Bilen är lika med frihet

IRONI: Elbilen Prius laddas från ett mobilt elverk, som går på naturgas.

Den flitige aktivisten Torbjörn Vennström har fått ett inlägg infört i ett dussin lokaltid-ningar, som satt olika rubriker på det. Ofta förekommer “Massbilism” i rubrikerna. I Hela Hälsinglands editioner är rubriken: “Nu hjälper bara hårda puckar”.

2017-01-17

I sitt angrepp på “massbilismen” avslöjar Torbjörn Vennström det totalitära synsätt som vidlåder de flesta “miljöaktivister” inklusive Miljöpartiets ledning, skriver Klimatsans i en replik.

Han kräver “hårda puckar” för att påtvinga folket hans sätt att leva. Han föreslår förbud mot fossildrivna bilar, stopp för motorvägstunnlar, högre bensinskatt med en krona per år, stopp för reseavdraget där kollektiv trafik finns.

Han vill tvinga fram laddstationer för elbilar runt hela landet. Det blir ungefär som då mackarna tvingades att ha etanol. Det blev så dyrt att många lade ner, främst på lands-orten där de behövdes som mest. Sedan slutade bilisterna tanka etanol, så nu står där olönsamma pumpar, en nationalekonomisk förlust.

Bilen innebär personlig frihet och har blivit en symbol för frihet. Det är symptomatiskt att Vennström vill angripa denna symbol. Han har inga rationella skäl att göra det. Bilarnas avgasrening har nu nått tidigare oanad effektivitet. Folk köper elbilar i takt med dessas ekonomi.

Faran med koldioxid saknar vetenskaplig grund. Verklighetens “Fullskaleprov” visar att den ökade halten koldioxid och den svaga uppvärmningen sedan 1950 varit välgörande för hela mänskligheten.

Koldioxid är växternas viktigaste näring. Satelliterna visar att på 30 år har Jorden blivit 11 procent grönare. Öknarna har minskat. FAO redovisar 40 procent ökad skörd av spannmål på 20 år. Det har betytt mer mat och billigare mat för de fattigaste. Så har närmare två miljarder människor lyfts ur extrem fattigdom sedan 1990 enligt Världsbanken, googla “påläst men okunnigt”.

Vennström måste nästa gång visa de mätresultat som han tyder till en fara från koldi-oxiden, innan han vill strypa utsläppen. Notera att datorsimuleringar av det kaotiska klimatet är lika lite vetenskap som gissningar.

Sture Åström

nätverket Klimatsans

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

4 thoughts on “Bilen är lika med frihet

 1. Kuldoxid.
  I perioden 1981-2013 udvikledes ca. 969 milliarder tons kuldioxid ved forbränding af olie, gas og kul.
  Af disse forblev ca. 449 milliarder ton i atmosfären.
  Havene og biosfären har dermed optaget ca. 520 milliarder tons.
  Hvor hurtigt ville kuldioxidkoncentrationen i atmosfären falde til et katastrofalt lavt niveau om vi ophörte med at brände olie, kul og naturgas?

 2. Hi, Sören,
  Jag har svårt för att föreställa mig att koldioxid blir kvar i atmosfären! Det sker ett ständigt utbyte i atmosfären, betingat av flera faktorer.
  På utsläppssidan har vi fossil förbränning, c:a 5%, men framför allt uppvärmda ekvatoriala vatten och vulkanisk aktivitet.
  Atmosfärens koldioxid är en nödvändighet för all växtlighet och syre till människor och djur (fotosyntesen). Tempererade och polara hav tar tillbaka sin del.
  Jag tror att naturen sköter hållbara klimatvariationer bättre än människor som står för föroreningarna.

  1. Ja men frågan er:
   “Ville kuldioxidkoncentrationen i atmosfären begynde at falde meget hurtigt om vi ophörte med at brinna olje, kol og gas?”
   Det er jo en kendsgerning, at kun ca. halvdelen af den udviklede kuldioxid forbliver i atmosfären. Resten optages af hav/biomasse o.a.
   Og hvad ville det betyde for planteväksten?
   Ville det med andre ord väre en katastrofe at standse (stoppa) anvendelsen af fossile brändstoffer?
   Og hvad ville det betyde for planteväksten?

   1. Det är en bra fråga inget oroa sej för. Nästan nittio procent av världens energi kommer från kol, olja och gas. Trots Parisavtal och alla politiska allvarsord så är prognosen att användningen kommer att öka till mitten av detta sekel.

Comments are closed.