BP Energi Statistik

Fig. 1. Världens energiförbrukning enligt BP

Oljebolaget BP presenterar varje år en mycket detaljerad statistik över världens energimarknader.

Den har bearbetats och analyserats av Gail Tverberg. Här gör jag några utdrag ur hennes rapport.

År 1985 utgjorde fossila bränslen 89 % av den totala förbrukningen. Bidragen från sol- och vindkraft var helt obetydliga.

År 2015 hade andelen sjunkit till 86 %, d.v.s. 3 procentenheter på 30 år. Det magra resultatet har åstadkommits med generösa subventioner.

Fig. 2. Världens el-produktion enligt BP

År 2015 är andelarna:

Fossila bränslen 66 %. Vind   3,5 %. Sol 1,1 %

Det förefaller helt uteslutet att nå en “fossilfri” produktion, särskilt om kärnkraften skall avvecklas. Även om målsättningen reduceras till mindre än 50 % fossil kraft, blir den svår att uppnå på annat sätt än med stora satsningar på vattenkraft och kärnkraft.

 

Tverberg radar upp ett antal problemområden, där “förnybart” kräver stora extra kostnader:

A.  Så länge sol- och vindkraft är en liten del av mixen, kan deras nyckfulla produktion balanseras av vattenkraft och fossil kraft. Kärnkraft är inte byggd för snabba växlingar av effekten.

Ett vindkraftverk levererar genomsnittligt omkring 20 % av märkeffekten. Med fossil kraft är det den effekt kraftnätet skulle byggas ut för. Men detta måste istället dimensioneras för 100 % av märkeffekten från enskilda vindkraftsparker och för 80 % från parkerna i en landsända, storleksordningen fyra gånger så stor effekt. Dessutom kommer elen från olika håll, så att man behöver längre kraftledningar än för fossil kraft. I Tyskland har man måst begränsa produktionen av vindkraft i norr, därför att ledningarna till Bayern inte har tillräcklig kapacitet.

B.  Elbehovet är störst på vintern. Då ger solpaneler ingenting på nätterna och ibland även på dagarna, ex.vis om det snöat. Det kan råda nära vindstilla i hela landet under en hel vecka. Vattenkraften kan inte ta hela belastningen. Det är nödvändigt med fossil kraft och/eller kärnkraft.

 

OBS ! NÖDVÄNDIGT

 

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

6 thoughts on “BP Energi Statistik

 1. Problemet med fossil energi är dels att den är ändlig och dels att den orsakar stora föroreningar.
  Om det dessutom är så att koldioxidhaltökningen till största delen inte orsakas av mänskliga utsläpp utan av andra orsaker som klimatsans påstår så bör de mänskliga utsläppen begränsas och inte ytterligare öka den uppvärmning som sker.

  1. Du har missförstått läget:

   Koldioxiden orsakar ingen uppvärmning. Det är uppvärmningen som orsakar en stigande halt av koldioxid. IPCC har förväxlat orsak och verkan.

   http://klimatsans.com/2016/10/20/faslaget-visar-om-koldioxid-eller-temperatur-styr/

   Studier av planeterna visar att det som oegentligt kallas “växthuseffekten” inte påverkas om atmosfären består mest av koldioxid eller om där inte finns någon koldioxid alls.

   http://faculty.washington.edu/dcatling/Robinson2014_0.1bar_Tropopause.pdf

   Det finns mer fossila tillgångar än du förstått. Studera BP:s statistik som visar att man gjort nya fyndigheter snabbare än konsumtionen ökat. Tillgångarna ÖKAR hela tiden, trots att vi bränner mer och mer för varje år. Den senare takten har dock avtagit något.

  2. Var inte den formuleringen en logisk kullerbytta? Vi ska alltså begränsa något om inte orsakar skada.

 2. Lägg märke till att andelen av världens energiproduktion med fossilt bränsle har minskat men att produktionen av energi med fossilt bränsle har ökat.

  Tänk även på att det säkert skulle bli en ekonomiskt konkurs att ersätta fossil produktion med vindkraft.

  Det går dessutom inte att säga att eftersom vindkraften bara producerar i genomsnitt 20 % av installerad effekt måste de finnas fem gånger så många vindkraftverk för att uppnå full effekt. Samtidigt måste det finnas vindkraftverk som producerar energi som kan lagras och används när vindkraftverken står stilla. Hur många vindstilla dagar ska det ska det kalkyleras för.

  Behövs det fem gånger så mycket installerad effekt för en normal dag, behövs det då även fem gånger så mycket installerad effekt för att lagra energi för en vindstilla dag vilket ger tio gånger så mycket installerad effekt. Blir det dessutom två vindstilla dagar på varandra, behövs det då femton gånger så mycket installerad effekt. Rätt eller fel?

  I och för sig kan fyra blåsiga dagar producera energi för två vindstilla dagar med bara tio gånger installerad effekt. Det går att räkna ned installerad effekt med mer blåsiga dagar. Det kommer dock inte att räcka inom ett geografiskt område utan lagrad energi eller laddning kommer att behöva ske från större avstånd med betydande förluster i överföringarna som kräver ännu mer installerad effekt.

  Vilken enorm osäkerhetsfaktor det blir med vindkraft. Det borde göras ett försök där man isolerar ett geografisk område från annan energiproduktion än vindkraft och se hur det fungerar.

 3. Vi ska begränsa fossil förbränning för att den orsakar nedsmutsning och orsakar hälsoproblem. Om ni har rätt så behövs ju inte fossil förbränning. Koldioxidhalten ökar ju av andra anledningar.
  Jag inser att vi inte kan ersätta all fossil förbränning men vi måste arbeta med hållbara alternativ för att säkra långsiktig överlevnad. Det kan dessutom vara bra att ha reserver kvar.
  Vi måste satsa på system för lagring av el. Först då kan sol och vindkraft bli bra alternativ. Här behövs mer forskning. Titta gärna på vad som sker på Linköpings Tekniska högskola inom detta område.
  Jag tror även att vi seriöst måste fundera på att bygga fler kärnkraftverk med nästa generations teknik så att vi kan ta hand om det kärnavfall vi nu producerar.

Comments are closed.