthuseffekten, Al Gores fusk i videon 101, nya försök         12
http://www.cooltv.se/video/jan-erik-solheim?html5=0

Torstein Seim, fil kand: Redogörelse för ovan nämnda experiment med CO₂    14
http://www.cooltv.se/video/thorstein-seim-fysikk-universitet-i-oslo?html5=0

Intervju med Jan-Erik Solheim och Hans Jelbring                                                           11
http://www.cooltv.se/video/interview2cooltv?html5=0

Äldre avsnitt, som fortfarande är sevärda:

Fred Goldberg, docent: Är klimathotet en bluff ?                                                           1:13
Presentation på Norra Latin 5/5 2014
http://www.cooltv.se/video/ar-klimathotet-en-bluff?html5=0

Freds Polarhörna november 2006, Shetlandsöarna, Fåröarna, Jan Mayen            28
http://www.cooltv.se/video/freds-polarhorna-nov2006ctv?html5=0

Freds Polarhörna maj 2006, Antarktis och Argentina med fynd av fossil                 28
http://www.cooltv.se/video/freds-polarhorna-may-2006ctv?html5=0

Freds Polarhörna oktober 2006, med tur runt Spetsbergen                                         28
http://www.cooltv.se/video/freds-polarhorna-oct2006-mpgctv?html5=0

Freds Polarhörna oktober 2005                                                                                                28
http://www.cooltv.se/video/freds-polarhorna-october-2005ctv?html5=0

Freds Polarhörna mars 2005 med Mikael Tjernström och Wibjörn Karlén             28
http://www.cooltv.se/video/freds-polarhorna-klimatdebatt-mars-2005ctv?html5=0

+ – + – + – +

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather