Nonsens om Golfströmmen

Istäcket på Grönland är upp till 3 km tjockt. På dess ovansida blir då temperaturen 20 grader lägre än vid marken. Om luften blir varmare kan den främst smälta isen längs marken runt isens front vid Grönlands södra spets. Det ger endast en marginell ökning av totala avsmältningen.

TT distribuerade en artikel om risken för att Golfströmmen skulle stanna eller vända. I Metro fick den rubriken: Golfströmmen hotad

Den refererar en studie, som måste kallas “rent nonsens”, varför vi fann anledning att sända nedanstående text till ett antal lokaltidningar samt TT. Rapportera gärna om du ser den införd någonstans.

+ – + – + – +

Spekulationer om Golfströmmen

I en TT-artikel refereras en forskarstudie som utmynnar i ett hot mot Golfströmmen. Blir denna allvarligt störd, får vi ett dramatiskt kallare klimat i Norden. En liten grupp forskare har utarbetat en modell av framtida klimat med datorsimuleringar.

Datorerna matas med antaganden. Dessa avgör vad som kommer ut. “Resultaten bekräftar farhågorna”, skriver TT. Javisst, datorerna var programmerade så.

Rapporten staplar osäkra gissningar på varandra.

OM halten koldioxid fördubblas. Inte sannolikt. Utsläppen svarar för en mindre del av den ökning som varit. En större del kommer från varma hav, som gasar ut koldioxid, och från underjordisk aktivitet.

OM mer koldioxid höjer temperaturen. Inte heller sannolikt. Ingen effekt av koldioxid har kunnat mätas. Tillgängliga bevis visar att Solens aktivitet är den viktigaste faktorn för klimatet. Den har nu minskat, vilket tyder på lägre temperatur framöver.

OM Grönlands landis smälter OM det blir varmare. Osannolikt. Upp till 3 km tjock is får 20 grader lägre temperatur på ovansidan. Således kan luften smälta isen huvudsakligen nere vid marken längs iskanten, vilket blir små kontaktytor. Även om temperaturen stiger flera grader, blir bidraget till avsmältning bara marginellt. Landisen smälts mest under-ifrån av jordvärmen.

OM antagen avsmältning skulle ge mer sött smältvatten, som “tros kunna” blockera Golfströmmens varma vatten. Också osannolikt. Tro är inte vetenskap.

Professor Markku Rummukainen noterar hövligt att “studien har ganska låg konfidensgrad” och ”många brasklappar”. I klartext: Den saknar trovärdighet, eftersom den bygger på antaganden och spekulationer.

Rapporten publicerades ändå i en ”vetenskaplig” tidskrift, som inte tycks kunna skilja ve-tenskap från nonsens. Hur kan pengar beviljas till sådan nonsensforskning?

Sedan sprids detta nonsens av media, som inte aspirerar på att kontrollera fakta och göra vetenskapliga bedömningar.

Allmänheten blir grovt felinformerad.

För nätverket KLIMATSANS

Tege Tornvall, nätverkets redaktör

Sture Åström, nätverkets sekreterare

+ + + +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

2 thoughts on “Nonsens om Golfströmmen

  1. Tre saker driver Golfströmmen: 1) Det är varmare vatten i tropikerna än i Arktis 2) Bergskedjan Appalacherna i Nordamerika tvingar tillbaka vindarna från havet ut till havs igen och de vindarna hjälper till att driva på vattnet 3) Jordrotationen.
    Så länge de tre faktorerna finns kvar, kommer också Golfströmmen att finnas kvar. Visserligen är uppvärmningen alltid större i Arktis än i tropikerna, oavsett vad som orsakar den, men det är ändå tämligen omöjligt att temperaturskillnaden försvinner. Att de andra två faktorerna ska försvinna är ännu mer omöjligt. Larmen om försvunnen Golfström är bara ovetenskapligt strunt!

  2. Enligt Danskt Meteorologiskt Institut är Grönlands isbudget ca -200 Gigaton per år. Vad jag läst har Grönland ca 2.8 miljoner Gigaton is. Med nuvarande avsmältning tar det alltså ca 14 000 år för Grönlandsisen att smälta. Långt innan dess har nästa istid börjat…

Comments are closed.